Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla NIBE získala značku kvality „Q“

Tepelná čerpadla NIBE získala značku kvality „Q“, která je známkou toho, že se nejedná pouze o kvalitní produkt, ale že k tomuto produktu jsou zajišťovány i kvalitní služby.

Pod záštitou Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA) a národní Asociace pro využití tepelných čerpadel byla pro český trh nově zavedena certifikace kvalitních tepelných čerpadel splňujících ty nejnáročnější požadavky na jejich technické parametry, provozní podmínky, životnost a použitelnost.

Tepelná čerpadla NIBE získala značku kvality „Q“, která je známkou toho, že se nejedná pouze o kvalitní produkt, ale že k tomuto produktu jsou zajišťovány i kvalitní služby jako je instalace, následný záruční a pozáruční servis a garance dodávky náhradních dílů po dobu minimálně 10 let.

Pro spotřebitele a uživatele tepelného čerpadla představují výše uvedené faktory v konečném důsledku skutečně dosaženou úsporu. Značka kvality je zárukou správného výběru kvalitního tepelného čerpadla na velmi nepřehledném trhu především pro investory bez odborných znalostí.

Značka kvality EHPA - štítek kvality pro tepelná čerpadla má historický základ v činnosti sdružení tepelných čerpadel zemí Německa, Rakouska a Švýcarska, kdy vznikla potřeba vytvořit společný soubor požadavků na zajištění kvality výrobků a služeb pro tepelná čerpadla (označení kvality D-A-CH pro německy mluvící země).

Myšlenka byla dále rozvíjena v Evropské asociaci tepelných čerpadel - EHPA, která v současné době sdružuje 21 zemí a neustále se rozšiřuje. Za účelem zohlednění tohoto vývoje, bylo pro společenství EHPA označení kvality D-A-CH postupně nahrazeno značkou kvality EHPA. Kromě zakládajících zemí je již v současné době značka kvality přidělována v dalších zemích, ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku a od letošního roku také na Slovensku a v České republice.

Česká Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ), jako zakládající člen EHPA, vytvořila podle pravidel EHPA národní komisi, která je oprávněna udělovat značku kvality platnou v České republice.

Značka kvality může být přiznána tepelným čerpadlům pro vytápění s elektrickým pohonem, s ohřevem nebo bez ohřevu TV, s tepelným výkonem do 100 kW, kde tepelná energie je odebírána ze vzduchu, země nebo vody.

„Značka kvality“, založená na požadovaných kritériích, může úspěšně napomoci dalšímu rozvoji rostoucího trhu tepelných čerpadel a to zejména tím, že:

  • Poskytuje ochranu spotřebiteli, že označený výrobek má garantované kvalitativní parametry a má zajištěny stále propracovanější dlouhodobé výhody.
  • Poskytuje přesvědčivé argumenty (institucionální a finanční) všem institucím usilujícím o čerpání státních příspěvků.
  • Podporuje současnou koncepci tepelných čerpadel jako energeticky efektivních, spolehlivých a vysoce kvalitních výrobků.
  • Podporuje zařazení tepelných čerpadel mezi inovační technologie pro získávání obnovitelného vnějšího tepla šetrného k životnímu prostředí.
  • Napomáhá chránit existující trh tepelných čerpadel před cenovou konkurencí způsobenou nízkou kvalitou.

Aby bylo možné přidělit značku kvality EHPA, musí tepelné čerpadlo splňovat kritéria testu EHPA a distributor musí zajistit definované úrovně služeb.

Z klíčových požadavků jsou:
a) shoda všech hlavních komponentů a soulad s mezinárodními a vnitrostátními předpisy a nařízeními (CE)
b) minimální hodnoty efektivnosti- topné faktory (COP) definované pro jednotlivé systémy takto:
země –vodaB0/W35 - 4,0
voda -vodaW10/W35 - 4,5
vzduch-vodaA2/W35 - 3,0
přímé odpařování - vodaE4/W35 - 4,0
c) Potvrzení hladiny akustického výkonu
d) Existence prodeje a distribuce, plánování, servis a provozní dokumenty v místním jazyce země, kde je tepelné čerpadlo distribuováno.
e) Existence fungující sítě péče o zákazníka v oblasti servisu, která umožňuje 24 hodinovou reakční dobu na řešení stížnosti spotřebitelů.
f) Dvouletá plná záruka, která musí obsahovat prohlášení o tom, že na tepelné čerpadlo budou náhradní díly k dispozici po dobu nejméně deseti let.
NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
logo NIBE ENERGY SYSTEMS CZ<br />Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Kancelář zastoupení švédské firmy NIBE ENERGY SYSTEMS. V nabídce NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů. Venkovní jednotky vzduch-voda využívající venkovní vzduch a jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli a efektivně pracují až do teploty -25 °C. Ventilační ...

 
 
Reklama