Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Sortiment a představení novinek Belimo na školení

Energy Valve, regulační kohout s měřičem tepla, přinášející nové možnosti řízení toku tepelné energie. Trojcestná směšovací armatura s klapkami ovládanými servopohony určená pro spolupráci dvou zdrojů chladu. A další zajímavosti a poznatky z praxe byly součástí školení Belimo.

Poslechněte si podrobnosti o novinkách v rozhovorech ze školení Belimo

Po dobrých zkušenostech se společnou účastí na odborných seminářích s dodavateli výrobků oboru TZB se vzájemně navazujícím sotimentem se tentokrát společnost Belimo rozhodla uspořádat semináře zaměřené jen na problematiku vlastního sortimentu. Po úvodním přivítání účastníků na květnových školeních jejich odborným garantem, Zdeňkem Malíkem, pozdravil účastníky školení v sídle Belima v Jinočanech i jednatel firmy Ivar Mentzl a dále Petr Oliva. Rozhovor se zástupci firmy Belimo si můžete poslechnou ve videu.

Zdeněk Malík v úvodu zdůraznil, že pro Belimo je zásadní mít doslova nabitý sklad výrobky, aby heslo „máme na skladě“ bylo skutečně pravdivé a objednané výrobky bylo možné okamžitě expedovat, když si to zákazníci přejí. Aby nešlo jen o častý obchodní trik založený na dodávce trvající několik dnů z centrálního skladu někde mimo Českou republiku. Nejde o lehce splnitelný závazek, neboť Belimo již dávno nejsou jen servophony.

Přehled sortimentu pro VZT

Prvním přednášejícím byl Petr Oliva a zaměřil se na sortiment Belimo pro vzduchotechnická zařízení. Belimo bylo historicky prvním výrobcem servopohonů s havarijní funkcí, která je pro vzduchotechniku se vzduchovými kanály procházejícími přes dělicí příčky požárně oddělných úseků zásadní k zabezpečení proti šíření požárů.

Sortiment servopohonů Belimo je až překvapivě široky, a to nejen z hlediska velikosti kroutícího momentu, tedy schopnosti bezpečně manipulovat s napojeným zařízením, ventilem, klapkou atp., ale i z hlediska havarijního pohonu, doby přestavení, ovládání a regulace, otáčivého nebo lineárního posunu a jejich rozsahu, ochrany proti vlhkosti, chemikáliím atd.

Kroutící moment

Například silový moment 30 Nm pro havarijní funkci je obvykle běžně technický splnitelný, ale Belimo má řešení i se 40 Nm. Pro havarijní přestavení servopohonu Belimo zásadně přešlo na využití elektrické kapacitní baterie SuperCap. Výhodou tohoto řešení s garantovanou desetiletou dobou 100% funkce pro havarijní stavy, je i schopnost překlenout krátkodobé výpadky v elektrickém napájení servopohonu po dobu 2 sekund (nastaveno z výroby) až 10 sekund (možné nastavit), které způsobí porucha v elektrické síti, než se aktivuje havarijní funkce servopohonu. Nabití kapacitní baterie pro havarijní funkci proběhne ve velmi krátkém čase do 10 sekund po připojení na elektrickou síť, případně po obnovení její funkce.

Rychlost přestavení

Některým procesům postačuje přestavení servopohonu mezi krajními pozicemi za dobu 150 sekund. V sortimentu Belimo jsou i velmi rychle reagující servopohony s dobou přestavení pod 10 sekund a „expresní“ s přestavením trvajícím okolo 2,5 sekund (zahrnuje rozběh, běh a doběh servopohonu)

Chyby v praxi

Petr Oliva upozornil na nejčastější chyby v praxi. Mezi nimi má významné místo podcenění výběru servopohonu pro činnost v místě s vyskytujícím se rizikem vlhkosti, vody, ve venkovním prostředí aj. Občas se vyskytují případy volby krytí IP 54 pro venkovní instalace. Toto provedení je odolné proti stříkající vodě, ale není určeno pro venkovní použití, kde se k riziku od stříkající vody přidává vliv sněhu, jeho tání na plášti servopohonu, který se během činnosti zahřívá. Vzniká pak možnost zaplavení servopohonu včetně jím ovládaného prvku, opětného zamrznutí a mechanického zničení. 90 % z evidovaných poruch, na které byla požadována reklamace, bylo způsobeno chybným připojením servopohonu na elektrickou síť, nezohledněním napětí (230V, 24 V) aj. Šlo tedy o zcela zásadní chyby objednávky, montáže.

Přehled sortimentu pro vodu

Zdeněk Malík se zaměřil na sortiment Belimo pro teplovodní a vodní rozvody chladu.

Belimo jako první výrobce dokázalo propojit kulový kohout se servopohonem tak, aby tuto sestavu bylo možné použít k regulaci, nikoliv jen k otevření nebo uzavření průtoku. Zásadními prvky jsou clonka v kulovém ventilu, která změnila jeho průtokovou charakteristiku, tedy softvérem navržený hardvér a pak řídicí softvér servopohonu. Tak vznikl regulační kulový kohout, který lze použít do široké aplikační oblasti.

V sektoru regulačních armatur se často vedou diskuze, zda použít kohout nebo ventil. Tyto diskuze, jak zdůraznil Zdeněk Malík, však nemají smysl, pokud se nezohlední konkrétní parametry, požadavky. Každé řešení má své přednosti. Obecně nelze hovořit o tom, co je lepší, ale pro jaký účel je vhodnější.

Regulační kohouty lze použít jak v teplovodních soustavách, tak pro rozvodu chladu. Pro chladové systémy jsou oblíbené v přírubovém provedení. Mohou být se zkrácenou stavební délkou. Běžně i pro teploty 130 °C na CZT.

Těsnost a ztráty energie

Těsnost kohoutů je zásadní přednost. Neboť netěsnostmi neuniká jen voda jako teplonosná látka, ale především tepelná energie. V případě chlazení se tak ztrácí chladicí voda, aneb schopnost jímat tepelnou energii. A tato ztráta je oproti vytápění násobně významnější vzhledem k náročnější výrobě chladu oproti teplu. Ale i stovky netěsných armatur, například termostatických ventilů ve velkých budovách způsobují trvale zbytečně zvýšenou spotřebu provozních energií a zvyšují provozní náklady.

Problém budov s mnoha teplotními zónami, typicky s kancelářemi s možností volby teploty v každé z nich, s mnoha větvemi rozvodu, je nutné ošetřit průtokem teplonosné látky. Moderním řešením je použít tlakově nezávislé regulační armatury před každým konkrétním spotřebičem. Řešení nabízí i Belimo kombinací regulační armatury se servopohonem. Pro podzim letošního roku chystá Belimo novinku, tlakově nezávislý omezovač průtoku s použitelností do 80 °C (dáno použitým materiálem clonky).

Energy Valve - regulace podle množství tepla

Ve větších objektech se úspěšně prosazuje Energy Valve, což je kombinace regulačního kohoutu se servopohonem a ultrazvukového měřiče tepla. Zájem o toto sofistikované řešení regulace podle odebíraného množství tepla podporuje požadavek energetického managementu budovy. Přenos dat probíhá přes Belimo cloud. Vyřešeno je i GDPR, takže lze uplatnit v bytové sféře. Významnou funkcí cloudu je zálohování dat, které je garantováno po dobu životnost armatury zdarma!


Na první pohled nejde o levné řešení. Je však třeba zvážit, co vše Energy Valve zahrnuje a co není nutné instalovat v jiné části systému, jaké jsou přínosy pro optimalizaci řízení provozu. Energy Valve lze výhodně uplatnit například i při modernizaci části soustavy ve větším objektu. Například pro podlaží, které je určeno k pronájmu jednomu zájemci požadujícímu mít „své“ energetické hospodářství plně pod kontrolou.

Pro řízení parametrů na stranách tepelných výměníků tak, aby byla minimální spotřeba provozních energií, je zásadní znalost nabídky a skutečného odběru tepla. I zde se se svými regulačními parametry a schopností předávat informace nadřazenému řídicímu systému uplatňuje Energy Valve. Umožňuje změnit pouhou kvantitativní regulaci i na kvalitativní.

Často je kladena otázka, zda lze měřič tepla v Energy Valve využít i pro fakturační účely. Konstrukčně a přesností v tom problém není, dokazují to Švýcarsko, Dánsko a Polsko. Bohužel v ostatních státech, včetně České republiky, je pro fakturační použití nutná odlišná certifikace. Připravuje se celoevropsky platná norma a po jejím zavedení lze očekávat certifikaci i pro ČR. Bohužel termín je zatím neznámý.

Šesticestné armatury

Zásadní zjednodušení pro instalaci prvků s výměníkem pracujících s teplonosnou tekutinou přepínatelně využitelných pro vytápění nebo chlazení, přinesly šesticestné regulační armatury. Jsou na trhu přibližně tři roky. Po zkušenostech z praxe a pro zvýšení montážní jistoty zavedlo Belimo přesné označení, již na těle ventilu, co napojit do každého ze 6 připojovacích míst včetně směru proudění. Tato „malá pomůcka“, je v praxi velmi významná, protože chyby v napojení se obtížně napravují. Většinou jde o instalace pod stropem, zakrývají se stropními podhledy aj.

Jistotu, že nedojde k propojení okruhu zdroje tepla pro vytápění a zdroje chladu pro chlazení při mezipoloze armatury zvyšuje Belimo tím, že tato „mrtvá zóna“ bez průtoku má rozsah úhlu natočení 90° (π/2).

Retrofit

Pro zdvihové ventily různých výrobců lze pro retrofit na servopohon Belimo využít adaptér. Servopohon si během úvodního uvedení do provozu sám změří zdvih, takže není nutné jej ručně nastavovat. Potřebný kroutící moment na ovládání prvku, pokud není známý z dokumentace, lze určit s využitím běžného momentového klíče.

Disková brzda servopohonu

Pro většinu aplikací je nutná dostatečná síla servopohonu bránící jeho přestavení ze strany sil vznikajících v ovládaném prvku, armatuře, klapce aj. Přestavné síly 500 až 4500 N (450 kg) umožňuje použití diskové brzdy, jejíž činnost je založena na permanentních magnetech, tedy bez pomocné energie.

Dvojklapkový směšovač


Novinkou v sortimentu je dvojklapkový směšovač DN 150 až 300. Je to obdoba trojcestného směšovacího ventilu založeného na použití dvou klapek, jejichž poloha je řízena regulací servopohonů. Pohony jsou parametrizovány podle použitých klapek, a proto dokáží nastavené každé z klapek řídit s ohledem na žádný výsledný efekt. A tím jsou parametry chladicí vody. Typické použití se předpokládá v projektu se dvěma zdroji chladu s různou úrovní teplot, například i free cooling doplňovaný činností chladicího stroje. Použití vyžaduje pečlivý návrh, neboť regulační charakteristika má omezený rozsah natočení klapek, ale přináší zajímavé možnosti.

Zajímavou vlastností dvouklapkového směšovače je komunikace s „master“ servopohonem prostřednictvím funkce NFC, kterou zvládá většina středních a lepších chytrých telefonů.

Projektování BIM

Pro projekty v BIM je k dispozici základna pro software REVIT. Umožňuje si vygenerovat soubor konkrétního výrobku v žádaném formátu.

Systémová konfigurace, napojení na sítě, sběrnice…

K tomuto tématu hovořil Petr Oliva.

Základem je ModBus optimalizující počet datových bodů. Stačí jen 3 vodiče, z nichž každý má jinou barvu a tím omezují chybovost instalace. Probíhá komunikace s pohonem, který má navíc obousměrný port pro čidlo. Vstupem přes servopohon tak lze komunikovat s čidlem, senzorem, které jsou na servopohon napojeny. Zásadně se snižuje komplikovanost „prodrátování“, neboť od čidel lze vést vodiče jen k nejbližšímu servopohonu.

Například na vzduchotechnickém zařízení jsou obvykle 4 servopohny, ale mnohem více senzorů, než jen jeden na pohon. K propojení více čidel na jeden servopohon lze využít rozšiřující speciální modul. Předem je však třeba ověřit schopnost nadřazeného řídicího systému komunikovat přes modul s čidly. S některými je funkce odzkoušena a zaručena. V oblasti vytápění může jít například o více servopohonů na rozdělovači pro podlahové vytápění vybaveném řadou čidel a dále množství čidel v místnostech. V těchto případech lze použít pasivní čidla, neboť regulační odezva za desítky sekund nevadí. Nejběžnější jsou na baterii, objevují se i s fotočlánky.

Komornější atmosféra semináře ve školicí místnosti Belimo podpořila aktivitu účastníků. Ti se se svými dotazy občas zapojovali i do přenášek, a tak se seminář z části měnil i na workshop. I díky tomu si ze seminářů účastníci odnesli praktické poznatky, které šly nad obvyklý rámec seminářů.

 
 
Reklama