Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva


POZOR! Prosím přejděte na novou komplexní verzi výpočtu porovnání nákladů na vytápění.
Tato starší verze je určena pouze pro dílčí výpočty a již není aktualizována.

Znáte-li spotřebu tepla vašeho domu nebo bytu, zadejte ji přímo (z projektu, z výpočtu tepel. ztrát apod).
Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh spalovacího zařízení.

GJ = MWh Pomocný výpočet

podle zadané spotřeby
Výsledky v tabulce nákladů na vytápění se přepočítávají automaticky po změnách tarifů plynu a elektro,
zadání vlastních cen paliv, volbě spalovacího zařízení i ostatních nákladů (revize kotle, odvoz popela).
Ceny jsou počítány včetně DPH. Údaje si mezi sebou můžete porovnat.

Distribuční území elektrické energie:
???
Ostatní spotřeba elektrické energie: kWh
Referenční sazba:
Ceny: Měsíční platba:  Kč/měsíc
Kč/kWh
VT: Kč/kWh
využití VT na ostatní spotřebu: %

PLATNOST CEN: Plyn  , El. energie   Náklady na vytápění     Výpočtová spotřeba tepla = 100 GJ
Druh paliva (Výhřevnost)
(Volba tarifu)
Cena paliva v Kč Spalovací zařízení
(Průměrná účinnost v %)
zadat vlastní účinnost
Cena tepla
Kč/GJ
Kč/kWh
Spotřeba
paliva / rok
Náklady
na vytápění
Kč / rok
Hnědé uhlí (18 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   10101 kg ,-
Černé uhlí (23,1 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   7871 kg ,-
Koks (27,5 MJ/kg) /kg   5865 kg ,-
Dřevo (14,6 MJ/kg) /kg   9132 kg ,-
Dřevěné brikety (17,0 MJ/kg) /kg   7619 kg ,-
Dřevěné pelety (17,0 MJ/kg)
ceny
/kg   6359 kg ,-
Štěpka (12,5 MJ/kg) /kg   10000 kg ,-
Rostlinné pelety (16 MJ/kg) /kg   6944 kg ,-
Obilí (18 MJ/kg) /kg   6536 kg ,-
Zemní plyn
(spalné teplo 37,82 MJ/m3) ceny
Dodavatel:

Spotřeba plynu:
/rok
/kWh
vztažena ke
spalnému teplu
???
  Kč/m3
+   Kč/měsíc

účinnost je vztažena
k výhřevnosti ZP
???
  34652 kWh
3300 m3
,-
Propan (46,4 MJ/kg)
ceny a dodavatelé
/kg   2422 kg ,-
Lehký topný olej ELTO
(42 MJ/kg) ceny
/kg   2675 kg ,-
Elektřina akumulace
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28164 kWh ,-
Elektřina přímotop
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
využití VT na ostatní spotřebu
???
  28345 kWh ,-
Tepelné čerpadlo
ceny a tarify ???
  Kč/měsíc +
NT: /kWh
VT: /kWh
Průměrný roční topný faktor:

využití VT na ostatní spotřebu
???
  9259 kWh ,-
Centrální zásobování teplem
ceny
/GJ ???   102 GJ ,-

POZOR! Prosím přejděte na novou komplexní verzi výpočtu porovnání nákladů na vytápění.
Tato starší verze je určena pouze pro dílčí výpočty a již není aktualizována.


Hnědé uhlí  Kč / rok
Černé uhlí  Kč / rok
Koks  Kč / rok
Dřevo  Kč / rok
Dřevěné brikety  Kč / rok
Dřevěné pelety  Kč / rok
Štěpka  Kč / rok
Rostlinné pelety  Kč / rok
Obilí  Kč / rok
Zemní plyn  Kč / rok
Propan  Kč / rok
Lehký topný olej ELTO  Kč / rok
Elektřina akumulace  Kč / rok
Elektřina přímotop  Kč / rok
Tepelné čerpadlo  Kč / rok
Centrální zásobování teplem  Kč / rok

Diskusní fórum k porovnání nákladů na vytápění


KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ
Příklad spotřeby elektřiny domácnosti s elektrickým podlahovým vytápěním

V roce 2008 realizovala firma A-TECHNOLOGY, s. r. o, ve spolupráci se značkou DEVI (Danfoss) zakázku instalace elektrického podlahového vytápění u šesti nových řadových domů v Břeclavi. Měli jsme možnost sledovat náklady na spotřebu energií jedné domácnosti v průběhu celé topné sezony.

Popis objektu

Jedná se o řadovou zástavbu, řešené domky mají vždy jednu společnou stěnu s nevytápěnou garáží. Každý z domů má obývací pokoj s francouzskými okny. Nad obývacím pokojem jsou v prvním patře umístěny velké balkony, což může být zdrojem tepelných mostů.

  • Obvodové stěny domů jsou postaveny z cihel HELUZ 44 cm silných, doplněných 8 cm zateplením.
  • Strop je pod prakticky rovnou střechou zateplen vatou v tloušťce 25 cm.
  • Okna domů jsou opatřena dvojskly s koeficientem k=1,1.
  • Sledovaný dům má obytnou plochu 146 m2, která je rozdělena do 8 topných zón a z toho jsou dvě koupelny. Instalovaný výkon podlahového vytápění je 12,5 kW. K tomu byly použity kabely typu DTIP 18 W/m.
  • V prvním roce byly instalovány termostaty DEVIreg™ 550 v počtu 8 kusů, ale v dalším roce byly nahrazeny systémem DEVIlink™.
  • Většinu podlahové nášlapné plochy tvoří buď laminátová plovoucí podlaha, nebo keramická dlažba.
Zajímavá je i doba montáže, zapojení a nastavení celého systému, která trvala pouhé 2 dny.
Ve sledovaném domě bydlí rodina s dětmi, provoz je celodenní včetně permanentního provozu spotřebičů. V době sledování spotřeby nákladů byla navíc poměrně dlouhá a tuhá zima, takže nároky na vytápění byly větší, než je dlouhodobý průměr.
Jaké byly výsledky?

 
 
Reklama