Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ultrazvukové plynoměry pro domácnost, aneb co přináší ČSN EN 14236

S ultrazvukovými plynoměry, které jsou ze své podstaty způsobu měření vybaveny elektronickým zpracováním dat, přijde snazší způsob konektivity a využití dat. Ta budou využitelná jak v domácnosti, tak při budování chytrých sítí.


© Fotolia.com

V „Přehledu nových ČSN v oboru vytápění a příprava teplé vody (březen a duben 2019)“ bylo upozorněno na ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost. Uplatnění principu měření průtoku kapalin na ultrazvukovém principu, konkrétně měření dodaného tepla v teplovodních soustavách, doznalo velkého rozšíření. Zprvu velmi drahá měřidla - kalorimentry - si s nárůstem zájmu a poklesem jejich ceny našly široké uplatnění v oboru Vytápění, ale i u soustav rozvádějících chladicí vodu. Lze předpokládat, že podobný proces růstu poptávky a poklesu ceny nastane i v oblasti měření dodaného zemního plynu, respektive že případná vyšší cena bude kompenzována zvýšenými možnosti komunikace plynoměru k přenášení dat, k on-line změně tarifů, bude-li to třeba atp. Tedy tak, jak se to stále zřetelněji prosazuje u elektroměrů.

S dotazem, co tato norma konkrétně řeší, jsem se obrátil na Český plynárenský svaz. odpověděl mi Ing. Petr Štefl, který je ředitelem technického odboru.

Co daná norma řeší?

ČSN EN 14236 - Ultrazvukové plynoměry pro domácnost, specifikuje požadavky a zkoušky pro konstrukci, výkon a bezpečnost baterií ultrazvukových plynoměrů vybavených bateriemi třídy 1,0 a třídy 1,5 (dále jen "měřidla"), s koaxiálním jednoduchým potrubím nebo dvěma potrubními spoji. Tyto plynoměry se používají k měření objemů distribuovaných plynů (v ČR zemní plyn), jak je uvedeno v EN 437.Tyto plynoměry se používají pro maximální tlak nepřesahující 0,5 bar a maximální průtok do 10 m3 / hodinu při teplotním rozmezí od -10 ° C do +40 ° C.
Ovlivní norma vztah k zákazníkům?

Tato technická norma nemůže ze své podstaty ovlivnit vztah mezi obchodníkem s plynem/distributorem a zákazníkem/odběratelem. Tento vztah je v České republice upraven legislativou, viz zákon 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími vyhláškami, jako například vyhláškou č. 70/2016 Sb. o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Dodavatelsko – odběratelský vztah mezi zákazníkem charakteru obyvatelstvo/domácnost a obchodníkem s plynem se obvykle uzavírá Smlouvou o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Kdo rozhoduje o volbě druhu plynoměru?

Osazování plynoměrů u zákazníků pak zajišťuje místně příslušná DSO – Distribution system operator (vlastník místně příslušné distribuční infrastruktury) a je na jeho rozhodnutí, jaký plynoměr užije pro určitý charakter odběru zemního plynu.

Jsou tyto plynoměry již na trhu

Na otázku, zda jsou již takové plynoměry na trhu, si může odpovědět v podstatě každý, pokud si provede rešerši na internetu. Níže je uvedeno několik příkladů vybraných jen namátkou. V nejmenovaném e-shopu se objevují nabídky v ceně okolo 50 USD při odběru řádově 2000 kusů. Není však uvedeno, jak je to s jejich certifikací pro použití v Evropské unii, potažmo v České republice. Uvedené příklady plynoměrů jsou ke své činnosti vybaveny elektrickou baterií a výrobci garantují nutnost výměny baterie v době delší jak deset let.

Obr. Rešerší na internetu náhodně vybrané příklady
Obr. Rešerší na internetu náhodně vybrané příklady
Obr. Libra350i s měřicím rozsahem od 0,04 m3/hodina do 6 m3/hodina je příklad od výrobce Landis+Gyr dobře zastoupeného v ČR
Obr. Libra350i s měřicím rozsahem od 0,04 m3/hodina do 6 m3/hodina je příklad od výrobce Landis+Gyr dobře zastoupeného v ČR

 
 
Reklama