Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kotlíkové dotace

kotel

Kotlíkové dotace podporují výměnu emisně nevyhovujících kotlů v rodinných domech a trvale obývaných rekreačních objektech za moderní zdroje tepla. Podle podmínek vyhlášených v září 2021, s předpokládaných zahájením příjmu žádostí v prvním čtvrtletí 2022, se Kotlíkové dotace dělí na domácnosti nízkopříjmové a ostatní s odlišnou výší dotace.

Zásadní je, že maximálně do konce srpna 2022 lze podat žádost o dotaci na výměnu kotlů třídy 1, 2 nebo bez uvedení třídy, neboť pro tyto kotle platí od 1. září 2022 zákaz provozu.

Širší možnosti pro získání dotace nabízí od října 2021 dotační program Nová zelená úsporám. A to nejen na výměnu kotlů třídy 1, 2 nebo bez uvedení třídy, ale i kotlů na topné oleje a elektrické vytápění. Perspektivní a dotované je využití dřevní biomasy, plynu, elektřiny prosřednictvím tepelných čerpadel, sluneční energie, zpětné získávání tepla při větrání a z odpadní vody a také pro napojení na účinnou soustavu zásobování tepelnou energií. Program je možné využít jak v rodinných domech, tak v bytových domech. V bytových domech je podporováno i využití plynových tepelných čerpadel a kogenerační výroba tepla a elektřiny.

Rozdíly mezi Kotlíkovými dotacemi a Nová zelená úsporám
Výměna zdrojů tepla v rámci Nová zelená úsporám

Mohlo by vás zajímat


21.12.2021OPOP, spol. s r.o.
Kvůli rostoucím cenám energií se řada lidí vrací k topení dřevem. Cena palivového dříví totiž zůstává nízká, a tak jeho kouzlo objevují i ti, kteří se dosud do štípání polínek nehrnuli. Souběžně proto roste zájem také o nové kotle na dřevo, které jsou úspornější a snadněji se obsluhují.
1.10.2021Státní fond životního prostředí
Zásadní změnou NZÚ je rozšíření programu na bytové domy po celé ČR, sloučení s programem Dešťovka a vysoké bonusy za kombinaci více opatření nebo s kotlíkovými dotacemi. Majitelé rodinných domů kombinací mohou získat až 90 tisíc Kč, vlastníci bytových domů až 200 tisíc Kč.
23.9.2021Český plynárenský svaz
Každý třetí nový zdroj tepla, který nahradil zastaralý kotel na pevná paliva v rámci kotlíkových dotací, byl plynový kondenzační kotel. Rostoucí zájem o zemní plyn dokládá i nárůst žádostí o zprovoznění dříve nevyužívaných tzv. mrtvých přípojek.
2.8.2021Ing. Zdeněk Lyčka
Porovnání výpočtu objemu akumulačního zásobníku ke kotlům s ručním přikládáním dřeva v rodinném domě podle kritérií dotačních programů a normy ČSN EN 303-5 ukazuje na poměrnou shodu, respektive přijatelnost použití obou způsobů. Norma poskytuje minimální hodnotu. V praxi se výsledný objem zpravidla skládá ze dvou zásobníků.
1.8.2021NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Až do 1. září 2022 bude pokračovat i státní podpora výměny neekologických kotlů na pevná paliva za šetrnější zdroje vytápění prostřednictvím dvou programů: tzv. kotlíkových dotací a Nové zelené úsporám. Maximální výše finančního příspěvku, určená především pro domácnosti s velmi nízkými příjmy, bude činit 95 % uznatelných nákladů s limitem 130 000 Kč.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


Reklama

VIDEA 
 
Reklama