Odborné recenzované články

Vytápění / od 17.12.2012 do 3.6.2013


zpět na aktuální články       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...   

Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky?

Jaké parametry musí splnit kamna, krbové vložky a sporáky? Legislativa v ČR a Evropě

3.6.2013 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Jiří Dvořák, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová
Protože při spalování tuhých paliv v lokálních topeništích (krbová kamna, krby, sporáky a kachlová kamna), která jsou používána pro vytápění domácností, dochází k emitování znečišťujících látek, jsou postupně v jednotlivých zemích EU přijímány různé zpřísňující požadavky (emise a účinnost). Požadavky jsou cíleny hlavně na výrobce či dovozce spalovacího zařízení, kteří musí prokázat jejich splnění při uvedení na trh (certifikaci).
Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti – 2. část

27.5.2013 | Ing. Aleš Bufka
V roce 2011 bylo na tuzemský trh dodáno přes 80 tisíc malých spalovacích zařízení na pevná paliva. Z toho bylo 19 tisíc krbových a kamnových vložek, 54 tisíc krbových kamen, přes 6 tisíc kuchyňských sporáků a necelý 1 tisíc kamen lázeňských.
Malá spalovací zařízení na pevná paliva

Malá spalovací zařízení na pevná paliva pro domácnosti – 1. část

20.5.2013 | Ing. Aleš Bufka
Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů, které se týkají vývoje dodávky malých spalovacích zařízení na tuzemský trh a jejich struktury. Oddělení surovinové a energetické statistiky přistoupilo k tomuto šetření vzhledem k nedostatku souhrnných informací o počtu těchto zařízení a k požadavku uživatelů dat energetické statistiky po této informaci.

Praktická aplikace metodiky hodnocení energetické náročnosti budov – RODINNÝ DŮM

13.5.2013 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB
V souvislosti s implementací revidované evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov se v současné době mění některé legislativní předpisy. Článek je zaměřen na příklad hodnocení standardního rodinného domu podle nového způsobu hodnocení.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 23.05.2013 08:18

Jak vybírat nový kotel na pevná paliva (2)

29.4.2013 | Ing. Zdeněk Lyčka
S tím, jak se trh s teplovodními kotli stává stále atraktivnějším, objevuje se stále více obchodníků, kteří nabízejí nesplnitelné, tedy provozní vlastnosti a parametry, kterých sebelepší kotel na pevná paliva nemůže dosáhnout. Navíc se podle zákona o ochraně ovzduší podstatně zpřísnily nároky pro uvádění na trh a provozování malých teplovodních kotlů.

Jak vybírat nový kotel na pevná paliva (1)

22.4.2013 | Ing. Zdeněk Lyčka
Před tím, než se rozhodnu pro konkrétní kotel, je nutné si ujasnit, jaký komfort vytápění si představuji, jaké mám k tomu finanční prostředky, co mi dovolí vytápěný objekt a jaké palivo mám k dispozici.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 25.11.2014 14:44
Základní pojmy a definice k tématu teplovodní kotle na pevná paliva

Základní pojmy a definice k tématu teplovodní kotle na pevná paliva

15.4.2013 | Ing. Zdeněk Lyčka
Pro porozumění problematice je vždy nutné vyjasnění základních pojmů a definic, v tomto případě spojených s konstrukcí kotlů na pevná paliva a jejich provozem. Pokud to bylo možné, autor využil definice citované v některé z norem platných pro tento typ zdrojů.
Nové požadavky na hodnocení energetické náročnosti budov

Nové požadavky na hodnocení energetické náročnosti budov od 1. dubna 2013

8.4.2013 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., ČVUT Praha, Fakulta stavební, katedra TZB
V souvislosti s implementací revidované evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov se v současné době mění některé legislativní předpisy, např. vyhláška č. 148/2007 Sb., nahrazená vyhláškou č. 78/2013 Sb. Článek je zaměřen na změny související s energetickou certifikací budov, dále jen „ENB“, z pohledu změn v hodnocení ENB.
diskuse: 1 příspěvek, 21.06.2013 03:55
Brikety a pelety v roce 2011

Brikety a pelety v roce 2011

1.4.2013 | Ing. Aleš Bufka
Předkládaná zpráva je výsledkem zpracování veškerých dostupných statistických zdrojů. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technicko-ekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování. Zpráva zahrnuje data o lisovaných (tvarovaných) palivech (brikety a pelety) z biomasy (dřevní i rostlinné), rašeliny, uhlí a papíru.

Otopné období kalendářního roku 2012 v Praze

25.3.2013 | Ing. Ladislav Tintěra
Vyhodnocení otopného období kalendářního roku 2012 slouží pro potřeby výrobců a odběratelů tepla, kteří pracují v ročním režimu leden–prosinec. Poskytuje také podklady pro práci energetických expertů při provozním vyhodnocování spotřeby energie budov. Dále poskytuje číselné údaje pro oblast kontroly kotlů podle vyhlášky o kontrole účinnosti kotlů.

Jaké parametry musí splnit kotle na tuhá paliva? Legislativa v ČR a Evropě

18.3.2013 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník, Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D., Ing. Vendula Drastichová
Protože při spalování tuhých paliv v teplovodních kotlích pro vytápění domácností, dochází k emitování znečišťujících látek, jsou postupně v jednotlivých zemích EU přijímány různé zpřísňující požadavky (emise a účinnost), které tato zařízení musí splnit. Požadavky jsou cíleny jak na výrobce či dovozce spalovacího zařízení, tak také na jejich provozovatele. Cílem tohoto článku je přinést přehled platných a plánovaných požadavků a také provést jejich srovnání.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 06.11.2016 17:01
Optimální volba zdroje pro nízkoenergetické domy

Optimální volba zdroje pro nízkoenergetické domy

11.3.2013 | Ing. Václav Helebrant, STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Autor se zabývá různými přístupy k vytápění a přípravě teplé vody u nízkoenergetických domů. Dává jak obecná doporučení, tak ukazuje konkrétní řešení s příslušnými energetickými ukazateli.
Tepelná čerpadla v roce 2011

Tepelná čerpadla v roce 2011

11.2.2013 | Ing. Aleš Bufka
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provedlo na počátku roku 2012 pravidelné statistické šetření, na jehož základě lze zpřesnit odhad o dodávce a instalaci tepelných čerpadel v roce 2011. Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2011 bylo na český trh dodáno zhruba 7 tisíc tepelných čerpadel o celkovém výkonu cca 86 MW.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 18.02.2013 12:18
Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva

Emise prachu z malých spalovacích zařízení na tuhá paliva a metody jejich stanovení

4.2.2013 | Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., Ing. František Hopan, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Zuzana Jankovská, Ph.D., Ing. Lubomír Martiník
Článek má za cíl přiblížit čtenáři problematiku stanovení emisí prachu z malých zdrojů spalující tuhá paliva. V první části článku jsou uvedeny obecné legislativní požadavky, které jsou kladeny na tyto zdroje v rámci Evropy. Podrobněji jsou pak požadavky na prach rozepsány pro Českou republiku a pro některé další evropské státy. V další části jsou popsány metody pro stanovení emisí prachu včetně nastínění problémů, které jsou spojeny s reprezentativním stanovením prachu.

Vliv materiálu roznášecí vrstvy podlahy na pokles dotykové teploty

28.1.2013 | Ing. Petr Hlavsa, Ing. František Vlach
Podlahy jsou tvořeny konstrukčními vrstvami rozdílných materiálů s rozdílnými funkcemi a vlastnostmi. Toto souvrství vytváří funkční celek. Podle materiálu roznášecí vrstvy jsou rozlišovány podlahové systémy suché a tradiční. V suchých podlahách je roznášecí vrstva tvořena deskovým prefabrikovaným prvkem – např. sádrovláknité, cementotřískové nebo OSB desky.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 30.09.2013 23:54

Problematika spotřebičů kategorie C stále aktuální

21.1.2013 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Zejména z hlediska úspor energií a bezpečnosti provozu se musí prosadit používání uzavřených spotřebičů kategorie C. Nesmí se však dopustit nevhodná aplikace nových předpisů např. Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 10.03.2013 14:47

Co nejvíce ovlivní Tvůj kouř?

14.1.2013 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Zdeněk Kysučan
Na zkušebně Výzkumného energetického centra bylo provedeno v různých typech kotlů a kamnech více než tisíc spalovacích zkoušek s tuhými palivy. Na základě jejich výsledků se autoři v tomto článku snaží definovat čtyři základní parametry, které nejvíce ovlivní kvalitu spalování a množství emisí znečišťujících látek.

Panelové domy 5 – klamání uživatelů?

7.1.2013 | J.V.Ráž, DiS.
Vyznat se v informacích oboru vytápění není lehké. Uživatelé otopných soustav jsou vystavení nástrahám komerce a snaha uspořit drahé teplo nutí lidi podstupovat názorové střety v prostředí fám, mýtů a chimér. Ten, kdo nás klame, to může činit záměrně, nebo být sám obětí nesprávných úvah, protože obor vytápění není snadný. Pokusme se alespoň trochu celou situaci zprůhlednit.

Jak si doma změřit účinnost spalovacího zařízení a lze účinnost nějak zvětšit?

31.12.2012 | Ing. Jiří Horák, Ph.D., Ing. Petr Kubesa, Ing. Jiří Dvořák, Ing. František Hopan, Ph.D., Ing. Kamil Krpec, Ph.D., VŠB, TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum, Ing. Zuzana Mikulová, Ph.D., Zdeněk Kysučan
Jedním z nejdůležitějších parametrů, který ukazuje na kvalitu jakéhokoliv zařízení, je jeho účinnost. Pokud hovoříme o účinnosti spalovacího zařízení, které používáme pro vytápění domácností, je zřejmé, že s rostoucí účinností bude klesat spotřeba paliva, a tedy také náklady na palivo. Obdobně můžeme konstatovat, že se snižující se účinností musíme do spalovacího zařízení přiložit více paliva, abychom se stejně ohřáli.
Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů

Odpovědnost při provozu plynových spotřebičů v případě otravy – 2. část

17.12.2012 | Ing. Jiří Buchta, CSc.
Nepříznivý trend v oblasti vývoje počtu otrav oxidem uhelnatým při provozu plynových spotřebičů kategorie B nemá i přes zvyšující se technické provedení těchto spotřebičů klesající tendenci. Jaká je odpovědnost výrobců, provozovatelů, montážních a servisních firem, revizních techniků a občanů – uživatelů při provozu plynových spotřebičů v případě otravy?
zpět na aktuální články       6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...   

Projekty 2017

Partneři - Vytápění

logo FV PLAST
logo GEMINOX
logo FENIX
logo THERMONA
logo ENBRA
logo DANFOSS

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

 
 

Aktuální články na ESTAV.czVeletrh For Arch 2017: Zahájení za účasti oborových manažerů a politických špičekZačíná For Arch 2017 společně s ESTAV.cz a TZB-info! Co jsme pro vás nachystali?Požáry komínů loni napáchaly škody za 47 milionů korunSoutěžte o stavební materiál Weber v hodnotě 100 000 Kč