Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Potřebuji poradit

Není vám vše jasné? Potřebujete poradit? Popište nám svůj problém. Na vybrané a častěji se opakující dotazy odborné odpovědi zveřejníme. Případné konkrétní dotazy týkající se jen zcela individuálních poměrů přesměrujeme na s námi spolupracující odborné firmy.

Portál TZB-info si velice váží vaší důvěry. Nevyžadujeme uvedení vašeho jména či jiných údajů. Pokud však chcete odpověď, tak je nutné kontaktní osobní údaje vyplnit. Portál TZB-info nenese žádnou odpovědnost za to, pokud by vám důsledku využití odpovědi vznikla škoda. Nemůžeme znát všechny konkrétní podmínky, ale přesto se vám snažíme co nejlépe poradit. Pokud požadujete poradit s veškerou právní závazností, rádi vám i v tomto pomůžeme. Pak prosím ve svém dotazu uveďte spojení na vás a garant projektu Výměna kotlů se s vámi osobně spojí. Prosíme, vezměte v úvahu i to, že na některé otázky ani nemůžeme umět odpovědět, zejména když vycházejí z politických záměrů Evropské unie a České republiky.
Na zpracování odpovědi nevzniká právní nárok.

Předmět:
Jméno:
E-mail:
Text
dotazu:
Volby:
jsem člověk nejsem člověk

Vybrané dotazy

Mohu si zdroj tepla pořízený na dotaci nainstalovat sám?
Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí řemeslník prokázat investorovi. Osvědčení je nepřenosné, což garantuje i spojení s rodným číslem. Více v článku Kdo smí instalovat ....
Může mi kontrolor při pravidelné kontrole kotle na pevná paliva zakázat provoz?

Zákon odborně způsobilé osobě provádějící kontrolu (OZO) neumožňuje zakázat provoz. OZO pouze ověřuje skutečný stav věci a v Dokladu zadokumentuje zjištěné skutečnosti. V případě zjištění porušení některého z ustanovení Zákona či jiných závažných skutečností, na toto provozovatele upozorní a doporučí mu nápravná opatření.

Co má obsahovat doklad o kontrole kotle na pevná paliva?

Správné vyplnění Dokladu o kontrole technického stavu a provozu, který vystavují osoby kontrolující kotle na pevná paliva na základě zákona o ochraně ovzduší, je zásadní záležitostí i pro majitele a provozovatele kotle. Vyplňování dokladu krok za krokem najdete v článku Doklad o kontrole kotle na pevná paliva.

Koupili jsme dům s kotlem na pevná paliva. Nevíme rok instalace a kotel nemá štítek. Jak se toto řeší při kontrole?

Vyplnit se musí všechny náležitosti („kolonky“) dokladu. Pokud požadovaný údaj není znám, uvede se do příslušné kolonky „NEZJIŠTĚNO“. V případě, že není k dispozici výrobní štítek ani průvodní technická dokumentace ke kotli (návod) se u výrobce, obchodního názvu zdroje, výrobního čísla a roku výroby napíše NEZJIŠTĚNO. Stejně tak se postupuje u roku instalace (zpravidla tento údaj bývá uveden v záručním listě ke kotli).

Může obec zakázat provoz kotlů a lokálních topidel na pevná paliva na svém území?
Ano. Ačkoliv zákon o ochraně ovzduší zakazuje od 1. září 2022 provoz teplovodních kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW s výjimkou lokálních topidel (krby, kamna, sporáky, vařiče, krbová kamna), zákon dává obecním úřadům možnost zakázat provoz nevyhovujících kotlů již nyní. A dokonce je to možnost zakázat provoz i lokálních topidel na pevná paliva, tedy krbů, kamen, sporáků, krbových kamen. Více v článku Mohou obce zakázat provoz kotlů...
Co je garanční palivo?
Při certifikaci před uvedením nového výrobku na trh výrobce používá přesně definované palivo, kterému se říká garanční, či předepsané. Pokud je spalováno palivo jiné než předepsané, dosahuje kotel jiných provozních parametrů a téměř s jistotou nižší účinnosti. Povinností provozovatele je spalovat ve svém zdroji pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv podle vyhlášky a jsou výrobcem určená pro spalování v tomto zdroji. Jinými slovy, provozovatel smí ve zdroji spalovat pouze garanční paliva, pro která výrobce zdroj certifikoval před uvedením na trh. Současně však tato paliva musí odpovídat požadavkům na kvalitu podle vyhlášky. Jednou ze základních povinností kontrolora při povinné kontrole teplovodních kotlů na pevná paliva je zjistit, zda je ve zdroji spalováno výrobcem předepsané a zákonem povolené palivo. Zákonné požadavky na pevná paliva.

DALŠÍ KAPITOLY TÉMATU VÝMĚNY KOTLŮ:
  • Úvodní část – do kdy je čas na výměnu kotle, obsah tématu, odborný garant
  • Legislativa - 3 základní zákony, jakých zdrojů se výměna týká a pravomoci obcí
  • Jak na výměnu - jak poznat zda je výměna nutná, základní požadavky pro nový zdroj
  • Zdroje tepla - za co vyměnit starý kotel, odkazy na informace k jednotlivým zdrojům
  • Kontroly kotlů - povinné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva podle platné legislativy
  • Kotlíkové dotace – dotace sledujeme od spuštění v r. 2015, proto zde najdete poslední aktuality i historii
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk 


Související z oboru

Kotlíkové dotace a půjčky – kotlíkový specialista a jeho role

15.5.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Úkolem "kotlíkového specialisty" je pomáhat lidem, kteří provozují kotle na tuhá paliva třídy 1 a 2, aby se rozhodli k jejich výměně v rámci kotlíkových dotací, aby si vybrali vhodný kotel, pomáhat jim s administrací žádosti o kotlíkovou dotaci a také s vyřízením půjčky, kterou mohou podle aktuálních podmínek získat ve třech krajích.

Příliš drahé teplo? Všechno se zdražuje, jen ceny dřevních paliv klesají

14.5.2019 | Česká peleta, z.s.p.o.
Zima byla teplotně nadprůměrná, roční vyúčtování přesto většinu domácností nepotěší. Rostly totiž ceny elektřiny, uhlí i plynu a zdražovaly také teplárny. Změna dodavatele přitom pomůže jen krátkodobě, protože zdražovat budou dříve či později všichni. Majitelé rodinných domů však mohou ušetřit, pokud příští rok vsadí na dřevo, dřevní pelety nebo brikety. Cenu dřeva tlačí dolů kůrovcová kalamita a v jednání je snížení DPH na 10 %. Navíc dřevní pelety je možné nakupovat do zásoby již na jaře za výhodnější ceny, letos klesly až o 20 %.

Třídy teplovodních kotlů

10.5.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Autor v článku odpovídá na klíčovou otázkou, která se týká povinné výměny malých teplovodních kotlů na pevná paliva, a to do jaké třídy je kotel zařazen.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 20.05.2019 05:57

Rekonstrukcí kotelny lze výrazně zvýšit hodnotu nemovitosti

16.4.2019 | Český plynárenský svaz
Prostory kotelen a skladů uhlí lze podle názorů architektů relativně snadno přeměnit na místnosti s obytným či volnočasovým využitím, a zvýšit tak hodnotu domu třeba i o statisíce. Taková možnost se nyní nabízí lidem, kteří vymění vytápění uhlím či dřevem za moderní plynový kotel. Ten je totiž možné umístit do nevelké skřínky třeba na chodbu.

Poslední šance na levný plynový kotel

11.4.2019 | redakce
Redakce TZB-info natáčela komentáře k výměně kotlů, o bezúročných „kotlíkových půjčkách“ a o soutěži s výhrou 3 x 250.000 Kč na rekonstrukci kotelny. Zajímala nás podpora plynárenských společností a MŽP v návaznosti na třetí a zároveň poslední vlnu kotlíkových dotací.

Výměny kotlů a čištění, kontroly a revize komínů

8.4.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
S výměnou kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 za nové souvisí povinnosti týkající se spalinových cest. Tyto povinnosti vyplývají ze Zákona o požární ochraně.

V krajích startují kotlíkové dotace

3.4.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Poslední vlna kotlíkových dotací. Přehled termínů v jednotlivých krajích. Poslední příležitost, jak získat finanční podporu na výměnu kotle na pevná paliva třídy 1 a 2 před jejich vyřazením z provozu k září 2022.

Výměny kotlů – nové téma na TZB-info

19.3.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Termín povinných výměn kotlů třídy 1 a 2 na pevná paliva se blíží. Proto TZB-info soustředí potřebné informace do společného tématu s cílem pomoci a ulehčit rozhodování.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 15.04.2019 11:00
© megakunstfoto - Fotolia.com

Kdo smí instalovat vybraná, státem dotovaná zařízení, vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů?

23.2.2019 | Ing. Zdeněk Lyčka
Vybraná, státem dotovaná zařízení využívající OZE smí instalovat jen fyzické osoby s osvědčením o profesní kvalifikaci. Potvrzujícím dokladem je osvědčení, kterým se musí řemeslník prokázat investorovi. Osvědčení je nepřenosné, což garantuje i spojení s rodným číslem.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 28.02.2019 11:55
© Fotolia.com

Výměna kotlů: od uhlí ke dřevu

21.2.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Přechod z ručně přikládaného kotle na hnědé uhlí na zplyňovací kotel na dřevo je z pohledu provozních nákladů neutrální. Nový kotel na uhlí si musí zájemce zaplatit v plné ceně. Nový kotel na dřevo lze získat v rámci Kotlíkových dotací téměř zdarma.

Témata 2019

Partneři - Výměny kotlů

Tabulky a výpočty

Odborný garant