Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dříve „Skelet“, nyní polyfunkční budova RED HOUSE v provozu

Ostravský multifunkční dům RED HOUSE vznikl revitalizací betonového skeletu budovy, jejíž výstavba byla zastavena před 30 lety. V systémech TZB jsou využívána tepelná čerpadla a velkoplošné sálavé chlazení.

Obr. Moderní polyfunkční dům RED HOUSE, který vyrostl z betonového skeletu z osmdesátých let minulého století.
Obr. Moderní polyfunkční dům RED HOUSE, který vyrostl z betonového skeletu z osmdesátých let minulého století.

Řadu let hyzdil městské prostředí Ostravy v ulici 28. října betonový skelet nedostavěného objektu sídla bývalého krajského Výboru komunistické strany, jehož výstavba začala v roce 1987. Listopadem 1989 se změnily společenské poměry, i finanční možnosti KSČ, a objekt od té doby zůstal jen jako rozestavěné šestipatrové betonové torzo připomínající dobu totality. Skelet, jak se toto označení vžilo, město Ostrava prodalo v roce 2008 společnosti Red House Development. V roce 2010 se společnost rozhodla na základě analýzy budovu nezbourat, proběhla základní sanace, navázala projektová příprava, stavební práce a ty vyvrcholily započetím využívání budovy v letošním roce.

Nově tak na ulici 28.října v Ostravě stojí moderní polyfunkční dům rozdělený na dvě budovy se samostatnými vstupy. Ve větší části jsou moderní kanceláře, v přízemí infocentrum ekologických a energetických firem. V menší části je nabídka služeb občanům, zejména školní a vzdělávací programy doplněné o volnočasové aktivity, zdravou výživu a péči o zdraví. V komplexu jsou i byty.

Tento pohled do totalitní minulosti již zmizel. Shodou okolností mně nový název budovy RED HOUSE svým překladem do češtiny varovně připomíná typickou „rudou“ barvu bývalého komunistického režimu.
Tento pohled do totalitní minulosti již zmizel. Shodou okolností mně nový název budovy RED HOUSE svým překladem do češtiny varovně připomíná typickou „rudou“ barvu bývalého komunistického režimu.
Jedna ze dvou šachtic, do které je napojena polovina, 8 vrtů
Jedna ze dvou šachtic, do které je napojena polovina, 8 vrtů

Z pohledu TZB je zajímavé, že se v budově RED HOUSE ve velké míře využívají OZE. Například jde o dvě instalovaná tepelná čerpadla země-voda, konkrétně typu IVT GEO 272 s výkony po 148 kW. Jejich realizaci zajistila ostravská firma Dontimona Style a.s. Primárním zdrojem tepla je 16 vrtů s hloubkou 140 m, celkem tedy 2240 metrů. Kaskáda dvou tepelných čerpadel zajišťuje teplo pro vytápění a přípravu teplé vody. Méně obvyklé, ale velmi progresívní, je uplatnění volného chlazení s využitím vrtů. Tedy s maximálním využitím obnovitelné energie ze Země pro vytápění a chlazení, pro vzduchotechniku i velkoplošné chlazení. Chlazení umožňují tepelné výměníky na primárním okruhu mezi tepelnými čerpadly a vrty. Souběžně chlazení budovy přenosem tepelné energie z budovy do vrtů napomáhá k rekuperaci vrtů po otopné sezoně a celoročně tak příznivě ovlivňuje pracovní podmínky tepelných čerpadel a jejich průměrný roční topný faktor SCOP.

Doplňující informace:

  • 2 šachtice, do každé napojeno na 8 vrtů
  • 1100 m propojovacího potrubí mezi šachticemi a vrty
  • 170 m páteřního potrubí mezi šachticemi a tepelnými čerpadly
  • 11500 litrů nemrznoucí směsi v primárním okruhu
Výměník jako součást chladicího okruhu
Výměník jako součást chladicího okruhu
Dvě tepelná čerpadla instalovaná sobě s celkovým tepelným výkonem 196 kW
Dvě tepelná čerpadla instalovaná sobě s celkovým tepelným výkonem 196 kW

Zdroje:

 
 
Reklama