Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla umožňují odnímat tepelnou energii z jednoho prostředí (vody, vzduchu nebo země) s nízkou teplotou a převádět ji do jiné teplonosné látky s teplotou vyšší. Proto jsou používána pro vytápění a přípravu teplé vody. Pro tento proces je nutné dodat určité množství energie. Skutečnosti, že na jedné straně tepelného čerpadla se teplota teplonosné látky snižuje, se využívá k tomu, že tepelná čerpadla mohou být i zdrojem chladu, případně jak tepla, tak chladu.

Princip TČ

Rozdělení TČ

Přehled základních komponent TČPopis principu fungování TČ:
Činnost tepelného čerpadla je založena na principu chladicího okruhu. Jeho základními částmi jsou výparník, kompresor, kondenzátor a expanzní ventil. Stlačená a ochlazená kapalná pracovní látka (chladivo) po průchodu expanzním ventilem do prostředí s nižším tlakem ve výparníku se odpařuje při relativně nízké teplotě a přitom odebírá tepelnou energii okolnímu prostředí (vodě, zemi, vzduchu). Vytvořené páry chladiva jsou následně stlačeny v kompresoru na vysoký tlak a při tom stoupne teplota. V tomto stavu je chladivo přiváděno do kondenzátoru, kde je mu tepelná energie s relativně vyšší teplotou odnímána do vody nebo vzduchu. Tím klesá teplota chladiva a to kondenzuje. Již kapalné chladivo, ale stále pod vysokým tlakem vstupuje do expanzního ventilu. A pak se celý cyklus zase opakuje.


Mohlo by vás zajímat


8.11.2019Ing. arch. Petr Brandejský, redakce
Zahrada je oázou v centru Brna, jejíž neobyčejnost spočívá v propojení volnočasových aktivit, odpočinku, různých akcí, školních, firemních i soukromých, ale i případného poučení. To lze získat hravou formou interaktivních programů přímo v zahradě nebo v moderním výukovém centru Nadace Partnerství.
Konference Rekonstrukce bytových domů – panelová diskuze
7.11.2019redakce
Konference 13.11. 2019 se blíží. Kromě přednášek je důležitou součástí i panelová diskuse. Dotazy si můžete připravit již nyní a ihned po příchodu nebo v průběhu konference je vložit do elektronické aplikace. V panelové diskusi budou odpovídat přednášející i zástupci firem, které vám představujeme.
4.11.2019doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Zatímco tepelná čerpadla v rekonstrukcích bytových domů mohou být výhodná až při relativně vysokých cenách energie nad 700 Kč/GJ, u novostaveb mohou být ekonomickým zdrojem tepla.
30.10.2019NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Společnost DZ Dražice přichází s novým environmentálně šetrným řešením pro účinné vytápění, aktivní chlazení a ohřev vody: s kompaktní vnitřní systémovou jednotkou HMTM 250/50, která slouží k propojení s tepelným čerpadlem vzduch-voda.
14.10.2019Ing. Jiří Novotný, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze
Výsledek analýzy ukazuje na důležitost použití dostatečně krátkého časového kroku u odběrových profilů elektrické energie pro správné hodnocení solárního pokrytí spotřeby fotovoltaickým systémem.
12.9.2019AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
Výběr nového tepelného čerpadla se může jevit jako věc složitá, ale v e skutečnosti je třeba dát pozor „jen“ na pár základní věcí při výběru dodavatele a můžete si být jisti, že jste vybrali správně.
9.9.2019GeoCore s.r.o.
Topně chladící stropní konstrukce stále nabírají na své popularitě, a to díky své vysoké funkčnosti a ekologickému provozu. O tento trend jeví čím dál větší zájem i čeští zákazníci, kterým firma Geocore poskytuje individuální řešení na míru již více než 10 let. Podívejte se na její portfolio a inovativní systémy, které nabízí!
4.9.2019GEROtop spol. s r.o.
Zemní sonda pro tepelná čerpadla musí mít životnost přes 50 let, aby garantovala splnění ekonomických předpokladů vložených do investice. Neboť je neopravitelná. Proto je nezbytné, aby byla nejen vyrobena z kvalitního materiálu, ale i plnila řadu dalších požadavků.

Partneři - Tepelná čerpadla


Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama
Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


Hlučnost tepelných čerpadel


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


Odborný garant


Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel
Reklama

VIDEA 
Reklama