Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Elektrické vytápění

Cena elektrické energie pro vytápění

Provozní náklady elektrického vytápění závisí na ceně elektřiny. Pro vytápění, případně přípravu teplé vody lze volit z více dvoutarifových sazeb.

Pro elektrické vytápění se využívají dvoutarifové sazby

Zásadním faktorem ekonomiky provozu elektrického vytápění domácností je sazba určující cenu elektrické energie, která se dělí během každého dne na dražší tzv. vysoký tarif VT, v jehož době platnosti je provoz elektrického vytápění blokován a levnější tzv. nízký tarif NT, který se v době jeho platnosti využije pro vytápění i ostatní elektrické spotřebiče.

Velký vliv na celkové provozní náklady na elektrické vytápění mají paušální poplatky spojené s připojením na rozvodnou síť aj. Ty souvisí nejen s tzv. rezervovaným výkonem vyjádřeným poplatkem odvozeným z proudové velikosti jističe, ale také s poplatky za využití rozvodné sítě aj. Proto je nutné případné zvýšení nebo snížení potřeby tepla dané odlišnými klimatickými podmínkami jednotlivých let, respektive zvýšení nebo snížení plateb za odebranou elektřinu pro vytápění posuzovat v cenách elektřiny bez zahrnutí paušálních plateb. Protože paušály musí být zaplaceny vždy, bez ohledu na skutečnou velikost odběru a v konečné platbě za elektřinu mají velký podíl.

Přehled dvoutarifních sazeb pro domácnosti

D25d – NT platí po dobu 8 hodin, pro domácnosti ohřívající elektřinou vodu v zásobníku (bojleru).

D26d – NT platí po dobu 8 hodin, sazba je určena pro vyšší odběry elektřiny domácnostmi, které elektřinu využívají k ohřevu vody a/nebo k akumulačnímu vytápění (akumulační kamna, elektrokotel ve spojení s akumulačním teplovodním zásobníkem).

D27d – NT po dobu 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. (Je-li tato sazba přidělena po 31. březnu 2022 a v odběrném místě je připojeno zařízení pro dobíjení elektromobilů, které je součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů, musí odběratel v takovém odběrném místě zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu.)

D35d – NT platí po dobu 16 hodin, pro domácnosti, které využívají elektřinu přípravě teplé vody a také k provozu akumulačních a přímotopných zdrojů tepla (tzv. hybridní elektrické vytápění). Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016, ale může být dále využívána.

D45d – NT platí po dobu 20 hodin, pro domácnosti, které využívají elektřinu přípravě teplé vody a také k elektrickému vytápění bez akumulace tepla. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016, ale může být dále využívána.

D55d – NT po dobu 22 hodin, pro domácnosti, které vytápějí pomocí tepelného čerpadla uvedeným do provozu do 31. 3. 2005. Již je neplatná a odběratelé byli převedeni na jiné sazby.

D56d – NT po dobu 22 hodin, pro domácnosti, které vytápějí pomocí tepelného čerpadla uvedeným do provozu od 1. dubna 2005. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2016, ale může být dále využívána.

D57d – NT po dobu 20 hodin, pro domácnost vytápějící využívající hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu nebo systém vytápění s tepelným čerpadlem.

Podmínkou přiznání dvoutarifových sazeb je prokázání využití spotřebičů elektřiny pro přípravu teplé vody a vytápění a revizní zpráva potvrzující správnost a bezpečnost elektrických rozvodů. Detailně podmínky sazeb popisují distributoři, například ČEZ.

Přehled dvoutarifových sazeb pro podnikající osoby

C 25d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulační spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody.

C 26d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulační elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.

C 27d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 8 hodin. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením. Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v maximální celkové délce osm hodin denně.

C 35d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 16 hodin. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2017. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby C 25d.

C 45d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu 10), pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič technické podmínky uplatnění sazby C 25d.

C 46d – Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti NT po dobu 20 hodin. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.

C 55d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.

C 56d – Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti NT po dobu 22 hodin.

Podmínkou přiznání dvoutarifových sazeb je prokázání využití spotřebičů elektřiny pro přípravu teplé vody a vytápění a revizní zpráva potvrzující správnost a bezpečnost elektrických rozvodů. Detailně podmínky sazeb popisují distributoři, například ČEZ.

 
 
Reklama