Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová zelená úsporám: Kdy lze získat dotaci na instalaci více zdrojů tepla v jednom domě?

V rodinném domě lze žádat o dotaci na instalaci jediného nového zdroje tepla, i když má více samostatných bytových jednotek. U bytových domů lze žádat o dotaci na instalaci více zdrojů tepla, a to i vícekrát po sobě pro zbývající byty.

Do naší poradny přicházejí prakticky denně dotazy týkající se dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Velice často se týkají možnosti žádat o dotaci na instalaci více nových zdrojů tepla u domů, které mají více samostatných bytových jednotek.

Prvním případem je rodinný dům (RD). Pro potřeby NZÚ je RD definován jako stavba pro bydlení, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty. Patří zde tedy například tzv. „vícegenerační“ RD, vlastněný jediným vlastníkem, který má dva byty se samostatnými otopnými soustavami a vlastními zdroji tepla. Velice často mohou být těmito zdroji tepla nevyhovující kotle na pevná paliva, které nebude možné provozovat od 1. září 2022. Může majitel domu žádat o dotaci za výměnu obou kotlů, tedy instalaci dvou nových zdrojů tepla?

Druhým případem je bytový dům (BD), ve kterém je více bytových jednotek vytápěno více zdroji tepla. Typickým příkladem může být BD s bytovými jednotkami, kde každá má samostatné etážové vytápění.

S dotazem, jak je to ve výše popsaných případech, jsme se obrátili na Státní fond životního prostředí. Odpověděl nám pan Zbyněk Drbal, ředitel Odboru řízení a podpory programů.

V současném programu NZÚ neřešíme vymezené bytové jednotky, ale posuzujeme rodinný dům jako celek. Takové rodinné domy mohou nyní žádat pouze na výměnu jednoho zdroje tepla na vytápění. V případě bytových domů je možné žádat na celý bytový dům i na každou bytovou jednotku samostatně. Dotace je u bytových domů počítána podle počtu napojených bytových jednotek na nový zdroj. Minimální dotace u bytových domů je 50 tis. Kč, proto se musí domluvit na výměnu zdroje min. 2 bytové jednotky. V případě BD se 4 byty a etážovým vytápěním může majitel žádat na každý zdroj samostatně.

Tedy z odpovědi je zřejmé, že u RD lze žádat o dotaci na výměnu pouze jediného zdroje tepla, kdežto u BD lze žádat o dotaci na výměnu více zdrojů tepla.

Z odpovědi pana ředitele Drbala je také zřejmé, že u BD se musí realizovat instalace nových zdrojů tepla pro minimálně 2 bytové jednotky. V této souvislosti se v poradně objevil také následující dotaz:

V našem bytovém domě si zažádaly o dotaci na nový kotel 3 bytové jednotky. Až poté, co byla žádost podána, se rozhodli majitelé dalších bytů, že by se k žádosti také chtěli připojit. Je to možné?

Při pohledu do Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory je zřejmé, že to lze až poté, co bude ukončena (vyplacena) předchozí žádost. Pokud ovšem podaná žádost ještě nebyla Fondem akceptovaná (schválena), lze ji vzít zpět, tedy zrušit. V tomto případě lze podat žádost novou, rozšířenou o další zájemce o dotaci.

 
 
Reklama