Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Elektrické vytápění

elektrické vytápění

Elektrické vytápění má nemalý počet příznivců. Každý dům má přípojku elektřiny a výkon elektrického vytápění se snadno, rychle a přesně reguluje. Ve své nejjednodušší formě přímotopných elektrických topidel v místnostech je instalačně velmi jednoduché. I forma přeměny elektrické energie na tepelnou prostřednictvím topných kabelů, rohoží, fólií, případně v elektrokotli s rozvodem tepla otopnou vodou nevyžaduje mimořádné instalační nároky. V součtu investičních a servisních nákladů jde o nejméně nákladný způsob. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady dané vyšší cenou elektrické energie. Proto se nejvíce uplatňuje v nízkoenergetických domech, kde jsou jiné způsoby investičně násobně náročnější.

Elektrické vytápění v novostavbách

Využití elektrického vytápění je v novostavbách podmíněno splněním legislativou daných kritérií energetické náročnosti budov. To znamená stavět domy nejen s velmi nízkými tepelnými ztrátami, ale i s určitým podílem využití obnovitelných zdrojů, mimo jejich podíl v elektřině odebírané z rozvodné sítě a také s využitím zpětného získávání tepla při větrání. Detailně tuto problematiku definuje od 1. 9. 2020 účinná vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Teplovodní elektrické vytápění

Teplovodní forma elektrického vytápění umožňuje snadný přechod na jiný zdroj energie, pokud je výhodnější. Zdrojem tepla je v tomto případě elektrokotel, který může být v případě zájmu na snížení spotřeby elektřiny nahrazen tepelným čerpadlem nebo i jiným zdrojem tepla, například kotlem na spalování dřevní hmoty. Pokud tepelné čerpadlo umí vytápět i chladit, pak může stejná soustava řešit i potřebu chlazení vnitřního prostředí. Nicméně tepelné čerpadlo se s ohledem na to, že největší část jím produkované tepelné energie odebírá přírodnímu prostředí, do elektrického vytápění obvykle nezařazuje. To dokazují i podmínky podpůrných dotačních programů Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám.

HISTORIE A PŘEDNOSTI ELEKTRICKÉHO VYTÁPĚNÍ

Mohlo by vás zajímat


10.5.2022FENIX Trading s.r.o.
V domě, který od Vánoc 2020 bydlí a užívá majitel a jeho partnerka, je jediným energonositelem elektrická energie. Vědci a dodavatelé technologií tady už více jak rok 24 hodin denně sledují kromě jiného spotřebu elektrické energie, výkon fotovoltaické elektrárny, provoz bateriového úložiště, spotřebu vody či kvalitu vnitřního prostředí.
7.5.2022STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Po úspěšném loňském ročníku přichází STIEBEL ELTRON i letos s InnovationTOUR po České republice.
20.4.2022Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
V souvislosti s tlakem na snižování emisí se firmy zaměřují na zelenou energii a hledají alternativní zdroje, ať už v podobě vodíku či elektřiny. Společnost Bosch v takové situaci může jako alternativní zdroj páry nabídnout elektrický parní kotel UNIVERSAL ELSB.
5.4.2022SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Jaké jsou hlavní požadavky a dotčené kategorie zdrojů tepla pro uvádění energetických štítků? Jak vypadají energetické štítky pro kotle, kamna, tepelná čerpadla a ohřívače vody? Na konci článku naleznete také odkaz na bezplatný e-learning kurz k tématu energetických štítků pro zdroje tepla.
28.3.2022Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Ing. Jan Vitouš, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštěhrad, Jan Kuldan, SAKUTUS CZ a.s.
V první části byly popsány reálné průběhy vytápění a spotřeby elektřiny sálavými panely dvou rodinných domů s odlišným využíváním. V druhé části jsou rodinné domy porovnány z pohledu parametrů jejich vnitřního prostředí a ve vazbě na měřenou spotřebu energie a jejich energetickou náročnost.
25.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Nedostatky vytápění nelze řešit zvýšením výkonu oběhového čerpadla. BIM vyžaduje důkladnou analýzu nejen cíle, ale i procesu zpracování projektu. Reálné mikroklima v bytě zásadně ovlivňuje zdraví lidí i stavební konstrukce, a proto nelze úspory tepla řešit na jeho úkor, to jsou závěry dalšího dne konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.
23.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Podle národního energetického mixu bylo v roce 2020 celých 47,5 % elektrické energie vyrobeno v České republice bez emisí oxidu uhličitého CO2 .
22.3.2022Ing. Robert Krainer, Ph.D., Ing. Jiří Duda
V článku je uveden přehled chladiv používaných v tepelných čerpadelch a termíny ukončení použití zakázaných chladiv. Jsou zmíněny i některé zákony a vyhlášky omezující použití chladiv.
21.3.2022Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Ing. Jan Vitouš, ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, Buštěhrad, Jan Kuldan, SAKUTUS CZ a.s.
První část článku popisuje reálné průběhy vytápění a spotřeby elektřiny sálavými panely dvou rodinných domů s odlišným přístupem k jejich užívání. V druhé části budou domy porovnány z pohledu parametrů svého vnitřního prostředí ve vazbě na měřenou spotřebu energie a jejich energetické náročnosti.
18.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Budoucnost vytápění nebude založena jen na jedné technologii. Očekáváme rychlý růst elektrifikace. Souběžně se však budou prosazovat řešení kombinující více technologií a respektující individuální aspekty stávajících obytných budov i možnosti jejich majitelů, říkají experti Bosch Termotechnika.
17.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Základní přednosti elektrického vytápění lze dělit na konstrukční a instalační, regulační, ekonomické i ekologické. Nezanedbatelnou výhodou je komfort bez manipulace s palivem, bez pravidelných kontrol, revizí atp.
10.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Od objevu prvního použitelného zdroje elektřiny, Voltova článku, se začala psát nejen historie žárovky, ale i mnoha dalších elektrických zařízení. V době rozvoje průmyslu a rostoucí životní úrovně netrvalo dlouho, než došlo na využití tepelných účinků proudu. Podívejme se tedy, kde má současnost své kořeny.
10.3.2022Ing. Zdeněk Lyčka
Dne 1. března 2022 nabyla platnosti Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a čekali na ní energetičtí specialisté.
8.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Provozní náklady elektrického vytápění závisí na ceně elektřiny. Pro vytápění, případně přípravu teplé vody lze volit z více dvoutarifových sazeb.
24.2.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Jakou část výroby elektřiny v ČR musí nahradit bezemisní zdroje? Kolik elektřiny se v tuzemsku vyrábí a z jakých zdrojů pochází?
21.2.2022Ing. Jan Blažíček, redakce
Teplovodní elektrické vytápění je založeno na přeměně elektrické energie na tepelnou, přičemž ta se do vytápěných prostorů dostává nepřímo prostřednictvím otopné vody. Elektrický zdroj tepla, kotel nebo tepelné čerpadlo je v jedné z místností nebo části vytápěného prostoru nebo zcela mimo něj.
21.2.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Jaké jsou v ČR k dispozici zdroje k výrobě elektrické energie? V tomto textu naleznete přehled zdrojů elektřiny s jejich základními charakteristikami.
21.2.2022Ing. Jan Blažíček, redakce
Elektrické podlahové vytápění je jednou z oblíbených variant elektrického vytápění, které je ve vytápěné místnosti, ale nezabírá v ní žádné místo. Velmi vítané je zvláště v koupelnách, kam se často instaluje i dodatečně, při modernizacích.
21.2.2022Ing. Jan Blažíček, redakce
Jedny z variant elektrického vytápění jsou založeny na ohřevu vzduchu. A to buď ve zdroji tepla mimo vytápěný prostor s nutností instalovat rozvody vzduchu, což se většinou propojuje s činností řízeného větrání prostoru nebo přímo ve vytápěném prostoru bez potřeby instalovat rozvody ohřátého vzduchu.
21.2.2022Ing. Jan Blažíček, redakce
Systémy elektrického vytápění lze dělit podle několika kritérií. Jedním z nich je způsob přenosu tepla. Šíření tepelné energie z jednoho místa na druhé může probíhat prouděním (konvekcí), sáláním (radiací) nebo vedením (kondukcí). V tomto článku se zaměříme na přenos tepla konvekcí.

Partneři - Elektrické vytápění


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


VIDEA 
 
Reklama