Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové podmínky programů NZÚ a NZÚ Light od 1. září 2024

Dne 24. června vyhlásil ministr životního prostředí Petr Hladík nové parametry dotačních programů Nová zelená úsporám NZÚ a NZÚ Light platné od 1. září 2024. Zahrnuty budou i kotle na uhlí, topný olej, elektrické vytápění.

Dne 24. června vyhlásil ministr životního prostředí Petr Hladík nové parametry dotačních programů Nová zelená úsporám NZÚ a NZÚ Light platné od 1. září 2024. Program kotlíkových dotací organizovaný kraji se přesouvá do NZÚ Light.

Pro domácnosti provozující zastaralé, neekologické a málo účinné zdroje tepla jsou programy NZÚ Light (pro seniory a nízkopříjmové domácnosti) a NZÚ pro ostatní domácnosti velmi účinným a motivačním zdrojem financí k tomu, aby nevyhovující zdroje tepla měnily za moderní. A tento trend bude dále pokračovat.

Tabulka 1. Výše podpory pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy od 1. září 2024
Tabulka 1. Výše podpory pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy od 1. září 2024
Tabulka 2. Výše podpory pro ostatní domácnosti od 1. září 2024
Tabulka 2. Výše podpory pro ostatní domácnosti od 1. září 2024

Zajímavou novinkou je možnost získat dotaci na instalaci lokálního automatického zdroje tepla na biomasu, i když se s ním nebude vytápět celý dům. Toto řešení je vhodné tehdy, když je rodinný dům využíván jen z časti. Například v něm žije jen jedna nebo dvě osoby, které nemají potřebu celý dům vytápět na komfortní teplotu. Přitom chtějí opustit neekologické vytápění, typicky uhlím. Je to velmi častý případ starých domů na vesnicích. Pro seniory a nízkopříjmové domácnosti je dotace až 50 000 Kč, pro ostatní až 35 000 Kč.

Nově od září: Finanční podpora na výměnu všech uhelných kotlů

Tato podpora se netýká jen uhelných kotlů třídy 1., 2. či snad 3., ale i tříd 4. a 5. Tedy i kotlů relativně nových. „Touto dotační podporou chceme motivovat domácnosti k tomu, aby si postupně vyměnily všechny uhelné kotle. Prach a rakovinotvorný benzo[a]pyren, které se při spalování uvolňují, jsou jednoduše problém. To, čím doma topíme, má zásadní vliv na kvalitu ovzduší i na naše zdraví. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pochází z lokálního vytápění domácností více než 75 % všech emisí jemných prachových částic a více než 95 % emisí bezo[a]pyrenu produkovaných v ČR. Analýza ČHMÚ na příkladu modelové obce ukázala, že při výměně jednoho tisíce starých uhelných kotlů na uhlí či dřevo za ekologičtější zdroj se sníží emise prachu o 88–91 % a u benzo[a]pyrenu o 88–90 %,” říká ministr životního prostředí Hladík.

Senioři a nízkopříjmové domácnosti mohou o výměnu kotlů žádat z NZÚ Light

Pro domácnosti s nižšími příjmy bude k dispozici Nová zelená úsporám Light. Tu budou moct využít rodiny, které doposud nezvládly vyměnit zastaralé kotle a od 1. září je tak nemohou legálně provozovat bez rizika pokuty. Pokud ale budou mít o výměnou alespoň zažádáno, budou k tomu kontroloři přihlížet. Zvýhodněnou podporu na výměnu kotle budou moci využít starobní důchodci, příjemci invalidního důchodu 3. stupně a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě. „Výše podpory na výměnu kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy a nově i uhelných kotlů vyšších emisních tříd například za moderní kotel na biomasu (pelety nebo kusové dřevo) bude 110 tisíc korun nebo za tepelné čerpadlo až 150 tisíc korun.

Nově se nízkopříjmovým domácnostem otevře možnost výhodněji vyměnit i další neekologické zdroje vytápění – kotle na topné oleje, elektrické vytápění, stará lokální topidla nebo plynové kotle – zde mohou získat až 50 tisíc korun,” vyjmenovává ministr Hladík.

Jedná se o prostředky z Národního plánu obnovy, které je možné využít pouze do konce příštího roku a výše dotace bude nižší, než je tomu ve stávajících kotlíkových dotacích. Domácnostem budou pomáhat naši poradci a pro výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy to bude poslední šance,” uvedl ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Pomoc s výměnou kotlů zajistí poradci MAS, EKIS a M-EKIS

V průběhu léta se do asistence s kotlíkovými dotacemi začnou ještě více zapojovat poradci Místních akčních skupin (MAS), EKIS a M-EKIS. „Po celé ČR je více než 700 poradců, kteří jsou vyškoleni, aby domácnostem seniorů a lidem s příspěvkem na bydlení či invalidním důchodem pomáhali zdarma s kompletním zajištěním žádostí v programu Nová zelená úsporám Light. Část z těchto poradců MAS a EKIS se už dříve zapojila do pomoci s výměnou starého kotle 1. a 2. emisní třídy podporovanou v kotlíkových dotacích. Zejména seniorům, kteří si například neví rady, jak a kde podat žádost, jsou k dispozici a žádost s nimi zpracují. Například v jižních Čechách tuto službu dlouhodobě na základě spolupráce s Jihočeským krajem nabízí všech 16 MAS,” říká Tomáš Novák z MAS Třeboňsko.

Přečtěte si také Výměny kotlů Více k tématu

Programy NZÚ od září i v oblasti výměn kotlů na topné oleje či lokální topidla na pevná paliva

Program kotlíkových dotací dosud organizovaný kraji se přesouvá do NZÚ Light. Programy pro domácnosti tak budou mít jednotný rámec včetně režimu žádostí. Zájemci o příspěvek proto budou od září žádat pouze u Státního fondu životního prostředí ČR.

Cílem programů pod hlavičkou NZÚ je pomoci co největšímu počtu lidí, kteří to potřebují. Zejména proto, že v současné době končí možnost provozovat kotle na uhlí první a druhé emisní třídy a budoucí energetická koncepce počítá s dalším poklesem využívání fosilních paliv včetně zemního plynu. To je i důvod, proč se programy NZÚ od září otevřou novým žadatelům i v oblasti výměn dalších zdrojů vytápění jako jsou kotle na topné oleje či lokální topidla na pevná paliva. Dotaci je možné získat i na výměnu elektrického vytápění nebo plynového kotle za tepelné čerpadlo,” říká Petr Valdman.

Brzdou mohou být kapacity topenářských firem

Zájem o výměny starých kotlů v posledních měsících roste, a tak se může stát, že to provozovatel takového kotle do 1. září nestihne. Nicméně měl být schopen prokázat, že tuto situaci řeší. Jednoznačným důkazem je podaná žádost o dotaci podložená smlouvou na realizaci, na dodávku například kotle na biomasu.

Vítáme kroky Ministerstva životního prostředí, které se rozhodlo pokračovat v podpoře výměny kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. To mimo jiné pomůže získat k výměně starých kotlů desetitisíce ještě stále nerozhodnutých provozovatelů těchto kotlů, kteří by výměnu nestihli realizovat v tomto roce. U dotací na výměnu provozovaných uhelných kotlů vyšších tříd oceňujeme zvolenou cestu motivace k jejich náhradě, namísto striktního zákazu jejich provozu,” komentuje také prezident Asociace podniků topenářské techniky a člen prezidia Cechu topenářů a instalatérů ČR Zdeněk Lyčka.

 
 
Reklama