Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie podle zákona o hospodaření energií


© Fotolia.com

Účelem kontroly teplovodních kotlů na pevná, kapalná a plynná paliva a rozvodů tepelné energie podle zákona o hospodaření energií je především zajistit energeticky efektivní výrobu a distribuci tepelné energie. Podle §6a tohoto zákona je u provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie jejich vlastník (nebo společenství vlastníků jednotek) povinen zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie. Zprávu o kontrole má povinnost vlastník předložit na vyžádání Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) nebo Státní energetické inspekci. Výše uvedená povinnost se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

Kontroly smí provádět pouze energetický specialista k této činnosti autorizovaný MPO, který je zapsán do seznamu energetických specialistů (https://www.mpo-enex.cz/experti/).

Podrobnosti kontroly a jejich četnost stanovuje Vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie. První kontrola kotlů do výkonu 100 kW musí být provedena do 10 let od uvedení kotle do provozu (bez ohledu na spalované palivo). U kotlů nad 100 kW to musí být do 2 let u kotlů na pevná a kapalná paliva a do 4 let u kotlů spalujících plyn.

Za nesplnění této zákonné povinnosti hrozí provozovateli kotle pokuta do výše až 100 000 Kč.

 
 
Reklama