Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápíme plynem

Zemní plyn

  • Při řízeném spalování zemního plynu, který se chemicky skládá z více než 98 % z uhlíku a vodíku, do 1 % dusíku, nevznikají žádné nespálené částice (prach, saze), ani nebezpečné dioxiny a furany, benzo(a)pyren, které jsou problémem spalování chemicky složitějších látek, jako je uhlí a případně i biomasa. Řízené spalování zemního plynu, které je běžné v moderních plynových kotlích, téměř vylučuje výskyt emisí oxidu uhelnatého. Emise oxidů dusíku z moderních plynových kondenzačních kotlů se v řadě případů blíží meznímu rozsahu běžných měřicích přístrojů, vyžaduje to legislativa. Emise hlavního skleníkového plynu CO2 jsou na úrovni 25 - 50% emisí vznikajících při spalování uhlí, topného oleje nebo biomasy.
  • Zemního plynu je na Zemi dostatek a budováním a propojováním sítě páteřních plynovodů a podzemních zásobníků se zvyšuje jeho dostupnost a bezpečnost dodávek.
  • Účinnost využití energetického obsahu zemního plynu je díky pokrokové technologii řízení otopných soudstav, využití kondenzace a dokonalé regulaci spalovacího procesu až cca 98 % (až 108 % vzhledem k výhřevnosti).
  • Vzhledem k nemožnosti opustit spalovací procesy jako zdroj energie v historicky krátké době, bude zemní plyn hrát významnou roli ve vytápění i v dalších desetiletích.

Zkapalněné plyny (propan, butan, zemní plyn)

  • Výhody uvedené u zemního plynu zůstávají zachovány i u zkapalněných plynů
  • Nevýhodou jejich použití je nutnost instalace zásobníku na zkapalněný plyn. Je však kompenzována možností použití i v místech, kde ZP není přímo dostupný, případně kde není ZP dočasně přístupný při poruše na plynovodní síti, případně jako dočasné řešení do zhotovení přípojky na rozvod ZP. Více méně každý plynový kotel lze s malými náklady přestavět a seřídit ze ZP a jiný nebo naopak.

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh

Složení zemního plynu

Témata pro majitele a provozovatele plynových spotřebičůTémata pro odborníky plynaře a odborníky souvisejících profesí


Ve vytápění se nejčastěji používá zemní plyn pro:
Mohlo by vás zajímat


25.9.2023Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
V září byl otevřen dotační program Oprav dům po babičce. Příklad domu, co se na něm bude měnit a postupu, jak by měli zájemci o dotaci jednat, ukazuje rozhovor s majiteli a specialistou projektantem.
20.9.2023Asociace podniků topenářské techniky, APTT
Způsob transformace vytápění domácností státní správa komunikuje jen s vybranými neziskovými organizacemi, které mají stejný názor jako zainteresovaní státní úředníci,“ říká APTT. Dokládá to i odpovědí na otevřený dopis zaslaný premiérovi.
Zásobníky na kaplaný propan-butan
18.9.2023TOMEGAS s.r.o.
Řada nových průmyslových provozů vzniká na zelené louce, byť v těsné blízkosti měst, ale ne zas natolik, aby významně zasahovaly do městské aglomerace. Většina z nich řeší důležitý problém a tím je zdroj energie pro svoji výrobu, případně pro vytápění objektů. Pokud tomu nepřeje zrovna náhoda, tak v místě obvykle chybí přípojka zemního plynu, což do značné míry eliminuje možnost výběru energie, pokud investor zohledňuje v prvé řadě ekonomiku provozu.
Josef Hodboď radí jak vybrat plynový kotel
14.9.2023redakce
Video poskytuje základní odpovědi na otázky, jak vybrat plynový kotel, na co si dát pozor, jaké jsou výhody kondenzačního kotle, jaké požadavky jsou na radiátory atp. Kondenzační plynové kotle zůstávají investičně a provozně příznivou volbou.
Podomítková vodní a mechanická zápachová uzávěrka HL138. Zdroj: CTI INFO 3/2023
14.8.2023HL Hutterer & Lechner GmbH, Ing. Jaroslav Maňas
Odvádění kondenzátů z klimatizačních jednotek, vzduchotechnických potrubí, kondenzačních kotlů a jejich spalinových cest má svá pravidla a otázky: např. na tlakové poměry, inzenzitu odtoku a vlastnosti kondenzátu. Ale také sortiment zápachových uzavírek.
4.8.2023NRG Group a.s.
Letní období je ideálním okamžikem pro servis plynových zařízení, která v zimě budou zajišťovat tepelnou pohodu. S příchodem podzimu se pro tento krok rozhodne většina majitelů plynových kotlů a není snadné zajistit vhodný termín.
Bioplynová stanice v Mladé Boleslavi. Zdroj: GasNet
21.7.2023GasNet, s.r.o.
Výrobna biometanu v Mladé Boleslavi začala dodávat první kubíky obnovitelného biometanu domácnostem. Ke své distribuční soustavě ji připojil největší český distributor plynu, skupina GasNet. V areálu bioplynové stanice, kterou provozuje společnost COMPAG Mladá Boleslav, navíc stojí i plnička stlačeného biometanu pro dopravní prostředky. Je to první výrobna biometanu, která vedle distribuce dodává plyn i v oblasti čisté mobility.
17.7.2023Ing. Jan Kulas, UJV Řež, VŠCHT, Ing. Lukáš Polák, Ph.D., Nikita Streltsov, UJV Řež
Odborný Katalytickou methanizací oxidu uhličitého se zvyšuje obsah udržitelného biomethanu, respektive RNG (Renewable natural gas), vyrobeného z BRO (biologicky rozložitelného odpadu). Výhodou je produkce biomethanu (zvýšení obsahu energie) bez nutnosti separace oxidu uhličitého.
29.6.2023Český plynárenský svaz
Plyn jako zdroj energie má a ještě delší dobu bude mít velkou úlohu pro vykrývání výpadků dodávek energie získávané z obnovitelných zdrojů. Obhajoba významu plynu bude patřit mezi stěžejní úkoly nového generálního ředitele Českého plynárenského svazu.
22.6.2023Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. VAILLANT), Ing. Libor Hrabačka, technický ředitel
Řada koncových uživatelů provozuje své kondenzační kotle v bytových domech, kde byl instalován společný přetlakový komín. Problém vyvstal u společných systémů se zákazem výroby nekondenzačních turbo kotlů.
9.6.2023Energetický regulační úřad
Rekordně nízká byla v prvním čtvrtletí tohoto roku spotřeba zemního plynu. Hodnota 2 522 mil. m³ (27 396 GWh) je nejnižší od roku 2001, kdy začal Energetický regulační úřad (ERÚ) statistiky zpracovávat. Meziročně se pak jedná o pokles o 14,4 %. V zásobnících bylo na konci března 1 696 mil. m³ plynu, což odpovídá takřka čtyřnásobku loňského stavu zásob ze stejného období.
© Fotolia.com
8.6.2023Ing. Jan Schindler, redakce
Přinášíme přehled nově vydaných ceníků za uplynulý týden. Které nabídky jsou pro spotřebitele nejvýhodnější? Pozor na dílčí ceny u produktů s odstupňovanou cenou. Ceny za týden klesly až o 20 EUR/MWh, nejvhodnější doba pro produkty s cenou podle burzy.
6.6.2023ČPS
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení, je stěžejním předpisem pro projekty plynových zařízení a jejich bezpečný provoz. Český plynárenský svaz požádá školení, které seznámí se záměry připravované revize.
2.6.2023GasNet, s.r.o.
V loňském roce došlo v distribuční síti GasNet ke 502 případům narušení plynárenského zařízení. Nejčastější příčinou narušení byly neodborně prováděné stavební a zemní práce. Takových případů bylo loni 409. Ohroženo bylo nejen zdraví lidí, ale i okolní majetek. Přitom jde takovým situacím zabránit vytyčením sítí, apeluje na stavebníky největší český distributor plynu, skupina GasNet.
31.5.2023Aliaxis Česká republika s.r.o.
Elektrofúzní svařování se stává stále populárnějším způsobem spojování polyethylenových potrubí ve vodárenství a plynárenství. Využití digitálních technologií v elektrofúzním svařování ho dělá ještě přesnějším, spolehlivějším a efektivnějším. Umožňují řídit, monitorovat na dálku a sledovat a dokumentovat každý krok svařovacího procesu. To následně usnadňuje plánování údržby a snižuje riziko chyb. Vylepšený svařovací proces vede ke zlepšení kvality svaření a snížení počtu vad v potrubí. Možnost monitorovat a řídit proces na dálku z jiné lokality zásadně snižuje náklady na dopravu a zvyšuje efektivitu.

Partneři - Vytápíme plynem


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


Reklama

VIDEA 
 
Reklama