Velkoplošné vytápění (IV)

Stropní vytápění - provedení
Datum: 7.7.2006  |  Autor: Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.  |  Organizace: ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředí

Další díl seriálu o velkoplošném vytápění je zaměřen na popis stropní otopné plochy tvořené lamelami, způsob upevnění plechů na trubky a na strop s příkladem návrhu. Krátce je uveden popis a použití dalších druhů stropního vytápění a to sálavých desek a pasů a stropní vytápění s dutým podhledem.

Lamely upevněné na trubkách umožňují rovnoměrnější rozprostření tepelného toku a zvětšují přestupní plochu trubek. Lamely rychleji odvádějí teplo z trubek pokud mají velký součinitel tepelné vodivosti a tak se převážně vyrábí z hliníkového plechu. Způsob upevnění plechů na trubky a na strop, jejich velikost a spojení s omítkou je u rozličných konstrukcí různý. Nejznámější jsou dvě provedení.

Prvním je tzv. Stramax-standard strop, jehož šířku zajišťují hliníkové plechy, které mají uprostřed prolis, ve kterém se posouvá uchycená trubka. Pod lamelami je sádrová omítka s nosičem omítky a tak vzniká hladký strop.

Druhým je Zent-Frengerův strop kde jsou použity perforované, či neperforované povrchově upravené hliníkové plechy o velikosti 625 x 625 mm, 0,75 mm tlusté tvořící podhled. Trubky jsou zavěšeny pod stropem a desky jsou k nim připevněny ocelovou svorkou. Shora jsou desky tepelně a akusticky izolovány. Zhruba 1,5 mm široké spáry mezi deskami se využívají k provětrání. Jedno z provedení ukazuje obr. 7 a zapojení trubkových registrů obr. 8. Teplota otopné vody se projektuje jako u teplovodních otopných soustav s otopnými tělesy. Přívodní teplota vody se u těchto stropů může pohybovat až okolo 70 °C a teplotní spád se volí 10 až 15 K. Alternativní řešení s hliníkovými lamelami (pásy) o šířce 85 či 100 mm ukazuje obr. 14. Tepelný výkon je zde však nižší než u klasického Frengerova stropu.


Obr. 14 - Zent - Frengerův strop s pásovými lamelami
1 - pás, 2 - nosný profil, 3 - trubka, 4 - rozdělovač, 5 - závěs, 6 - nosný strop


Obr. 15 Stropní vytápění s Al - lamelami - závislost povrchové teploty otopné plochy a měrného tepelného výkonu na střední teplotě vody pro různou šířku lamel, 1/2" trubku, lamelu o tloušťce 1 mm a teplotu vzduchu 20 °C

Pro návrh jsou vhodné diagramy na obr. 15 a 16. Při návrhu je potřebné odlišit přímý měrný tepelný tok hliníkové plochy q/ a měrný tepelný tok, který dávají okrajové lamely qO. Tepelný tok okraje qO je důležitý i u prostředních lamel pokud je mezi lamelami mezera stejně jako na okraji otopné plochy. Celkový výkon je pak dán

kde L   je vnější délka stran lamel [m]


Obr. 16 Tepelný tok okraje Al - lamely

Příklad

Místnost 5 x 6 x 3,1 m má tepelnou ztrátu Q = 2660 W. Navrhněme stropní vytápění s Al - lamelami 0,5 x 0,4 m a střední teplotou vody 65 °C s uspořádáním lamel podle obr. 17.


Obr. 17 Uspořádání Al - lamel u stropní otopné plochy

Měrný tepelný výkon podle diagramu na obr. 15 je q/ = 192 W/m2. Požadovaná velikost otopné plochy je

Zvolíme 8 Al - pasů o délce 4 m, 0,4 m široké s 10 cm odstupem mezi lamelami. Celková otopná plocha S = 8 . 0,4 . 4 = 12,8 m2.

Celkový tepelný výkon

což je dostačující.

Nesmírně důležitá je správná montáž, neboť lamely musí být s trubkami pevně spojeny, aby bylo zaručeno dobré vedení tepla. Sádrová omítka musí k lamelám dobře přilnout a ani po topné zkoušce a zchladnutí nesmí díky sražené vlhkosti odpouknout.

Použití sálavých desek a pasů

Sálavé desky, pasy a panely netvoří přímo stropní otopnou plochu a na strop jsou pouze volně zavěšeny jako na nosný prvek. Převážně sestávají z ocelového plechu, na který jsou třmeny upevněny trubky (někdy i přivařeny) a který je povětšinou shora tepelně izolován. Na strop se mohou zavěšovat jednotlivě či v souvislých pasech. Využití nacházejí především u průmyslových staveb. Podrobněji se touto problematikou zabývá jiná literatura.

Stropní vytápění s dutým podhledem

U otopné plochy s dutým podhledem prochází trubky v prostoru nad podhledem a pod nosným stropem (obr. 18). Spodní část nosného stropu je izolována. Teplo se z trubek sdílí sáláním a konvekcí. Teplonosnou látkou je teplá voda např. 75 / 60 °C. Podhled je realizován jako plný či perforovaný s akustickou izolací. Výhodou je možnost dodatečných změn.


Obr. 18 Stropní vytápění s dutým podhledem a akustickou izolací
1 - betonový strop, 2 - tepelná izolace s hliníkovou fólií, 3 - trubka, 4 - akustická izolace v podobě desek 60 x 60 cm.

[1] Bašta, J.: Otopné plochy. Praha: Ediční středisko ČVUT, 2001. - 328 s. ISBN 80-01-02365-6.
[2] Petráš, D.: Podlahové teplovodné vykurovanie. Bratislava: Jaga group v.o.s, 1998. - 143 s. ISBN 80-967676-6-6.
[3] Recknagel, H., Sprenger, E., Schramek, E.-R.: Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik. München: Oldenbourg Industrieverlag, 2003. ISBN 3-486-26534-2.

 

Hodnotit:  

Datum: 7.7.2006
Autor: Doc. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.   všechny články autora
Organizace: ČVUT v Praze, FS, Ústav techniky prostředíSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)

Mohlo by vás také zajímat

Kam dál


Projekty 2017

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo ENBRA
logo DANFOSS
logo FV PLAST
logo FENIX
logo THERMONA

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

 
 

Aktuální články na ESTAV.czVazby cihelného pohledového zdivaPraha chce lépe řešit správu svého majetku, včetně prázdných domůPoškození vodou je nejčastějším typem poškození majetkuRealizace podlahy v garáži aplikací epoxidového nátěru na betonové podlahy