TEPELNÁ BILANCE - NÁPOVĚDA

Ohřev teplé vody

t1teplota studené vody [10 °C]
t2teplota ohřáté vody [55 °C]
V2p celková potřeba teplé vody za 1 den [m3/den]
U staveb pro bydlení uvažujeme 0.082 m3/osobu den, minimálně však 0.2 m3/byt den.
z koeficient energetických ztrát systému pro přípravu teplé vody
Pro běžné stavby uvažujeme hodnotou 50 až 100% podle provedení rozvodu a doby cirkulace.
 rozvody v nových stavbách z = max. 0.5
okrskové rozvody z = max. 1.0
rozvody ve starších stavbách z = 2 až 4 (vychází se z provedených měření)
ρměrná hmotnost vody [1000 kg/m3]
cměrná tepelná kapacita vody [4186 J/kgK]