NÁPOVĚDA

rh relativní vlhkost

suché šachty / kanály65 %
prostor pod stropy65 %
kanceláře, školy, nemocnice70 %
technická pracoviště75 %
špatně větraná podzemní parkoviště85 %
vlhké prostory, šachty, kanály85 %
sklepní prostory85 %
větraná podzemní parkoviště89 %
potravinářský průmysl90 %
tiz,min Přibližná tloušťka izolace je vypočtena na základě hodnoty součinitele tepelné vodivosti při stávající zvolené tloušťce izolace.
Pro získání přesných výsledků je nutné zadání vlastní tloušťky izolace zopakovat s předběžně navrženou hodnotou. Výpočet je však koncipován tak, že přibližná tloušťka izolace je na straně bezpečnosti.