Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pohledem znalce: Jak poznám, že svůj kotel na pevná paliva nesmím provozovat?

V provozu je asi 300 tisíc kotlů na pevná paliva, z níchž část měla být vyměna do září 2022 a pro zbytek platí termín září 2024. Jak takový kotel poznat?


© Fotolia.com

S tím, jak se do podvědomí široké veřejnosti dostává informace, že zákaz provozu nevyhovujících teplovodních kotlů na pevná paliva se týká více jak 300 tisíc zdrojů, řeší stále více provozovatelů kotlů otázku: a patří mezi ty nevyhovující kotle i ten můj?

Jasnou a přesnou odpověď dá samozřejmě specialista. Každý kotel na pevná paliva musí jednou za 36 měsíců zkontrolovat technik s patřičným oprávněním, který do dokladu o kontrole také uvede, zda kotel vyhovuje podmínkám provozu po roce 2022. Tento doklad bude také rozhodující pro státní správu, která bude kontrolovat, zda nejsou provozovány nevyhovující zdroje. Více zde.

Ovšem ještě před návštěvou specialisty si může provozovatel udělat poměrně jasný názor na to, jak na tom jeho kotel je z pohledu povinné výměny. Pro první přiblížení můžeme použít znalosti typu zdroje a roku jeho výroby. Pokud vlastníte teplovodní kotel na ruční přikládání pevného paliva (jedno zda uhlí, či dřevo) bez ventilátoru a elektronické regulace, který byl vyroben před rokem 2008, lze s velkou pravděpodobností říci, že se jedná o „problematický“ zdroj z pohledu zákona a výměna Vás pravděpodobně nemine. Jistotu povinnosti výměny máte v případě, že máte kotel vyrobený tzv. „na koleně“, tedy kotel, jehož typ neprošel ověřením u autorizované osoby (zkušebny).

Zásadní je nalézt na vašem kotli výrobní štítek. Výrobním štítkem musí být při prodeji označeny všechny sériově vyráběné teplovodní kotle. U kotlů vyrobených před rokem 2000 nenaleznete na výrobním štítku třídu kotle, protože podle tehdy platné staré normy ČSN 07 0240 se kotle do tříd ještě nezařazovaly. Nelze tak ověřit, zda kotel vyhovuje zákonným podmínkám provozu po roce 2022 a tudíž kotle vyrobené před rokem 2000 nemohou být provozovány po roce 2022.

U kotlů vyrobených již podle ČSN EN 303-5, tedy po roce 1999, musí být na výrobním štítku uvedena třída kotle. Vyhráno tedy máte, pokud na Vašem kotli naleznete výrobní štítek, a na něm je napsáno, že kotel byl zařazen do třídy 3 dle ČSN EN 303-5 (viz obrázek). U kotlů vyrobených po roce 2012 (začala platit novelizovaná norma), to mohou být i třídy 4 a 5. Pokud výrobní štítek nenaleznete, může Vás zachránit před povinnou výměnou pouze již výše popsaný posudek specialisty, který kotel překontroloval v rámci povinné kontroly kotle.

Pokud povinnou kontrolu v zákonné lhůtě neprovedete, vystavujete se pokutě do výše až 20 tisíc Kč (fyzická osoba) či 50 tisíc Kč (právnická či podnikající fyzická osoba).

Více k problematice výměny kotlů zde.

Obr: Příklad výrobního štítku a údajů, které na něm musí být dle ČSN EN 303-5 uvedeny. Tento kotel je třídy 3, tudíž může být provozován i po září 2022.
Obr: Příklad výrobního štítku a údajů, které na něm musí být dle ČSN EN 303-5 uvedeny. Tento kotel je třídy 3, tudíž může být provozován i po září 2022.
 
 
Reklama