Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Historie


Elektřina a její užití, díl II.

Počátek praktického využití elektřiny se spojuje s rokem 1800, kdy byl objeven první použitelný zdroj stálého elektrického proudu - Voltův článek. Poměrně záhy, již ve druhé polovině 19. století, nastává překotný vývoj řady technických aplikací a elektrických zařízení, a jejich postupné zavádění do výroby a prodeje. Skutečně masový rozvoj oboru je odstartován elektrifikací obcí a výstavbou elektráren, k čemuž dochází v 1. polovině 20. století. Obyvatelstvem je v prvopočátcích elektřina využívána především ke svícení, ale postupně se domácnosti vybavují i spotřebiči na elektrický pohon a rovněž prvními elektrickými topnými tělesy.

Profesor Dr. Jaroslav Jeništa ve své knize Elektřina a její užití, díl II. z roku 1909 hovoří v kapitole „Jiné tepelné účinky proudu elektrického“ mimo jiné o možnostech využití elektřiny k vytápění slovy: „Tepla vzniklého proudem elektrickým lze užiti též k vytápění místností, vaření, atd., krátce ke všemu tomu, k čemu se užívá tepla způsobeného hořením uhlí nebo plynu; hned však budiž připomenuto, že všude tam, kde není cena elektrické energie hodně malá, je toto elektrické topení málo oekonomické“. Od vydání knihy dr. Jeništy se mnoho věcí změnilo. Elektřina se stala neodmyslitelnou součástí našeho života, vyrábíme ji novými efektivnějšími procesy, nicméně stále platí, že vytápění elektřinou není s ohledem na její cenu vhodné pro každého.