Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výměny kotlů


logo Norway grants, SFŽP

Zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy vyplynul z nutnosti snižování emisí, zvyšování účinnosti a snižování energetické náročnosti lokálního vytápění a je opřen o zákon. Kotlíkové dotace a částečně i Nová zelená úsporám významně pomohly nastartovat proces jak povinné výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností, kterých k 31.12.2021 bylo stále v provozu přibližně 300 tisíc, tak i jiných, již zastaralých zdrojů.

Původní termín byl 1. září 2022, do kterého si museli provozovatelé mimo rodinné domy, bytové domy nebo stavby pro rodinnou rekreaci zajistit výměnu nevyhovujícícho kotle. Pro kotle provozováné v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci byl termín změněn a kotle lze provozovat do prodlouženého termínu 31. srpna 2024.

Do výměny v prvním termínu zbývá již jen


Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, v §17 odst. (1) písm. g) o zákazu provozu nevyhovujících kotlů na pevná paliva uvádí:
„Provozovatel stacionárního zdroje je povinen provozovat spalovací stacionární zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace, v souladu s minimálními požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu.“

Jak poznám, že se zákaz provozu týká mého zdroje tepla?
Mám zdroj na pevná paliva do příkonu 300 kW a vytápím objekt/dům teplovodní otopnou soustavou (radiátory, podlahové vytápění).

Mám kotel nebo lokální topidlo? Zákaz platí pouze pro kotle. Je to dáno definicí „zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a který není navržen rovněž pro přímé vytápění místa instalace“. Kotel „topí“ pouze do vody, lokální topidlo má přitápět také místnost, ve které je umístěno. Zpravidla má skleněná dvířka nebo plotnu na vaření.

Musí být jednoznačně prokazatelné, že můj zdroj je zařazen do třídy 3, 4 nebo 5 (třídu najdeme na výrobním štítku, splnění podmínek ekodesignu nikoliv). Kotel vyrobený „na koleně“ či kotel vyrobený před rokem 2000 má smůlu, i kdyby byl sebelepší. Stejně tak kotel, který má na výrobním štítku třídu 1 nebo 2 podle ČSN EN 303-5.

Musím to prokázat Dokladem o kontrole kotle. Každý kotel na pevná paliva do příkonu 300 kW musí projít jednou za 36 měsíců povinnou kontrolou. Vyškolený technik do dokladu o kontrole musí napsat, zda lze kotel provozovat i po 1.9.2022 a provozovatel kotle to musí tímto dokladem případně prokázat.

Je jedno, zda jsem občan, či firma. Zákon hovoří o provozovateli spalovacího zdroje a nezajímá jej status provozovatele. Platí pravidlo - je důležité, co vychází z komína, ne od koho to vychází. Novelou zákona o ochraně obvzduší v roce 2022 byl o dva roky prodloužen termín na výměnu pro kotle provozované v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.

Pokud musím zdroj vyměnit, pečlivě zvažuji, čím ho nahradím. V dnešní turbulentní době není jednoduché zvolit nový zdroj, jehož provoz bude z dlouhodobého hlediska ekonomický a spolehlivý z technického hlediska.

Na závěr rada nejdůležitější:
Nespoléhejte na to, že se nic nestane, když nevyměníte nevyhovující kotel. Doba se mění, napětí okolo klimatické změny se mění v hysterii! A těch, kteří budou ctít povinnost ohlásit nedodržení lhůty pro výměnu, přibývá.

Potřebuji poradit

Přečtěte si také Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise z kotle. Instruktážní film TZB-info Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat


Plynový kotel. Zdroj: GasNet
16.6.2024GasNet, s.r.o.
Kromě zákazu starých kotlů přispívá ke zvýšené poptávce i vývoj cen zemního plynu. Po zajištění většího množství zdrojů zemního plynu přicházejícího do Evropy jeho ceny dlouhodobě klesají. Vrátily se na úroveň před třemi lety.
14.6.2024KORADO, a.s.
České domácnosti se z důvodu úspor a snahy o snížení škodlivých emisí uchylují k vytápění tepelnými čerpadly. Tento nízkoteplotní zdroj tepla však se staršími radiátory mnohdy nepracuje efektivně. Na trhu se ale nyní objevují inovativní modely otopných těles českého výrobce KORADO, které dokážou využít výhod tepelných čerpadel a přinést tak úsporu.
6.6.2024Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
V roce 2022, v době energetické krize a s počátkem války na Ukrajině, skokově narostla cena plynu a panovaly obavy z jeho nedostatku. Zájem o tepelná čerpadla tehdy narostl hned několikanásobně. Vyrojilo se mnoho nezkušených i nekvalitních dodavatelů, kteří instalovali tepelná čerpadla nízké kvality, často i v kombinaci se špatným návrhem čerpadla a nízkou úrovní služeb. Díky příznivějším cenám plynu dnes mnoho domácností opět vidí v tomto fosilním palivu cestu jak ušetřit za vytápění. Co kdyby ale bylo možné oba zdroje nakombinovat? Bylo by to efektivní? Ukážeme si to na dvou modelových situacích (pro dům s tepelnou ztrátou 14 kW).
3.6.2024Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Odborný Emoce do volby zdroje tepla pro vytápění nepatří. Plynový kondenzační kotel má řadu předností, stejně tak tepelné čerpadlo, a ty jsou v článku uvedeny. Oba tyto zdroje tepla s námi budou minimálně do roku 2050.
1.6.2024MŽP, SFŽP ČR
Od června 2024 začnou platit upravené podmínky v programech Nová zelená úsporám Light a Oprav dům po babičce. V rámci podprogramu NZÚ Light dostanou nově žadatelé až čtvrt milionu korun na zateplení domu a podpora přesněji cílí na nejzranitelnější domácnosti. Program Oprav dům po babičce s více než 50% podporou na komplexní renovace domů zmírní požadavek na vlastnictví pouze jedné nemovitosti a bude tak nově dostupný pro více domácností.
Foto © Sandra Knopp, Fotolia.com
30.5.2024Ing. Zdeněk Lyčka
Od září 2024 budou pokračovat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, ale nově přibydou dotace na výměnu všech kotlů spalujících uhlí bez ohledu na třídu.
28.5.2024KORADO, a.s.
Obliba tepelných čerpadel v Česku podle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) stále roste. Nejvýrazněji však v posledních dvou letech. Důvodem jsou především zvyšující se ceny energií i plánovaný zákaz prodeje některých kotlů a kamen. Pro domácnosti i firmy proto tepelná čerpadla představují efektivní, udržitelné, a především úsporné vytápění. Do nedávné doby však byla spojována především s podlahovým vytápěním. Dnes však díky moderním technologiím nachází dokonalé spojení i s doposud neprávem opomíjenými radiátory.
8.5.2024redakce
Specialista TZB-info na problematiku povinných výměn kotlů Ing. Zdeněk Lyčka přijal pozvání do pořadu Káva po čtvrté. 1. září 2024 by se měl ukončit provoz kotlů první a druhé třídy nebo kotlů bez zatřídění, které spalují tuhá paliva.
1.5.2024Ing. Zdeněk Lyčka
Jedním ze zásadních ustanovení zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 bylo zavedení zákazu provozování teplovodních kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3 od září 2022 (dále jen nevyhovující kotle). Pro domácnosti byla lhůta prodloužena do září 2024.
27.4.2024redakce s využitím TZ Evropa v datech
Vodík doplní evropský energetický mix. Do roku 2030 ho chce Evropa produkovat až deset milionů tun, a to s minimálními emisemi. V polovině února byla schválena státní podpora pro vodíkové projekty až ve výši 6,9 miliard eur v 7 evropských zemích, Česko mezi nimi nicméně chybí.
20.4.2024Česká peleta, z.s.p.o.
Od letošního září si nesmíte zatopit v žádném starém kotli na pevná paliva, který spadá do 1. nebo 2. emisní třídy. Přitom je jich v provozu ještě 150 000. Ministr životního prostředí Petr Hladík potvrdil, že termín platí a pokuta může dosáhnout až 50 000 Kč. Jak budou probíhat kontroly? A proč Češi na výměny kašlou?
Foto © Yingyaipumi, stock.adobe.com
28.3.2024Evropa v datech
Až 12,3 miliardy eur na vodíkové projekty v 7 evropských zemích, bez ČR. To se do evropských vodíkových projektů zapojilo také, ale pouze v rámci první „vlny” společných vodíkových projektů, jež se týkaly především výzkumu, vývoje technologií či inovativního využití vodíku.

Dodavatelé pro výměny kotlů


Reklama
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


VIDEA 
 
Reklama