Posouzení komínů z hlediska požární odolnosti okolní konstrukce – pláště komína

Část 2 – Příklady výpočtu
Datum: 21.3.2016  |  Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.  |  Recenzent: Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ

Článek uvádí praktické příklady pro stanovení teplotní třídy u komínů s hořlavou a nehořlavou konstrukcí komínového pláště.

Podle zásad uvedených v části 1 se na dvou příkladech uvádí zařazení komína do teplotní třídy v závislosti na použitých materiálech konstrukce pro plášť komína.

1. Příklad 1 – Určení teplotní třídy komína dodatečně vložkovaného kovovou komínovou vložkou

Obr. 1 Příklad konstrukčních dílů dodatečně vložkovaného komína.
1 – stávající komín, 2 – tepelná izolace, 3 – vložka, 4 – hořlavý materiál
Obr. 1 Příklad konstrukčních dílů dodatečně vložkovaného komína.
1 – stávající komín, 2 – tepelná izolace, 3 – vložka, 4 – hořlavý materiál
a) Vstupní údaje

Pro příklad byla zvolena konstrukce:

 • Stávající komín – cihla 200 mm × 200 mm, tloušťka stěny 115 mm, vzdálenost k hořlavým konstrukcím x = 50 mm s větráním
 • Kovová komínová vložka (bez izolace) – Ø 130 mm, označená T 400 N1 W V2 L50100 G.
 • Tepelná izolace – skořepiny skelné vaty, deklarované pro teplotu 950 °C, tloušťka stěny 30 mm
 
b) Určení teplotní třídy podle použitého materiálu

Maximální přípustná teplotní třída v závislosti na vlastnosti použitého materiálu vychází:

 • komínová vložka:
 • tepelná izolace:
 • vnější plášť:
označení komínové vložky
tabulka 2
tabulka 2
T400
T600
T600
složená závorka(z tab. 3) T400
c) Odolnost proti požáru

Maximální přípustná teplotní třída pro ochranu před požárem se stanoví podle vztahu (1):

vzorec 1

[°C]
 

kde se užívají hodnoty:

 • součinitele přestupu tepla na vnitřním líci průduchu αi = 15 W/m2K,
 • součinitele přestupu tepla na vnějším líci komína αa =  8 W/m2K,
 • povrchové teploty tc = 85 °C,
 • teploty okolí tu = 20 °C
 • průměru komínového průduchu Dh = 0,20 m (platí 0,13 < 0,20),
 • vnějšího průměru komína Dha = 0,20 + 2 ‧ 0,115 + (0,20 − 0,13) = 0,50 m

Tepelný odpor z jednotlivých vrstev stěny komína se stanoví podle vztahu (3):

vzorec 2
[m2K/W]
 

kde jsou dosazeny:

 • pro komínovou vložku
  • tloušťka stěny d1 = 0,01 m
  • tepelná vodivost λ1 = 17 W/mK
 • pro tepelnou izolaci pro skořepinu skelné vaty při teplotě 300 °C
  • tloušťka stěny d2 = 0,03 m
  • tepelná vodivost λ2 = 0,102 W/mK
 • pro vnější plášť (cihly s plnou strukturou 1600 kg/m3 při teplotě 200 °C)
  • tloušťka stěny d3 = 0,115 m
  • tepelná vodivost λ3 = 0,90 W/mK

Po dosazení:

vzorec 3 0,324 [m2/KW]
 

Po dosazení odpovídajících hodnot pro přípustnou třídu nejvyšší teploty:

vzorec 4
[°C]
 

(z tabulky 3 je nejvyšší přípustná teplotní třída T600).
d) Ochrana před dotykem – lidský kontakt

Nejvyšší dovolená teplotní třída pro lidský kontakt se stanoví tímto způsobem s maximálně přípustnou vnější povrchovou teplotou pro cihlu (téměř stejná pro beton) ta = 80 °C (viz tabulka 1).

vzorec 5
[°C]
 

(z tabulky 3 je nejvyšší přípustná teplotní třída T400).

e) Výsledná teplotní třída

Teplotní třída dodatečně vložkovaného komína je nejnižší teplotní třída z výše uvedených vztahů, tedy T400, T600 – vychází výsledná hodnota „T400“:

2. Příklad 2 – Určení teplotní třídy komína používajícího pálené/keramické vložky

Obr. 2 Příklad konstrukčních dílů individuálního komína. 1 – tepelná izolace, 2 – komínová vložka, 3 – hořlavý plášť
Obr. 2 Příklad konstrukčních dílů individuálního komína.
1 – tepelná izolace, 2 – komínová vložka, 3 – hořlavý plášť
a) Vstupní údaje

Vstupní údaje pro komín s pálenou/keramickou komínovou vložkou:

 • Komínová vložka – pálená/keramická vložka (bez izolace), tloušťka stěny 8 mm, Ø 130 mm, označený B2N1, podle EN 1443 je označení T 400 N1 D 3 O nebo T 400 N1 W 2 O,
 • Tepelná izolace – skelná vata deklarovaná pro teplotu 910 °C a tepelný odpor 0,40 m3K/W, tloušťka stěny 30 mm,
 • Plášť komína – dřevo, tloušťka 15 mm (1/Λ)W = 0,1 m2K/W, vzdálenost od komína x = 20 mm.
 
b) Teplotní třída podle použitého materiálu

Maximální dovolená teplotní třída v závislosti na použitém materiálu vychází:

 • komínová vložka:
 • tepelná izolace:
označení komínové vložky
tabulka 2
T400
T400
složená závorka(z tab. 3) T400
c) Požární odolnost

Maximální přípustná teplotní třída pro požární odolnost se určí podle vztahu (1):

vzorec 6

[°C]
 

kde jsou hodnoty:

αi = 15 W/m2K, αa = 8 W/m2K, ta = 85 °C, tu = 20 °C,
Dh = 0,20 m (protože 130 mm < 0,20 m)
Dha = 0,20 + 2 (0,008 + 0,030) = 0,276 m

Tepelný odpor vícevrstvé stěny komína se dosadí podle vztahu:

vzorec 7
[m2K/W]
 

kde jsou tyto hodnoty:

D1 = Dh = 0,20 m, D2 = 0,20 + 2 ‧ 0,008 = 0,216 m

Jednotlivé tepelné odpory:

 • komínová vložka bez tepelné izolace
  vzorec 8
  [m2K/W]
   

 • tepelná izolace (deklarovaná hodnota)
  vzorec 9
  [m2K/W]
   

Výsledný tepelný odpor:

vzorec 10
[m2K/W]
 

Přípustná teplota pro teplotní třídu:

vzorec 11
[°C]
(tabulka 3 pro T200)
 

d) Ochrana před dotykem

U popsaného komína se lidský kontakt nemůže vyskytovat, proto není nutná kontrola na lidský kontakt.

e) Výsledná teplotní třída

Pro komín s komínovou vložkou je podle zadaných hodnot nejnižší teplotní třída:

 • minimum z hodnot T400, T200 – výsledná hodnota „T200“.
 
Komentář recenzenta
Ing. Miroslav Burišin, ČSTZ
Článek informuje stručnou a přehlednou formou o poměrně složité problematice, kterou výpočty v oblasti požární odolnosti komínů bezesporu jsou. Tím se stává cennou pomůckou i pro vysoce specializované odborníky, kteří se zabývají navrhováním komínů. Ti zcela jistě ocení i dva praktické příklady výpočtu doplněné obrázky.
English Synopsis
Examination of metal chimneies from standpoint of fire resistance of surrounding construction – external wall of chimney, Part 2 – Examples of calculation

Article features practical examples for determination of tempereture class of chimneies with combustible and fire – resistant construction of external wall of chimney.

 

Hodnotit:  

Datum: 21.3.2016
Autor: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.   všechny články autora
Recenzent: Ing. Miroslav Burišin, ČSTZSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 25.03.2016 16:36)


Projekty 2016

ON-LINE MONITORING

Související rubriky

Reklama


Partneři oboru

logo DANFOSS
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo GEMINOX logo ENBRA

E-mailový zpravodaj

WebArchiv - stránky archivovány národní knihovnou ČR

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Nejnovější články

 
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPráce na průtahu Náchodem skončí pro letošek na konci listopaduNejrychlejší bezdrátové ozvučení pomocí aktivních podhledových reproduktorů DexonJak odhlučnit byt? Hluk z kotelny i od sousedů – ukázky realizací