Časté otázky k druhé vlně kotlíkových dotací

Datum: 5.10.2017 02:00  |  Organizace: GridServices, s.r.o.   |  Firemní zpráva

Druhá vlna kotlíkových dotací již byla v některých krajích spuštěna a innogy vám přináší výběr některých často kladených dotazů.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

tel.:800 11 33 55,

web:www.gridservices.cz/index
Připravte se na další vlnu kotlíkových dotací
Připravte se na další vlnu kotlíkových dotací
Na co krajské úřady poskytují dotaci?
  • zdroj tepla (nový kotel) včetně nákladů na jeho instalaci (lze vyměnit pouze kotel na pevná paliva za jiný zdroj, který musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků – viz webové stránky příslušného kraje,
  • rozvod domovního plynovodu (odběrné plynové zařízení) od hlavního uzávěru plynu až po kotel,
  • nová otopná soustava nebo rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace,
  • úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komínu),
  • projektová dokumentace, doklady o provedených zkouškách a revizích.
Mohu si zažádat o dotaci, pokud jsme vlastníkem bytu v domě s bytovými jednotkami?

V tomto případě není možné žádat o dotaci. Budova může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným.

Kdy dostanu dotaci - až kotel koupím, nebo předem?

Po vyhodnocení žádosti dostane žadatel písemné vyrozumění, zda mu dotace bude, nebo nebude poskytnuta. Podpora bude vyplacena až po podpisu smlouvy s Fondem. Smlouva může být uzavřena až po nákupu a instalaci nového kotle a znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.

Finanční prostředky budou převedeny na číslo účtu žadatele, které je uvedeno ve „smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů“.

Vyměnil jsem kotel už dříve, mohu dotaci využít?

Záleží na podmínkách konkrétního kraje. Většina krajů bude dotaci uznávat i zpětně, ale pouze v případě, že kotel byl nainstalován v době po vyhlášení výzvy (po 15. 7. 2015) a splňuje podmínky dotačního programu příslušného krajského úřadu.

Máte zájem o kotlíkovou dotaci a bližší informace k ní? Kontaktujte innogy!

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Odpojování plynových kotlů podle koncentrace oxidu uhelnatého v místnosti

10.12.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Od 1. října 2017 je účinná změna normy Z2 ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž. Nově byl doplněn článek o povinnosti přiřadit ke kotlům spalujícím plynná paliva v provedení B o celkovém příkonu do 50 kW zařízení, která signalizují poruchu a odstaví kotle z provozu při situacích vyjmenovaných v textu a upřesněných v příslušných poznámkách pod čarou. Toto ustanovení vyvolává otázky, proč bylo do normy přidáno a jak se s ním vypořádat.

Pravidla rozúčtování tepla v České republice

6.12.2017 | Ing. Tomáš Koňařík, Techem spol. s r.o.
Do konce roku mají vlastníci bytových objektů rozhodnout o způsobu rozúčtováví nákladů za služby, teplo a vodu v příštím roce. Autor shrnuje aktuálně platnou legislativu k problematice.

Bezpečné zahájení topné sezony a její průběh s plynovými kotli

6.12.2017 | Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, Český plynárenský svaz
Bezpečnost provozu plynového zdroje tepla zajišťuje pravidelný servis. Doporučuje se instalace čidla sledujícího koncentraci CO a vyhlašujícího poplach při překročení přípustného limitu.

Důsledky nevhodné kombinace trubních materiálů a neupravené oběhové otopné vody

4.12.2017 | Ing. Miroslav Machalec
Je obecně známé, že kombinace nevhodných materiálů a chemického složení otopné vody může způsobit vážné poruchy otopné soustavy. Přesto se stále častěji, vzhledem k absentujícímu dozoru projektanta na stavbě (investor ho neobjedná, protože si myslí, že je drahý a podle dodavatelů i zbytečný) a neodbornému stavebnímu dozoru, objevují případy, které dokumentují porušení dosud platných topenářských zásad, které bylo možné najít. Vznik havárie a finanční škody, je pak zcela zákonitý.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 06.12.2017 16:50

Přehled nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017)

3.12.2017 | Ing. Jan Kolomazník
Pokračujeme ve vydávání přehledu nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (září a říjen 2017) podle výběru z Věstníku UNMZ doplněného o stručné komentáře.

Projekty 2017

Partneři - Kotlíkové dotace


logo BENEKOVterm
logo INTERGAS
logo KOVARSON
logo HOTJET
 
 

Aktuální články na ESTAV.czNová generace vysavačů UltraOne: Vysoký výkon, snadné ovládání a nízká hlučnostVánoce ve znamení tepla, to jsou nízkoenergetické radiátory RADIK RCOhřev teplé vody: Velikost a výkon ohřívačů a zásobníků na ohřev teplé vodyStavebnictví příští rok vzroste o 3,5 procenta, odhadují stavaři