Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla v letech 1981–2018: sazby za elektřinu, využití v novostavbách a mezinárodní srovnání

Přinášíme vybrané údaje ze statistiky využívání tepelných čerpadel v ČR za posledních 37 let. Jaké využívají sazby? Jak často se instalují do novostaveb? Kolik na ně jde dotací a jak si stojí ČR v porovnání se zahraničím? Pojďme se podívat blíže.


© Fotolia.com

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provedlo v roce 2019 pravidelné statistické šetření, na jehož základě byla upřesněna data o struktuře dodávek tepelných čerpadel a zachycena ve zprávě, jejímiž utory jsou Ing. Aleš Bufka, Ing. Miloslav Modlík a Ing. Jana Veverková, Ph.D. Pro potřebu TZB-info byla zpráva redakčně zestručněna. Tento text navazuje na článek Tepelná čerpadla v letech 1981–2018 - druhy, vývoj, prodeje, výkony, tepelné faktory. Zpráva obsahuje pouze zhodnocení statistických dat, nemůže postihnout veškeré technickoekonomické problémy a souvislosti sektoru, jež jdou nad rámec statistického zjišťování.

Podle sazeb na odběr elektřiny pro tepelná čerpadla

Pro odběrná a předávací místa elektřiny využívající tepelná čerpadla mohly být od roku 2002 přiznány distribuční sazby C 55d, C 56d (maloodběr podnikatel – MOP), D 55d a D 56d (maloodběr domácnost – MOO) s dobou platnosti nízkého tarifu 22 hodin denně. Podle výsledků statistického šetření ENERGO 2015 využívalo distribuční sazby D 55d a D 56d 59 % domácností vytápěných tepelnými čerpadly, včetně tepelných čerpadel vzduch/vzduch (klimatizací), kterých byla indikována třetina stavu). Spotřebu elektřiny v sazbách D 55d a D 56d však vykázalo i 17,9 % domácností bez tepelných čerpadel. Ani původní sazby, ani sazby po pozdějších změnách nejsou údaje relevantní pro odvození počtů provozovaných tepelných čerpadel.

RokC55dC56dD55dD56dFirmy celkemDomácnosti celkem Celkem
2002161 2 5411612 5412 702
20032273 4492273 4493 676
20044145 3124145 3125 726
2005475766 0127835516 7957 346
20064782326 0303 0657109 0959 805
20074893456 0675 19083411 25712 091
20084854576 0868 07294214 15815 100
20094726116 09912 5241 08318 62319 706
20104727876 06017 4361 25923 49624 755
20114599316 05722 1191 39028 17629 566
20124391 1736 02629 2021 61235 22836 840
20134341 4335 99735 3851 86741 38243 249
20144231 6585 96142 0772 08148 03850 119
20154461 8226 04449 0092 26855 05357 321
20164321 9514 51152 3802 38356 89159 274
20174212 11656 7882 53756 78859 325

Tabulka 1 Přehled počtu OPM v sazbách pro tepelná čerpadla, 2002–2017 (Zdroj dat: ERÚ, MPO, SEI)

Tepelná čerpadla v novostavbách

Počet nově dokončených bytů v rodinných (RD) a bytových (BD) domech s hlavním způsobem vytápění tepelnými čerpadly a elektřinou v období 2010–2017 mírně narůstal. Počet nově dokončených bytů v RD a BD s hlavním způsobem vytápění zemním plynem vykazoval ve sledovaném období klesající trend. Podíl nově dokončených bytů vytápěných tepelnými čerpadly na celkovém počtu nově dokončených bytů v RD a BD vzrostl z 5,0 % v roce 2010 na 11,8 % v roce 2017 (viz obrázek 1). Pro srovnání – v Německu tento podíl dosáhl v roce 2017 hodnoty 42,8 %. K největšímu nárůstu došlo v Jihočeském kraji ze 7,6 % v roce 2011 na 18,9 % v roce 2017. Nejnižší nárůst byl zaznamenán v Praze. V Jihomoravském kraji podíl tepelných čerpadel na celkovém počtu nově dokončených bytů dokonce klesl z hodnoty 10,2 % v roce 2011 na hodnotu 8,1 % v roce 2017

Obrázek 1 Celkový počet nově dokončených bytů v rodinných (RD) a bytových (BD) domech vytápěných tepelnými čerpadly a jejich podíl na celkovém počtu zkolaudovaných bytů, 2010–17 (Zdroj dat: ČSÚ)
Obrázek 1 Celkový počet nově dokončených bytů v rodinných (RD) a bytových (BD) domech vytápěných tepelnými čerpadly a jejich podíl na celkovém počtu zkolaudovaných bytů, 2010–17 (Zdroj dat: ČSÚ)

Dotační programy

Vývoj množství instalací tepelných čerpadel je úzce spjat s dotačními programy. V období let 1998–2008 investiční podpora zahrnovala 2 044 instalací tepelných čerpadel v domácnostech, tj. přibližně 15,0 % celkové dodávky tepelných čerpadel do domácností v tomto období. Významnější rozvoj nastal od roku 2009 podporou z programu Zelená úsporám (2009–2012). Dotační programy Nová zelená úsporám (2013–2021) a Kotlíkové dotace (1. vlna 2015, 2. vlna 2017, 3. vlna 2019) se zaměřily pouze na výměny ve stávajících budovách.

V období 2009–2018 byla investiční podpora čerpána na 25 957 instalací tepelných čerpadel v domácnostech, které představovaly 30,4 % celkového počtu dodávek tepelných čerpadel do domácností. Nejvíce tepelných čerpadel bylo podpořeno ve Středočeském kraji s podílem 23,1 % na celkovém počtu podpořených instalacích, nejméně v Praze s podílem 1,7 % na celkovém počtu podpořených instalací. Volba typu tepelného čerpadla souvisí s tím, jestli se jedná o instalaci v novostavbě nebo ve stávající budově. Např. podle údajů z Informačního systému programu Zelená úsporám se tepelná čerpadla typu země/voda v novostavbách podílela 49,4 % na celkovém počtu instalací tepelných čerpadel v této kategorii budov. Ve stávajících budovách tento podíl činil 23,0 %. Pro srovnání – podíl tepelných čerpadel země/voda v novostavbách v Německu v roce 2017 dosahoval hodnoty 18,1 %.

Obrázek 2 Počet tepelných čerpadel podpořených z dotačních programů a bez dotační podpory v domácnostech, 2009–2018 (Zdroj dat: SFŽP, MŽP)
Obrázek 2 Počet tepelných čerpadel podpořených z dotačních programů a bez dotační podpory v domácnostech, 2009–2018 (Zdroj dat: SFŽP, MŽP)

Ostatní zdroje dat, PENB

K ověření správnosti odhadu dodávek tepelných čerpadel do domácností je možné využít výsledků jiných statistických šetření, a to Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 (SLDB 2011) a ENERGO 2015.

Databáze ENEX ke dni 24. 1. 2019 obsahovala záznamy o PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) 13 273 rodinných domů a 5 639 bytových domů. Do hodnocení byly zahrnuty pouze PENB u budov s datem uvedení do provozu do roku 2018 včetně. Z dopočtů vyplynulo, že v roce 2018 mohlo být v domácnostech ČR v provozu 136611 tepelných čerpadel, z toho 132940 v rodinných domech a 3671 v bytových domech. Údaje o dodávkách tepelných čerpadel do domácností zjištěných MPO k roku 2018 (97687 kusů) korespondují s údaji zjištěnými analýzou PENB. Rozdíl mezi těmito údaji představují tepelná čerpadla typu vzduch/vzduch, která do údajů o dodávkách nejsou zahrnuty.

Typ stavebního objektuCelkemz toho TČ jako hlavní zdroj
Tepelná čerpadla v RD132 940126 197
z toho tep. výkon > 6 kW120 195117 222
z toho tep. výkon ≤ 6 kW12 7458 975
Tepelná čerpadla v BD3 6712 233
z toho tep. výkon > 6 kW2 9012 048
z toho tep. výkon ≤ 6 kW770185
Tepelná čerpadla celkem136 611128 430

Tabulka 2 Odhad počtu tepelných čerpadel v domácnostech v roce 2018 (data PENB)

Hlavní zdroj vytápěníVedlejší zdroj vytápěníDoplňkový zdroj vytápění%
Tepelné čerpadlo23,0
Tepelné čerpadloLokální topidlo na pevné palivo15,4
Tepelné čerpadloElektrokotel11,0
Kondenzační plynový kotelTepelné čerpadlo3,9
Přímotopné vytápěníTepelné čerpadlo3,9
Tepelné čerpadloElektřina – jiné3,1
Kotel na koks s automatickým přikládánímTepelné čerpadlo2,7
Lokální topidlo na pevné palivoTepelné čerpadloElektřina – jiné2,4
Tepelné čerpadloPlynový kotel2,4
Tepelné čerpadloLokální topidlo na pevné palivoElektrokotel2,1
ElektrokotelTepelné čerpadlo2,1
Plynový kotelTepelné čerpadloElektřina – jiné1,9
Elektřina – jinéTepelné čerpadloKotel na biomasu (dřevo)
s ručním přikládáním
1,7
Ostatní kombinace24,3
Celkem kategorie ≤ 6 kW100,0

Tabulka 3 Podíl kombinací zdrojů energie při vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly s tepelným výkonem ≤ 6 kW v roce 2018 (data PENB)

Hlavní zdroj vytápěníVedlejší zdroj vytápěníDoplňkový zdroj vytápění%
Tepelné čerpadlo37,6
Tepelné čerpadloElektrokotel14,7
Tepelné čerpadloLokální topidlo na pevné palivo10,3
Tepelné čerpadloElektřina – jiné4,9
Tepelné čerpadloKrb na dřevo s teplovodním výměníkem2,5
Tepelné čerpadloLokální topidlo na pevné palivoElektrokotel2,4
Tepelné čerpadloElektrokotel s akumulací2,3
Tepelné čerpadloElektrokotelLokální topidlo na pevné palivo2,1
Tepelné čerpadloLokální topidlo na pevné palivoElektřina – jiné1,5
Tepelné čerpadloJiný zdroj tepla1,1
Tepelné čerpadloElektřina – jinéLokální topidlo na pevné palivo1,0
Tepelné čerpadloPlynový kotel1,0
Tepelné čerpadloKotel na biomasu (dřevo) s ručním přikládáním0,8
Ostatní kombinace17,6
Celkem kategorie > 6 kW100,0

Tabulka 4 Podíl kombinací zdrojů energie při vytápění rodinných domů tepelnými čerpadly s tepelným výkonem > 6 kW v roce 2018 (data PENB)

Obrázek 3 Rodinné domy (RD) vytápěné tepelnými čerpadly podle období výstavby nebo rekonstrukce, ≤ 6 kW, 2018 (data PENB).
Obrázek 3 Rodinné domy (RD) vytápěné tepelnými čerpadly podle období výstavby nebo rekonstrukce, ≤ 6 kW, 2018 (data PENB).

U tepelných čerpadel instalovaných v bytových domech byl podíl provozu jako hlavního zdroje nižší než v případě rodinných domů a dosahoval hodnoty 60,8 %. Důvodem je skutečnost, že tepelné čerpadlo bylo v řadě případů instalováno k vytápění pouze dílčí části budovy (samostatné bytové jednotky, přístavby nebo nástavby), zatímco vytápění ostatních částí budov zajišťovaly jiné zdroje energie.

Mezinárodní srovnání

Statistika tepelných čerpadel je v Evropské unii prováděna na několika úrovních. Bohužel jednotlivé zdroje informací nejsou mezi sebou porovnatelné. Proto je nutné takové údaje brát ve vztahu k českým údajům jako orientační. Lze je najít v Eurostat (SHARES / Database), dále Eurobserver – Agentura EurObserv’ER v jeho každoroční zprávě, tzv. barometru aj.

Na celoevropské úrovni jsou národní data shromažďována i Evropskou asociací tepelných čerpadel (EHPA). Její komplexní statistická zpráva je zpoplatněna. Některé souhrnné a dílčí statistické informace jsou však dostupné. Dle poslední zprávy z roku 2017 zaznamenávají roční prodeje tepelných čerpadel v Evropské unii souvislý růst již několik let po sobě. Necelý 90% podíl evropského trhu má 10 zemí, a z toho pět největších jsou Francie (245 068), Itálie (178 850), Španělsko (106 770), Švédsko (104 246) a Německo (91 600). V případě jižních států je však třeba uvést, že se jedná o prodeje systémů vzduch/vzduch (klimatizací), kde se vychází z předpokladu, že v zemích s teplým klimatem pouze 10 % z celkového vykázaného množství jsou čerpadla používaná pro vytápění. V roce 2017 byla pokořena hranice jednoho milionu prodaných tepelných čerpadel. Za předpokladu, že průměrná životnost je 20 let, je na území EU v provozu přibližně 10,56 mil. jednotek (souhrn prodejů mezi roky 1997–2017).

Obrázek 4 Prodej tepelných čerpadel ve 21 zemích EU v roce 2017 (Zdroj: EHPA)
Obrázek 4 Prodej tepelných čerpadel ve 21 zemích EU v roce 2017 (Zdroj: EHPA)
Prodej (ks)Počet obyvatel (mil. obyvatel)Prodej/mil. obyvatel
Německo75 15082,792908
Rakousko18 2028,8222 063
Polsko13 29037,976350
Slovensko1 2975,443238
Česko15 27910,6101 440

Tabulka 4 Prodej tepelných čerpadel určených primárně k vytápění [kusy] adjustovaný na počet obyvatel 2017. (Zdroj: EHPA)

Shrnutí

Od uvedení prvního tepelného čerpadla v ČR do provozu v roce 1981 uběhlo 38 let. Přes různé historické peripetie se tepelná čerpadla na trhu zdrojů tepla prosadila a v roce 2018 byl dosažen zatím nejvyšší prodej o hodnotě 18624 kusů. Z toho bylo přes 90 % tepelných čerpadel dodáno v systému vzduch/voda, přičemž zhruba polovina byla v provedení split a polovina monoblok. Z celkového počtu jich bylo 91 % dodáno do sektoru domácnosti, 5 % do sektoru správy, služeb, sportu a 3 % do sektoru podnikatelé, průmysl. Celkový počet provozovaných tepelných čerpadel zjištěný analýzou databáze PENB dosáhl na 136611 kusů, z toho 132940 v rodinných domech a 3 671 v bytových domech, včetně typů vzduch/vzduch (klimatizací).

 
 
Reklama