Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Elektrické vytápění

Národní energetický mix a elektrické vytápění

Podle národního energetického mixu bylo v roce 2020 celých 47,5 % elektrické energie vyrobeno v České republice bez emisí oxidu uhličitého CO2 .

Z ekologického pohledu, z pohledu legislativy stanovící kritéria přípustné energetické náročnosti budov, je pro využití elektrické energie k vytápění významným podkladem tzv. národní energetický mix. Citace z webu operátora trhu OTE a.s.:

Národní energetický mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavateli elektřiny pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č. 70/2016 Sb. (§ 6 odst. 3 písm. a, § 7 odst. 3 písm. a nebo § 9 odst. 6) pro tu část dodávky elektřiny svým zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu v souladu s příslušnými právními předpisy a s Obchodními podmínkami OTE, a.s. pro elektroenergetiku.

Podíl vybraného zdroje energie v tomto mixu může dodavatel elektřiny na vyúčtování zákazníkovi navýšit pouze, pokud může danou dodávku elektřiny podložit uplatněnými zárukami původu ve prospěch tohoto zákazníka nebo skupiny zákazníků.

Pro účely stanovení Národního energetického mixu je používána Metodika pro stanovení národního energetického mixu, která byla vytvořena v rámci projektu Reliable Disclosure Systems for Europe (RE-DISS) zajištěném Evropskou komisí prostřednictvím programu Inteligentní energie pro Evropu (IEE). Dokument je dostupný na webové stránce evropské asociace vydavatelů záruk původu Association of Issuing Bodies (AIB).

Obr. Národní energetický mix ČR v letech 2013 až 2020 (Zdroj: OTE a.s.)
Obr. Národní energetický mix ČR v letech 2013 až 2020 (Zdroj: OTE a.s.)

Z tabulky na obr. 1, kterou zpracovává OTE, a.s., je zřejmé, že v roce 2020 se na výrobě elektřiny v ČR ze 40,75 % podílely jaderné elektrárny, elektrárny využívající fosilní zdroje energie z 52,50 % a obnovitelné zdroje 6,75 %. Pokud se na tento fakt podíváme s ohledem na produkci pozorně sledovaných emisí CO2, tak v roce 2020 bylo 47,50 % elektřiny vyrobeno v České republice bezemisně.

 
 
Reklama