Časté otázky k druhé vlně kotlíkových dotací

Datum: 5.10.2017 02:00  |  Organizace: GridServices, s.r.o.   |  Firemní zpráva

Druhá vlna kotlíkových dotací již byla v některých krajích spuštěna a innogy vám přináší výběr některých často kladených dotazů.

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
657 02 Brno

tel.:800 11 33 55,

web:www.gridservices.cz/index
Připravte se na další vlnu kotlíkových dotací
Připravte se na další vlnu kotlíkových dotací
Na co krajské úřady poskytují dotaci?
  • zdroj tepla (nový kotel) včetně nákladů na jeho instalaci (lze vyměnit pouze kotel na pevná paliva za jiný zdroj, který musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků – viz webové stránky příslušného kraje,
  • rozvod domovního plynovodu (odběrné plynové zařízení) od hlavního uzávěru plynu až po kotel,
  • nová otopná soustava nebo rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace,
  • úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komínu),
  • projektová dokumentace, doklady o provedených zkouškách a revizích.
Mohu si zažádat o dotaci, pokud jsme vlastníkem bytu v domě s bytovými jednotkami?

V tomto případě není možné žádat o dotaci. Budova může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným.

Kdy dostanu dotaci - až kotel koupím, nebo předem?

Po vyhodnocení žádosti dostane žadatel písemné vyrozumění, zda mu dotace bude, nebo nebude poskytnuta. Podpora bude vyplacena až po podpisu smlouvy s Fondem. Smlouva může být uzavřena až po nákupu a instalaci nového kotle a znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.

Finanční prostředky budou převedeny na číslo účtu žadatele, které je uvedeno ve „smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů“.

Vyměnil jsem kotel už dříve, mohu dotaci využít?

Záleží na podmínkách konkrétního kraje. Většina krajů bude dotaci uznávat i zpětně, ale pouze v případě, že kotel byl nainstalován v době po vyhlášení výzvy (po 15. 7. 2015) a splňuje podmínky dotačního programu příslušného krajského úřadu.

Máte zájem o kotlíkovou dotaci a bližší informace k ní? Kontaktujte innogy!

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Poločas kotlíkových dotací: první vlna přinesla výměnu více než 22 tisíc starých kotlů

18.10. 14:26   Do dnešního dne si domácnosti požádaly o více než 29 tisíc výměn starých neekologických kotlů z kotlíkových dotací. více >>> (Ministerstvo životního prostředí)

Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě – stav v roce 2017

16.10.2017 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB-TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Jiří Dvořák, Milan Holomek, Ing. Stanislav Buchta, Strojírenský zkušební ústav, s.p., BRNO, www.szutest.cz
Protože při spalování tuhých paliv v lokálních topidlech pro vytápění domácností dochází k emitování znečišťujících látek, jsou v zemích EU přijímány zpřísňující požadavky na emise a účinnost. Tyto požadavky jsou cíleny hlavně na výrobce či dovozce spalovacího zařízení, kteří musí prokázat jejich splnění při uvedení na trh. Článek přináší přehled platných a plánovaných požadavků a porovnává je.

Teplotní zkoušky prostupu komínu stropní/střešní konstrukcí

12.10.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Zájem stavebníků o instalaci krbů, krbových vložek, kamen atp. se projevuje i v nabídce možností, jak realizovat spalinovou cestu. Závažnost problematiky zajištění protipožární bezpečnosti roste s rostoucí oblibou dřevostaveb. Cílem zkoušek je provést za přítomnosti odborné veřejnosti teplotní zkoušku prostupu komínu stropní konstrukcí v uznávané laboratoři UCEEB. Zájemci se mohou přihlásit.

Najde svou šanci alespoň jedna stará výměníková stanice nebo kotelna?

5.10.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
Byla vyhlášena 3. výzva programu Interreg CENTRAL EUROPE. Na projekty je vyčleněno 60 milionů EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Pro stále větší počet míst je charakteristická přítomnost opuštěných historických budov, zejména škol, továren anebo nemocnic, které poznamenaly život místní komunity. Je nutné nacházet nové myšlenky a způsoby, které obnoví význam zanedbaného dědictví, vdechnout místům nový život a znovu je vtáhnou do společenského dění v daném městě.

LŠ TZB: Návrh systémů TZB je základ, na který musí navázat provozní analýza a optimalizace

4.10.2017 | Ing. Josef Hodboď, redakce
LŠ TZB je katedrami TZB v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích společně organizovaná Letní škola pro studenty posledních ročníků. Přihlášení studenti se setkají s tím, jak se tvoří pracovní týmy a v týmu pak navrhují řešení systémů TZB pro vybraný typ budovy. V některých ročnících mají zcela volné pole působnosti, jindy navazují na již zpracovaná řešení, i provozovaná, která se snaží zlepšit.

Projekty 2017

Partneři - Kotlíkové dotace

logo HOTJET
logo INTERGAS
logo KOVARSON

logo BENEKOVterm
 
 

Aktuální články na ESTAV.czZájem o nájemní bydlení v Praze v posledních letech rosteVyladění interiéru podle feng shui: Prvek zeměPražský týden designu a módy kromě české špičky uvede věhlasné zahraniční designéryKam s televizí a jak ji chránit