Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Výměny kotlů

Potřebuji poradit

Není vám vše jasné? Potřebujete poradit? Popište nám svůj problém. Na vybrané a častěji se opakující dotazy odborné odpovědi zveřejníme. Případné konkrétní dotazy týkající se jen zcela individuálních poměrů přesměrujeme na s námi spolupracující odborné firmy.

Portál TZB-info si velice váží vaší důvěry. Nevyžadujeme uvedení vašeho jména či jiných údajů. Pokud však chcete odpověď, tak je nutné kontaktní osobní údaje vyplnit. Portál TZB-info nenese žádnou odpovědnost za to, pokud by vám důsledku využití odpovědi vznikla škoda. Nemůžeme znát všechny konkrétní podmínky, ale přesto se vám snažíme co nejlépe poradit. Pokud požadujete poradit s veškerou právní závazností, rádi vám i v tomto pomůžeme. Pak prosím ve svém dotazu uveďte spojení na vás a garant projektu Výměna kotlů se s vámi osobně spojí. Prosíme, vezměte v úvahu i to, že na některé otázky ani nemůžeme umět odpovědět, zejména když vycházejí z politických záměrů Evropské unie a České republiky.
Na zpracování odpovědi nevzniká právní nárok.

Předmět:
Jméno:
E-mail:
Text
dotazu:
Volby:
jsem člověk nejsem člověk

Vybrané dotazy

Mohu si zdroj tepla pořízený na dotaci nainstalovat sám?
Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí řemeslník prokázat investorovi. Osvědčení je nepřenosné, což garantuje i spojení s rodným číslem. Více v článku Kdo smí instalovat ....
Může mi kontrolor při pravidelné kontrole kotle na pevná paliva zakázat provoz?

Zákon odborně způsobilé osobě provádějící kontrolu (OZO) neumožňuje zakázat provoz. OZO pouze ověřuje skutečný stav věci a v Dokladu zadokumentuje zjištěné skutečnosti. V případě zjištění porušení některého z ustanovení Zákona či jiných závažných skutečností, na toto provozovatele upozorní a doporučí mu nápravná opatření.

Co má obsahovat doklad o kontrole kotle na pevná paliva?

Správné vyplnění Dokladu o kontrole technického stavu a provozu, který vystavují osoby kontrolující kotle na pevná paliva na základě zákona o ochraně ovzduší, je zásadní záležitostí i pro majitele a provozovatele kotle. Vyplňování dokladu krok za krokem najdete v článku Doklad o kontrole kotle na pevná paliva.

Koupili jsme dům s kotlem na pevná paliva. Nevíme rok instalace a kotel nemá štítek. Jak se toto řeší při kontrole?

Vyplnit se musí všechny náležitosti („kolonky“) dokladu. Pokud požadovaný údaj není znám, uvede se do příslušné kolonky „NEZJIŠTĚNO“. V případě, že není k dispozici výrobní štítek ani průvodní technická dokumentace ke kotli (návod) se u výrobce, obchodního názvu zdroje, výrobního čísla a roku výroby napíše NEZJIŠTĚNO. Stejně tak se postupuje u roku instalace (zpravidla tento údaj bývá uveden v záručním listě ke kotli).

Může obec zakázat provoz kotlů a lokálních topidel na pevná paliva na svém území?
Ano. Ačkoliv zákon o ochraně ovzduší zakazuje od 1. září 2022 provoz teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW s výjimkou lokálních topidel (krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna), zákon dává obecním úřadům možnost zakázat provoz nevyhovujících kotlů již nyní. A dokonce je to možnost zakázat provoz i lokálních topidel na pevná paliva, tedy krbů, kamen, sporáků, krbových kamen. Více v článku Mohou obce zakázat provoz kotlů...
Co je garanční palivo?
Při certifikaci před uvedením nového výrobku na trh výrobce používá přesně definované palivo, kterému se říká garanční, či předepsané. Pokud je spalováno palivo jiné než předepsané, dosahuje kotel jiných provozních parametrů a téměř s jistotou nižší účinnosti. Povinností provozovatele je spalovat ve svém zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky a jsou výrobcem určená pro spalování v tomto zdroji. Jinými slovy, provozovatel smí ve zdroji spalovat pouze garanční paliva, pro která výrobce zdroj certifikoval před uvedením na trh. Současně však tato paliva musí odpovídat požadavkům na kvalitu podle vyhlášky. Jednou ze základních povinností kontrolora při povinné kontrole teplovodních kotlů na pevná paliva je zjistit, zda je ve zdroji spalováno výrobcem předepsané a zákonem povolené palivo. Zákonné požadavky na pevná paliva.
 
 
Reklama