Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Reklama

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva


POZOR! Prosím přejděte na novou komplexní verzi výpočtu porovnání nákladů na vytápění.
Tato starší verze je určena pouze pro dílčí výpočty a již není aktualizována.

Znáte-li spotřebu tepla vašeho domu nebo bytu, zadejte ji přímo (z projektu, z výpočtu tepel. ztrát apod).
Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh spalovacího zařízení.

GJ = MWh Pomocný výpočet

podle zadané spotřeby
Výsledky v tabulce nákladů na vytápění se přepočítávají automaticky po změnách tarifů plynu a elektro,
zadání vlastních cen paliv, volbě spalovacího zařízení i ostatních nákladů (revize kotle, odvoz popela).
Ceny jsou počítány včetně DPH. Údaje si mezi sebou můžete porovnat.

Distribuční území elektrické energie:
???
Ostatní spotřeba elektrické energie: kWh
Referenční sazba:
Ceny: Měsíční platba:  Kč/měsíc
Kč/kWh
VT: Kč/kWh
využití VT na ostatní spotřebu: %

PLATNOST CEN: Plyn  , El. energie   Náklady na vytápění     Výpočtová spotřeba tepla = 100 GJ
Druh paliva (Výhřevnost)
(Volba tarifu)
Cena paliva v Kč Spalovací zařízení
(Průměrná účinnost v %)
zadat vlastní účinnost
Cena tepla
Kč/GJ
Kč/kWh
Spotřeba
paliva / rok
Náklady
na vytápění
Kč / rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   10101 kg ,-
Černé uhlí (23,1 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   7871 kg ,-
Koks (27,5 MJ/kg) /kg   5865 kg ,-
Dřevo (14,6 MJ/kg) /kg   9132 kg ,-
Dřevěné brikety (17,0 MJ/kg) /kg   7619 kg ,-
Dřevěné pelety (17,0 MJ/kg)
ceny
/kg   6359 kg ,-
Štěpka (12,5 MJ/kg) /kg   10000 kg ,-
Rostlinné pelety (16 MJ/kg) /kg   6944 kg ,-
Obilí (18 MJ/kg) /kg   6536 kg ,-
Zemní plyn
(spalné teplo 37,82 MJ/m3) ceny
Dodavatel:

Spotřeba plynu:
/rok
/kWh
vztažena ke
spalnému teplu
???
  Kč/m3
+   Kč/měsíc

účinnost je vztažena
k výhřevnosti ZP
???
  34652 kWh
3300 m3
,-
Propan (46,4 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   2422 kg ,-
Lehký topný olej ELTO
(42 MJ/kg) ceny
/kg   2675 kg ,-
Elektřina akumulace
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28164 kWh ,-
Elektřina přímotop
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28345 kWh ,-
Tepelné čerpadlo
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
Průměrný roční topný faktor:

využití VT na ostatní spotřebu
???
  9259 kWh ,-
Centrální zásobování teplem
ceny
/GJ ???   102 GJ ,-

POZOR! Prosím přejděte na novou komplexní verzi výpočtu porovnání nákladů na vytápění.
Tato starší verze je určena pouze pro dílčí výpočty a již není aktualizována.


Hnědé uhlí  Kč / rok
Černé uhlí  Kč / rok
Koks  Kč / rok
Dřevo  Kč / rok
Dřevěné brikety  Kč / rok
Dřevěné pelety  Kč / rok
Štěpka  Kč / rok
Rostlinné pelety  Kč / rok
Obilí  Kč / rok
Zemní plyn  Kč / rok
Propan  Kč / rok
Lehký topný olej ELTO  Kč / rok
Elektřina akumulace  Kč / rok
Elektřina přímotop  Kč / rok
Tepelné čerpadlo  Kč / rok
Centrální zásobování teplem  Kč / rok

Diskusní fórum k porovnání nákladů na vytápění


KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
Příklad spotřeby elektřiny domácnosti s elektrickým podlahovým vytápěním

V roce 2008 realizovala firma A-TECHNOLOGY, s. r. o, ve spolupráci se značkou DEVI (Danfoss) zakázku instalace elektrického podlahového vytápění u šesti nových řadových domů v Břeclavi. Měli jsme možnost sledovat náklady na spotřebu energií jedné domácnosti v průběhu celé topné sezony.

Popis objektu

Jedná se o řadovou zástavbu, řešené domky mají vždy jednu společnou stěnu s nevytápěnou garáží. Každý z domů má obývací pokoj s francouzskými okny. Nad obývacím pokojem jsou v prvním patře umístěny velké balkony, což může být zdrojem tepelných mostů.

  • Obvodové stěny domů jsou postaveny z cihel HELUZ 44 cm silných, doplněných 8 cm zateplením.
  • Strop je pod prakticky rovnou střechou zateplen vatou v tloušťce 25 cm.
  • Okna domů jsou opatřena dvojskly s koeficientem k=1,1.
  • Sledovaný dům má obytnou plochu 146 m2, která je rozdělena do 8 topných zón a z toho jsou dvě koupelny. Instalovaný výkon podlahového vytápění je 12,5 kW. K tomu byly použity kabely typu DTIP 18 W/m.
  • V prvním roce byly instalovány termostaty DEVIreg™ 550 v počtu 8 kusů, ale v dalším roce byly nahrazeny systémem DEVIlink™.
  • Většinu podlahové nášlapné plochy tvoří buď laminátová plovoucí podlaha, nebo keramická dlažba.
Zajímavá je i doba montáže, zapojení a nastavení celého systému, která trvala pouhé 2 dny.
Ve sledovaném domě bydlí rodina s dětmi, provoz je celodenní včetně permanentního provozu spotřebičů. V době sledování spotřeby nákladů byla navíc poměrně dlouhá a tuhá zima, takže nároky na vytápění byly větší, než je dlouhodobý průměr.
Jaké byly výsledky?

 
 
Reklama