Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Normy a právní předpisy

14.6.2024Mgr. Karel Gerhardt, Jakovidis, Klega, Partners, advokátní kancelář
V souvislosti s vyúčtováním služeb lze aktuálně zaregistrovat i změny v příslušné legislativě. Zeptali jsme se odborníků nejenom na tyto na změny, ale také na možnosti obrany proti nesprávnému vyúčtování. Článek vychází ve spolupráci s portálem epravo.
1.9.2022Ing. Zdeněk Lyčka
Jaké byly oficiální požadavky pro vytápění domácností před 120 lety? Udělejme si malý exkurz do historie vytápění domácností! Jaké byly požadavky na teplotu vzduchu ve vytápěných místnostech za dob našich dědů a babiček, pradědů a prababiček a prapradědů a praprababiček?
19.8.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
TZB-info doporučuje Návrh vyhlášky MPO o přípravě na stav nouze a snížení teploty vytápění po vyhlášení stavu nouze vyvolal hodně diskusí. Přitom se jedná jen o teplárenství. V článku je výtah z platné legislativy a navržené znění vyhlášky.
30.5.2022Ing. Jiří Vrba, TNK 105 Komíny
Odborný Výpočty spalinových cest se řídí standardně souborem evropských technických norem pod označením EN 13384 v aktuálním znění. V současné době ve znění z listopadu 2020, které bylo převzato překladem do českého jazyka jako ČSN EN 13384. V článku je výběr základních informací z normy.
25.3.2022Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce
Odborný Nedostatky vytápění nelze řešit zvýšením výkonu oběhového čerpadla. BIM vyžaduje důkladnou analýzu nejen cíle, ale i procesu zpracování projektu. Reálné mikroklima v bytě zásadně ovlivňuje zdraví lidí i stavební konstrukce, a proto nelze úspory tepla řešit na jeho úkor, to jsou závěry dalšího dne konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.
22.3.2022Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Druhy chladiv a jejich historie. Nejdůležitější historické dokumenty limitující používání chladiv v chladicích zařízeních, tepelných čerpadlech aj. Definice pojmů, např. GWP, ODP a TEWI včetně jejich výpočtu.
10.3.2022Ing. Zdeněk Lyčka
Odborný Dne 1. března 2022 nabyla platnosti Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a čekali na ní energetičtí specialisté.
zdroj Fotolia_©_Monthly_M
6.2.2022Cech topenářů a instalatérů ČR
Dne 1. 1. 2022 vstoupily v platnost novelizace zákona č. 406/2000 Sb. a změny požadavků na výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Od 1. 7. 2022 pak nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení.
26.1.2022doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technických zařízení budov
Recenzovaný Hodnocení energetické náročnosti budov závisí na velkém množství výpočtů, které musí být ve shodě s platnými právními předpisy. Článek uvádí související strukturu právních předpisů včetně norem a jejich stručné charakteristiky.
Teplotní koeficient deskových otopných těles závisí na výšce (Ilustrativní obrázek: Korado)
15.11.2021prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D., Ing. Jindřich Boháč, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Norma EN 442-2 předpokládá lineární závislost teplotního exponentu na výšce deskového otopného tělesa. Závislost však není lineární pro daný typ otopného tělesa, jak ukazuje vyhodnocení dat od výrobců.
15.3.2021redakce
Agentura ČAS postupně zveřejňuje plnotextové znění norem v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k ČSN. K dispozici jsou normy z oboru stavebnictví, energetické náročnosti, tepelné ochrany budov, osvětlení, akustiky, TZB, požární bezpečnosti a další.
Reklama

TABULKY & VÝPOČTY


Reklama

KALENDÁŘ AKCÍ


NEJČTENĚJŠÍ


Partneři - Vytápění


VIDEA 
 
Reklama