Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Výměny kotlů

Obce mohou zakázat provoz kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, ale i lokálních topidel


© Fotolia.com

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nelze od 1. září 2022 legálně provozovat vybrané teplovodní kotle na pevná paliva o celkovém jmenovitém příkonu do 300 kW emisních tříd 1 a 2, popřípadě kotle nezařazené do žádné emisní třídy. Zákaz měl původně od uvedeného data platit plošně pro všechny nevyhovující kotle bez ohledu na to, kým jsou provozovány a jaký objekt vytápějí. Novelou zákona o ochraně ovzduší z června 2022 (zákon č. 142/2022 Sb.) však bylo stanoveno, že pokud je kotel provozován v rodinném domě, bytovém domě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci, lze jej provozovat až do 31. srpna 2024. Zákaz se tedy v současnosti týká pouze kotlů, které vytápějí například drobné provozovny či školy.

Očekávané zásadní „ozdravení“ ovzduší u nás tak prozatím nenastalo. Naopak, probíhající energetická krize způsobila, že své již dlouho nepoužívané staré kotle na uhlí a dřevo začaly využívat také ty domácnosti, u kterých tyto kotle ještě donedávna plnily pouze funkci náhradního zdroje tepla například za vytápění plynem. Nicméně zákon o ochraně ovzduší dává obecním úřadům možnost zakázat provoz všech nevyhovujících kotlů na pevná paliva již nyní, tedy i těch, které slouží pro vytápění domácností. A dokonce existuje i možnost zakázat provoz lokálních topidel na pevná paliva, tedy krbů, kamen, sporáků, krbových kamen. V ustanovení §17 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší je uvedeno, že:

Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky. Obec může vyhláškou zakázat na vymezeném území obce spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích podle věty první, s výjimkou spalovacích stacionárních zdrojů uvedených v § 17 odst. 1 písm. g) splňujících pro tato paliva požadavky stanovené v příloze č. 11 k tomuto zákonu.

Zákon tedy umožňuje obcím omezit provoz kotlů tříd 1 a 2 ještě před podzimem roku 2024. Pokud se zastupitelstvo obce rozhodne, že kdekoliv v obci zakáže spalovat například hnědé uhlí v kotlích třídy 1 a 2, novela zákona o ochraně ovzduší to umožňuje již nyní.

Pokud si toto ustanovení přečteme podrobně, zjistíme, že zastupitelstvo může ovšem zakázat i provoz lokálních topidel na vybrané druhy paliv. Podle věty první §17 odst. 5 se možnost zákazu provozu týká „spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším…“. Není zde definováno, zda se to týká topidel či kotlů, či zda zdroj tepla musí být napojen na otopnou soustavu. Obec tedy může zakázat provoz všech zdrojů na pevná paliva, včetně kamen a krbů, s výjimkou zdrojů definovaných přílohou č.11, tedy s výjimkou teplovodních kotlů třídy 3 a vyšší. Žádné další upřesnění neexistuje, takže z pohledu zákona v tomto případě neexistuje ekologické topidlo. Těžko se věří, že i toto byl záměr zákonodárce, když na druhé straně lze získat podporu z programu NZÚ, cituji: „Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva – 30000 Kč, Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45000 Kč.“.

 
 
Reklama