Novela zákona o ochraně ovzduší umožňuje kontrolu provozu kotlů přímo v domácnostech

Datum: 18.2.2016  |  Autor: Marková Hana, redakce  |  Zdroj: podle tiskové zprávy MŽP

Schválená novela zákona o ochraně ovzduší má dlouhodobou podporu zástupců starostů obcí, zvláště těch, které trpí zhoršenou kvalitou ovzduší. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech novela zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do 2,5 mikrometru.

Jemné prachové částice v ovzduší (PM10 a PM2,5) jsou kvůli schopnosti vázat látky, které mají karcinogenní nebo mutagenní účinky, významným rizikovým faktorem s mnohočetným efektem na lidské zdraví.

Třetina obyvatel České republiky žije v oblastech s překročenými imisními limity pro denní koncentrace prachových částic PM10 a přibližně polovina obyvatel je vystavena nadlimitním koncentracím karcinogenního benzo(a)pyrenu. Velkým producentem prachových částic jsou lokální topeniště, která vypouští do ovzduší přibližně 38 % všech částic PM10 a téměř 90 % všech emisí benzo(a)pyrenu.

„Průměrná obec, v níž její obyvatelé používají k vytápění svých obydlí tuhá paliva, může vyprodukovat srovnatelné množství dioxinů jako jedna velká spalovna odpadů. Spalovny odpadu oproti domácím topeništím podléhají přísné kontrole z hlediska jejich provozu a emisí znečišťujících látek,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

 © Gudellaphoto – Fotolia.com
© Gudellaphoto – Fotolia.com

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší.

Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Ministerstvo životního prostředí motivuje občany k výměně starých nevyhovujících kotlů i finančně, a to z Operačního programu Životní prostředí tzv. kotlíkovými dotacemi, v nichž je do roku 2020 určeno 9 mld. Kč na výměnu minimálně 80 000 neekologických kotlů.

Novinkou novely jsou pružnější a efektivnější pravidla pro vyhlašování a ukončování smogových situací i regulací. Také bude možné vzájemné uznávání emisních plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón. Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavedla přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m−3 se snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m−3 od roku 2020. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

 

Hodnotit:  

Datum: 18.2.2016
Autor: Marková Hana, redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Kotlíkové dotace

logo BENEKOVterm
logo HOTJET
logo KOVARSON
logo INTERGAS
 
 

Aktuální články na ESTAV.czVáháte, zda venkovní rolety nebo venkovní žaluzie?Chcete výhodně nakoupit stavební materiál? Tak si pospěšte…Jak vypadá mimořádně úsporná budova v praxi? Exkurze do Green Building v Brně