Tepelné čerpadlo? Ano, od solidního dodavatele. AVTČ sdružuje 17 největších značek TČ

Datum: 18.3.2016  |  Organizace: Asociace pro využití tepelných čerpadel  |  Firemní článek

Posledních několik let přineslo v oboru tepelných čerpadel zásadní inovace, které výrazným způsobem zlepšily jejich vlastnosti. Zvýšily se topné faktory, maximální dosahované výstupní teploty, provoz tepelných čerpadel je tišší a díky rostoucímu počtu vyráběných kusů jejich cena klesá.

Hlavní výhody vytápění tepelným čerpadlem:
 • Levné a zároveň komfortní vytápění a ohřev vody.
 • Nízká sazba elektřiny pro celý dům 22 hodin denně.
 • Nejnižší platby za energii pro vytápění.
Výhody oproti kotlům na tuhá paliva:
 • Automatický bezobslužný provoz.
 • Není třeba skladovat palivo a vynášet popel.
 • Není třeba komín.
Výhody oproti vytápění plynem:
 • Není třeba plynová přípojka nebo zásobník na LPG.
 • Není třeba komín.
 • Vaše vytápění není závislé na dodávce plynu.
Výhody oproti vytápění elektřinou:
 • Platný stavební zákon neumožňuje použít elektrické vytápění jako hlavní zdroj tepla nového domu.
 • Pokud vytápíte přímo elektřinou (el. topné kabely v podlaze nebo el. přímotop v místnosti), nemáte v budoucnu možnost vyměnit jednoduše zdroj tepla za jiný – moderní a úspornější.
info@avtc.cz | www.avtc.cz

Proč tepelné čerpadlo?

Posledních několik let přineslo v oboru tepelných čerpadel zásadní inovace, které výrazným způsobem zlepšily jejich vlastnosti. Zvýšily se topné faktory, maximální dosahované výstupní teploty, provoz tepelných čerpadel je tišší a díky rostoucímu počtu vyráběných kusů jejich cena klesá.

Díky tomu se moderní tepelná čerpadla stala naprosto běžným zdrojem tepla. Nesporné výhody tepelných čerpadel tak využívá stále více uživatelů. Nejen v České republice, ale v celé Evropě počet instalovaných tepelných čerpadel rok od roku roste.

Zvažte i vy, jestli pro vytápění svého domu využijete moderní a ekonomický zdroj tepla, jakým tepelné čerpadlo bezesporu je. Do budoucna vám zajistí nízké účty za vytápění vašeho domu. V některých případech můžete dokonce získat i dotaci na jeho pořízení.

 

Vybírejte jen spolehlivá tepelná čerpadla od seriózních dodavatelů

V České republice se aktuálně prodává více než 120 různých značek tepelných čerpadel. Pro běžné zákazníky je tak obtížné rozpoznat, která zařízení jsou opravdu kvalitní, a kterým je lepší se rychle vyhnout.

Bombastická reklama není solidní zárukou, že inzerované tepelné čerpadlo bude spolehlivé, úsporné a správně instalované. Často je tomu právě naopak. I v našem oboru jsme už zaznamenali několik smutných případů, kdy firma díky intenzivní reklamě prodala množství levných, ale nekvalitních tepelných čerpadel a následně raději zkrachovala, aby nemusela čelit stížnostem a žalobám rozhořčených zákazníků.

Mezi členy asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) jsou přijímány pouze vybrané a prověřené firmy, které dodávají kvalitní tepelná čerpadla a zajišťují pro ně profesionální servis. Většina z nich získala pro svá tepelná čerpadla značku kvality Q.

Při nákupu tepelného čerpadla u člena AVTČ máte jistotu, že jednáte se solidním dodavatelem. Pokud byste však i přesto měli připomínky ke kvalitě instalace nebo k případné reklamaci, můžete se vždy obrátit přímo na AVTČ, která věc projedná.

AVTČ sdružuje 17 největších značek tepelných čerpadel, které dodávají na český trh přibližně tři čtvrtiny z veškerých prodaných zařízení. I mimo členskou základnu AVTČ samozřejmě existují kvalitní dodavatelé tepelných čerpadel, ale pokud nemáte v tomto oboru potřebný přehled, je zde velké riziko, že narazíte na nekvalitní výrobek či pochybného dodavatele.

Tepelná čerpadla vzduch/voda

Kam se hodí
Věděli jste, že?

V České republice je instalováno více než 50 000 tepelných čerpadel s celkovým výkonem přesahujícím 600 MW?

První tepelné čerpadlo vytápělo pomocí tepla z řeky radnici ve švýcarském Curychu již v roce 1936 a je stále v provozu?

Tepelná čerpadla vzduch/voda lze po technické stránce použít pro vytápění prakticky všech typů budov. Jejich výhodou je jednoduchá montáž bez zemních prací a většinou i nižší pořizovací náklady než u systému země/voda. Vlastní tepelné čerpadlo nebo jeho venkovní jednotka je pak umístěno venku mimo budovu. Výjimkou jsou kompaktní vnitřní jednotky s nasáváním vzduchu přes fasádu. Umístění moderních tepelných čerpadel obvykle u domu neruší, protože mají líbivý design a tichý provoz.

Hlavní druhy
 • Kompaktní venkovní jednotka – tepelné čerpadlo tvoří venkovní jednotka s uzavřeným okruhem chladiva, která přímo ohřívá otopnou vodu.
 • Kompaktní vnitřní jednotka – tepelné čerpadlo tvoří vnitřní jednotka s uzavřeným chladivovým okruhem umístěná uvnitř budovy. Vzduch se přivádí a odvádí přes vzduchotechnické mřížky na fasádě domu.
 • Dělená montáž – tzv. split systém – tepelné čerpadlo tvoří vnitřní a venkovní jednotka, vzájemně propojené trubkami s chladivem
 • Výkon tepelného čerpadla může být konstantní, nebo proměnlivý (nejrozšířenější systém „inverter“)
Na co si dát pozor
 • Na levné klimatizační jednotky s funkcí tepelného čerpadla, nabízené jako plnohodnotné tepelné čerpadlo. Při provozu při nízkých venkovních teplotách mají obvykle velmi nízký topný faktor a jejich životnost při využívání pro vytápění je omezená.
 • Hlučné venkovní jednotky – přestože moderní tepelná čerpadla jsou obvykle vybavena nízko-hlučnými ventilátory a jejich provoz je velmi tichý, jsou na trhu i tepelná čerpadla s vysokou hladinou hluku. Bohužel v dB se vyjadřují různé veličiny – jak hladina akustického výkonu, tak hladina akustického hluku, která se liší v různých vzdálenostech. Navíc někteří výrobci udávají hladinu hluku při sníženém výkonu. Pokud chcete mít jistotu, že nekupujete nadměrně hlučné tepelné čerpadlo, požádejte prodejce o předvedení tepelného čerpadla při plném výkonu.
Tepelná čerpadla dodaná a instalovaná členy AVTČ:
Venkovní jednotka japonského tepelného čerpadla – dělená montáž (split systém)
Venkovní jednotka japonského tepelného čerpadla – dělená montáž (split systém)
Švédské tepelné čerpadlo – kompaktní jednotka
Švédské tepelné čerpadlo – kompaktní jednotka

Tepelná čerpadla země/voda a voda/voda

Kam se hodí
Věděli jste, že?

Ve Švédsku jsou tepelnými čerpadly vytápěny téměř všechny nově postavené rodinné domy a tepelná čerpadla jsou tam nejpoužívanějším zdrojem tepla?

Tepelná čerpadla se využívají i v historických a památkově chráněných budovách, například v Národním divadle nebo Strahovském klášteře?

Tepelné čerpadlo země/voda a voda/voda lze po technické stránce použít pro vytápění prakticky všech typů budov, které mají k dispozici pozemek pro umístění vrtů nebo zemního plošného kolektoru. Provedení vrtu a vybudování zemního kolektoru s sebou nese vyšší investiční náklady, ale vlastní tepelné čerpadlo země/voda je levnější než srovnatelný model vzduch/voda. Zemní tepelné čerpadlo a čerpadlo voda/voda dosahuje vyšších topných faktorů a přináší větší úspory při vytápění. Protože životnost kvalitně provedeného vrtu je až 100 let, úspory z vaší investice můžete využívat dlouhou dobu.

Hlavní druhy
 • Země/voda se zemním kolektorem – Tepelné čerpadlo získává teplo z povrchového zemního kolektoru umístěného 1,2 m pod zemí. Jeho vybudování je levnější než vrty, ale vyžaduje zemní plochu pro svoje umístění.
 • Zemně/voda s hlubinnými vrty – Tepelné čerpadlo získává teplo z hlubinných vrtů, obvykle 80 až 150 m hlubokých. Provedení vrtů není tak prostorově náročné, a proto se hodí i pro rekonstrukce.
 • Voda/voda – Tepelné čerpadlo získává teplo z protékající vody. Obvykle se musí vybudovat dvě studny, jedna pro získávání zdrojové vody a druhá vsakovací. Zdroj vody musí být dostatečně vydatný i při dlouhodobém odběru.
Na co si dát pozor
 • Na správné dimenzování vrtů. Správná velikost vrtů záleží nejen na roční potřebě tepla, ale i na podloží, ve kterém je vrt proveden. Proto návrh vrtu musí provést odborná firma. Pokud by byl vrt poddimenzovaný, začne se postupně snižovat jeho teplota a tím se bude rapidně snižovat topný faktor tepelného čerpadla. Problém se projeví až koncem topného období nebo po několika letech provozu.
 • Na správné dimenzování povrchového kolektoru – jeho poddimenzování vede k promrzání povrchové vrstvy a tím její zvedání koncem otopného období. S tím souvisí pokles topného faktoru tepelného čerpadla.
 • Pro systém voda/voda je třeba mít opravdu vydatný zdroj, který bude dlouhodobě schopen dodávat velké množství vody. Ten je k dispozici velmi výjimečně.
Švédské tepelné čerpadlo země/voda odebírající teplo z plošného kolektoru
Švédské tepelné čerpadlo země/voda odebírající teplo z plošného kolektoru
Německé tepelné čerpadlo země/voda odebírající teplo z vrtů
Německé tepelné čerpadlo země/voda odebírající teplo z vrtů

Většina tepelných čerpadel nebyla nikdy měřena v nezávislé zkušebně. Jejich parametry si výrobci změřili sami a v některých případech udávají i o desítky procent lepší parametry, než jejich tepelné čerpadlo ve skutečnosti má. Proto…

Řešili jsme:

AVTČ obdržela několik stížností na nekorektní jednání jednoho z dodavatelů, který u svého tepelného čerpadla vzduch/voda inzeroval výrazně lepší parametry, než jakých by jeho tepelná čerpadla, s ohledem na technické provedení, mohla dosahovat. AVTČ zprostředkovala měření v nezávislé akreditované zkušebně.

Porovnáním naměřených hodnot a hodnot udávaných v dokumentaci a inzerci vyšlo najevo, že tepelné čerpadlo nedosahuje parametrů deklarovaných v inzerci, a že jeho parametry jsou dokonce podprůměrné. Nejvyšší rozdíl byl zjištěný v topném faktoru při podmínkách 2/35 °C – výrobce udával COP 3,96, avšak měření ukázalo pouze COP 2,79. Rozdíl mezi inzerovanou a skutečnou spotřebou elektřiny tak přesahoval 40 %!

AVTČ proto doporučuje vybírat tepelná čerpadla se značkou kvality Q, která garantuje shodu prezentovaných a skutečných parametrů.


…Vybírejte tepelná čerpadla pouze
S EVROPSKOU ZNAČKOU KVALITY Q

 1. Garance pravdivosti udávaných parametrů:
  • výkonu
  • topného faktoru
  • hlučnosti
 2. Garance existence servisní sítě a dodávek náhradních dílů
 3. Možnost srovnání parametrů mezi tepelnými čerpadly s označením Q
 

Pouze u tepelných čerpadel se značkou kvality Q máte jistotu, že za své peníze dostanete zařízení, u něhož deklarované parametry odpovídají skutečnosti.

 

Organizace zajišťující dohled nad přidělováním známky kvality
pro Českou republiku

 

Datum: 18.3.2016
Organizace: Asociace pro využití tepelných čerpadel



Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Vytápění

logo THERMONA
logo DANFOSS
logo FENIX
logo FV PLAST
logo ENBRA
logo GEMINOX

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

 
 

Aktuální články na ESTAV.czNa náměstí Curieových by mohla vyrůst až sedmipatrová budovaDům v sadu a další ojedinělé stavby architekta Jana ŠépkyDřevohliníková okna – nadčasový design vašich okenPraha vybrala zpracovatele projektu obnovy Malostranského náměstí