Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

Jak získat dotaci NZÚ na výměnu zdroje tepla v rodinném domě – příručka zdarma

Úspěch žádosti o dotaci na výměnu zdroje tepla z programu Nové zelená úsporám 2021+ předpokládá splnění řady podmínek. S jejich splněním žadatelům pomůže praktická příručka zpracovaná redakcí TZB-info v rámci grantu z norských fondů.

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ 2021+) oproti předchozí verzi prošel úpravami. Aktuálně působí již od září 2021 a poskytuje finanční prostředky na výměnu stávajících neekologických zdrojů tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v rodinných domech za moderní, ekologické a energeticky efektivnější varianty.

Celý program NZÚ 21+ zahrnuje několik oblastí a podoblastí podpory opatření (zateplení, novostavby, zdroje tepla, adaptační a mitigační opatření) realizovaných v rodinných a bytových domech. Komplexní informace týkající se podání žádosti o dotaci a její administrace pro všechny oblasti a podoblasti podpory jsou uvedeny v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory, které jsou zveřejněny na stránkách Státního fondu životního prostředí zvlášť pro rodinné domy a zvlášť pro bytové domy.

Odborný portál TZB-info se v rámci projektu „Čisté vytápění domácností s norskými fondy“ zaměřuje také na informační podporu projektů spojených s kvalitou ovzduší realizovaných v rámci OPŽP 2021–2027, do kterých program NZÚ 21+ patří. Proto v redakci portálu vznikl dokument „Nová zelená úsporám 2021+, výměna zdrojů tepla v rodinných domech – KROK ZA KROKEM OD ŽÁDOSTI K REALIZACI“.

Jak naznačuje název dokumentu, jedná se o praktickou pomůcku určenou zájemcům o dotaci z programu NZÚ 21+ na výměnu starého neekologického zdroje tepla v rodinných domech. Jde o komentovaný výtah základních informací ze „Závazných pokynů“, týkajících se výhradně podoblasti podpory C.1 (výměna zdrojů tepla). Komentované znění má zájemci o dotaci usnadnit rozhodování o tom, zda a případně jak si o dotaci zažádat, a co vše se od něj čeká při realizaci výměny zdroje tepla. Je zde uvedeno, na co si dát pozor před samotným podáním žádosti, definice zdrojů tepla, které lze vyměnit a zdrojů tepla, které lze s dotací nově instalovat, postup podání žádosti i výčet dokumentů, které je nutné předložit po ukončení realizace.

Praktickou pomůcku „Nová zelená úsporám 2021+, výměna zdrojů tepla v rodinných domech – KROK ZA KROKEM OD ŽÁDOSTI K REALIZACI“ si lze bezplatně stáhnout ve formátu PDF.


 
 
Reklama