Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Legislativa

„Vždy je to o tom, že vyměňujeme kotel 1. a 2. emisní třídy nebo tzv. noname třídy na tuhá paliva za nový nízkoemisní kotel“, řekl v rozhovoru pro TZB-info ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

 • Základní legislativou spojenou s výměnou kotlů na pevná paliva je zákon o ochraně ovzduší a na něj navazující prováděcí předpisy.
  Novela zákona na ochranu ovzduší je účinná od 1. září 2018 a změnila požadavky pro uvádění lokálních topidel na pevná paliva na trh, platí pro ně požadavky na emise CO 1500 mg/m3 a kontrolovány mají být stacionární spalovací zdroje na pevná paliva napojené na teplovodní otopnou soustavu o celkovém jmenovitém příkonu zdroje od 10 až 300 kW včetně.

 • Provozu spalovacích zdrojů se úzce týká také zákon o požární ochraně, a to v souvislosti s provozem spalinových cest (komíny).
  Již osmnáctá novela zákona o požární ochraně je účinná od 1. srpna 2017. Zásadním způsobem změnila požadavky na provozování činností se zvýšeným a s vysokým požárním nebezpečím a stanovila za jejich neplnění stanovuje významný postih – pokutu až do výše 10 000 000 Kč.

 • Instalací nových obnovitelných zdrojů energie se týká také zákon o hospodaření energií.
  Vláda aktuálně jedná o návrhu novely zákona o hospodaření energií, který předkládá ministerstvo průmyslu a obchodu. Legislativní úprava by podle návrhu ministerstva především měla uvést do souladu evropskou a národní legislativu o energetické účinnosti.
  Celé znění zákona s vyznačením možných změn i další dokumenty jsou ke stažení na webu poslanecké sněmovny. Sledujeme další vývoj a budeme vás informovat.

K tématu

DALŠÍ KAPITOLY TÉMATU VÝMĚNY KOTLŮ:
 • Úvodní část – do kdy je čas na výměnu kotle, obsah tématu, odborný garant
 • Jak na výměnu - jak poznat zda je výměna nutná, základní požadavky pro nový zdroj
 • Zdroje tepla - za co vyměnit starý kotel, odkazy na informace k jednotlivým zdrojům
 • Kontroly kotlů - povinné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva podle platné legislativy
 • Kotlíkové dotace – dotace sledujeme od spuštění v r. 2015, proto zde najdete poslední aktuality i historii
 • Potřebuji poradit – stránka, kde vytváříme prostor pro dotazy a rady
 
 
Reklama