Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápíme plynem

Metan - zemní plyn, biometan

  • Při optimálním spalování zemního plynu nebo biometanu jejichž základní složkou je metan, obsahují spaliny jen oxid uhličitý, vodní páry a z hlediska ochrany životního prostředí zanedbatelné množství oxidů dusíku a oxidu uhelnatého.
  • Světové zásoby zemního plynu jsou schopné pokrývat potřebu energie po více než 100 let. Robustní síť páteřních plynovodů, jejich napoiení na terminály převádějící zkapalněný zemní plyn z tankerů na plynnou formu, diverzibilita zdrojů a kapacita podzemních zásobníků zajišťují dostupnost a bezpečnost dodávek. Ke snížování produkce skleníkových plynů z využití plynu přispívá rostoucí výroba biometanu z obnovitelných zdrojů energie, který je vtláčený do plynovodů.
  • Účinnost využití energetického obsahu plynu je díky pokrokové technologii řízení otopných soudstav, využití kondenzace a dokonalé regulaci spalovacího procesu až cca 98 % ke spalníému teplu (až 108 % vzhledem k výhřevnosti).
  • Vzhledem k nemožnosti opustit spalovací procesy jako zdroj tepla v historicky krátké době, budou plyna na bázi metanu hrát významnou roli ve vytápění i v dalších desetiletích.

Zkapalněné plyny (propan, butan a jejich směsi)

  • Výhody uvedené u plynů s metanem platí i pro zkapalněné plyny.
  • Nevýhodou je nutnost instalace zásobníku na zkapalněný plyn. Tato nevýhoda je kompenzována možností použití i v místech, kde není plynová přípojka a současně se může vytvořit zásoba zdroje energie na období přesahující i jeden rok. Více méně každý plynový kotel lze s malými náklady upravit na provoz s metanem, propanem a butanem.

Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh

Složení zemního plynu

Témata pro majitele a provozovatele plynových spotřebičůTémata pro odborníky plynaře a odborníky souvisejících profesí


Ve vytápění se nejčastěji používá zemní plyn pro:
Mohlo by vás zajímat


22.7.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Odborný Plynová tepelná čerpadla patří do skupiny teplem poháněných tepelných čerpadel, TDHP (Thermally Driven Heat Pumps). Ke své činnosti, tedy k přenosu tepelné energie z nositele tepla s nižší teplotou na nositele tepla s vyšší teplotou, využívají energii uvolňovanou při oxidaci plynu.
© Adobestock
18.7.2024redakce
V rozhovoru pro server Euractiv.cz Michal Čejka, odborník na úsporné stavebnictví a konzultant Centra pasivního domu, diskutoval o evropské zelené politice a její implementaci v České republice. Čejka zdůrazňuje důležitost konkrétních kroků a systémových změn k dosažení dlouhodobých cílů dekarbonizace do roku 2050.
Ministr životního prostředí Petr Hladík. Zdroj: estav.tv
16.7.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Podmínky dotačních programů NZÚ a NZÚ Light se od září mění. Proč se mění, jak moc, zda končí kotlíkové dotace, proč nejsou podpořeny plynové kondenzační kotle, proč dotace na výměny kotlů na uhlí a dokonce i na kamna? Odpovědi jsou v sestřihu z tiskové konference MŽP a SFŽP ČR.
5.7.2024Český plynárenský svaz
Letošní jubilejní 30. ročník Podzimní plynárenské konference se uskuteční ve dnech 23.–24. října 2024 v Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Buďte součástí největší plynárenské akce roku!
2.7.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Využití plynů jako zdrojů energie pro vytápění má stále velké zastoupení a zejména u zdrojů tepla ve spojení s výrobou elektřiny poroste. Uhlíkovou stopu snižuje přechod na plynové kondenzační kotle, plynová tepelná čerpadla, náhrada uhlí plynem.
1.7.2024prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Monika Doležalová, Ing. Pavel Klika, Ph.D.
Recenzovaný Dochované podrobné údaje o spotřebě otopu (koksu) pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody funkcionalistického bytového domu z 30. let vedly k myšlence porovnat energetickou náročnost těchto domů v době jejich výstavby se současností a sledovat, jak se projevují modernizační zásahy jak do otopné soustavy, tak do vlastní konstrukce bytového domu, a tyto modernizační zásahy kvantifikovat.
28.6.2024tisková zpráva
Nemocnice Na Homolce má za sebou jeden z největších a nejkomplexnějších projektů energetických úspor v českém zdravotnictví. Tento ambiciózní projekt, jehož realizace trvala pouhý jeden rok, přinese nemocnici úsporu nákladů na energie až o 40 %. Realizace zahrnovala investice do zateplení střech, obměny oken, dveří a jiných fasádních prvků, modernizace vytápění a vzduchotechniky, osvětlení, fotovoltaiky, řízení technologických zařízení, a to vše za plného provozu nemocnice.
25.6.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Biometan, obnovitelný nositel energie, je plně standardizovaným řešením s velkým potenciálem na cestě k dekarbonizaci a snížení závislosti na producentech fosilních paliv. Stručný souhrn základních informací.
25.6.2024Redakčně upraveno podle tiskové zprávy MŽP
Dne 24. června vyhlásil ministr životního prostředí Petr Hladík nové parametry dotačních programů Nová zelená úsporám NZÚ a NZÚ Light platné od 1. září 2024. Zahrnuty budou i kotle na uhlí, topný olej, elektrické vytápění.
24.6.2024TOMEGAS s.r.o.
O tom, že propan je stále atraktivním zdrojem energie, svědčí příběhy řady českých firem. Jednou z nich je rodinná firma z Fulneku, která se zabývá práškovým lakováním.
Foto © pisotckii, Fotolia.com
22.6.2024redakce podle newsletteru ČPS
Na Ukrajině se ukládal i plyn původně nakoupený na Západě. Takže i plyn z Východu může mít teoreticky západní původ. Ovšem oproti plynu z Nizozemska, kde je přítomnost molekul ruského plynu hodně nepravděpodobná, tak na Východě je šance vyšší. Ruský plyn není ani pod sankcemi.
20.6.2024GENTEC CHP s.r.o.
Rozhodnutí Evropské komise podpořit kombinovanou výrobu elektřiny a tepla (KVET) v objemu 75 miliard korun je pro českou energetiku jedna z nejdůležitějších zpráv za posledních několik let. Naplno se totiž otevřely dveře pro transformaci a dekarbonizaci tuzemské energetiky a rovněž pro historicky největší modernizaci tepláren.
Plynový kotel. Zdroj: GasNet
16.6.2024GasNet, s.r.o.
Kromě zákazu starých kotlů přispívá ke zvýšené poptávce i vývoj cen zemního plynu. Po zajištění většího množství zdrojů zemního plynu přicházejícího do Evropy jeho ceny dlouhodobě klesají. Vrátily se na úroveň před třemi lety.

Partneři - Vytápíme plynem


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


VIDEA 
 
Reklama