Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Školení topenářů 2019

Stručně o školení topenářů pořádaném pod patronátem Společnosti pro techniku prostředí, jehož tradice začala v šedesátých letech 19. století. Dlouhodobým nositelem myšlenky školení a jeho organizátorem byl Miroslav Štorkan, diplomovaný technik. V tradici pokračuje Ing. Roman Vavřička, Ph.D.

Obr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. (vpravo), který školení organizuje a generální ředitel společnosti SYSTHERM, Jan Kazda, která je sponzorem školení
Obr. Ing. Roman Vavřička, Ph.D. (vpravo), který školení organizuje a generální ředitel společnosti SYSTHERM, Jan Kazda, která je sponzorem školení

V letošním roce se v dubnu opět konalo Školení topenářů, která má tradicí několik desítek let. Odborným garantem je Ing. Roman Vavřička, Ph.D. za Společnost pro techniku prostředí. Podle jeho slov školení topenářů účastníkům poskytuje přehled o nových trendech v oboru a ukazuje praktické zkušenosti. Cílem těchto setkání je vždy i vzájemná výměna zkušeností s možností diskuze nad přednesenými tématy.

Nejedná se tak o typický seminář nebo konferenci, ale spíše o diskuzní fórum, které díky své různorodosti poskytuje vysoký potenciál znalostí a zkušeností v oboru vytápění.

Při pohledu na seznam letošních účastníků jsem velice rád, že se do této akce daří zapojovat i mladší kolegy, a to nejen z výzkumných center, ale i z praxe.

Poděkování patří generálnímu partnerovi školení, společnosti SYSTHERM a jejímu generálnímu řediteli Janu Kazdovi. Česká společnost SYSTHERM poskytuje dlouhodobě podporu vzdělávání nejen budoucím instalatérům a projektantům, ale i vědeckým pracovníkům napříč celým oborovým spektrem.
Skutečnost, že spektrum informací na školení je velmi široké, dokazuje přehled přednášek ze závěrečné zprávy:

Ing. Bořivoj Šourek, Ph.D. UCEBB S.A.W.E.R.
Ing. Jiří Novotný, UCEBB - Tepelné čerpadlo, fotovoltaika, spotřeba energie v domácnosti
Ing. Nikola Pokorný, UCEBB Aplikace hybridních FTV kolektorů
Ing. Viacheslav Shemelin, UCEBB Příprava teplé vody v bytových domech
Ing. Václav Mužík, THERMOCONSULT Plynový kotel a solární soustava v RD
Ing. Jan Králíček, Ing. Miroslav Kučera, ČVUT Praha - Fakulta strojní, Ústav techniky prostředíProblematika hluku výrobních a komerčních areálů z hlediska provozu zdrojů TZB
Ing. Josef Hodboď, TZB-InfoKalkulace nákladů na energie v RD
Ing. Ondřej Hojer, Ph.D.,ČVUT Praha - Fakulta strojní, Ústav techniky prostředíChlazení sálavými panely
Michael Blažek, Ing. Luděk Pilát, Rehau Systémy chlazených stropů
Ing. Karel Schwarz, TT - PLUS Připojení vzduchotechnických ohřívačů pro operační sály k otopnému systému
Ing. Jiří Dan, Projekce DAN Větrací zařízení pasivního domu
Ing. Roman Vavřička, Ph.D,Tepelná ztráta přilehlou zeminou
Ing. Jiří Vrba, SchiedelPraktické poznámky ke Komentáři k ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody
Ing. Jiří Rynda, EPSILONZpůsoby měření spotřeby tepla u výměníkových stanic pára-tepá voda
Doc. Ing. Jaroslav Šípal, CSc., Univerzita Jana Evangelisty PurkyněPorovnání měřidel nepřímé a náhradní metody
Josef Glazer, Glazer výměníkyTepelné výměníky