Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výměny kotlů, aneb téma roku 2020 na TZB–info a spolupráce s APTT

TZB-info a Asociace podniků topenářské techniky APTT se aktivně podílejí na realizaci povinné výměny neekologických kotlů na pevná paliva, který má zásadním způsobem změnit dopady vytápění domácností na životní prostředí.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Optimisté říkají 300 tisíc, pesimisté víc jak 400 tisíc. Tolik teplovodních kotlů na pevná paliva s výkonem do 300 kW by mělo být odstaveno z provozu k 1. září 2022,“ uvedl na veletrhu Aquatherm 2020 Ing. Zdeněk Lyčka, člen představenstva Asociace podniků topenářské techniky, v živě přenášeném rozhovoru. Jedná se o staré, ručně přikládané kotle, které neplní emisní požadavky alespoň třídy 3. Stát od roku 2015 finančně vypomáhá běžným občanům, kterých se povinná výměna jejich zdroje vytápění týká. S finanční podporou z tzv. kotlíkových dotací již bylo vyměněno více jak 60 tisíc nevyhovujících kotlů a výměna dalších 30 tisíc kotlů je v procesu realizace.

Asociace podniků topenářské techniky je profesní sdružení, které úzce spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na tvorbě postupů a mechanismů, které pomáhají přímo u provozovatelů zjišťovat, zda jejich zdroj vyhovuje či nevyhovuje podmínkám provozu po roce 2022 a případně je poté upozorňovat na nutnost výměny. Tím zásadním mechanismem jsou pravidelné zákonné kontroly kotlů na pevná paliva. Jejich výstupem je doklad o kontrole, který se eviduje v centrální databázi systému ISPOP, takže i zástupci místní samosprávy mají možnost si zjistit, kolik kotlů v jejich obci je nutné vyměnit a kde jsou provozovány. Většina domácností u nás je vytápěna zdroji tepla, které byly vyrobeny v podnicích členů APTT, proto mají její členové významnou zpětnou vazbu na provozovatele kotlů, které mají být vyměněny. Jimi vyškolení technici provádějí drtivou část zmíněných kontrol, proto měla APTT možnost významným způsobem se podílet na přípravě technické stránky těchto kontrol.

Čas na výměnu nevyhovujících kotlů se zásadním způsobem krátí. Pokud by vše postupovalo plynule, již dnes by bylo nutné vyměnit více jak 10 000 kotlů měsíčně, což je alarmující číslo. Na portálu TZB-info.cz tak vznikl speciální projekt „Výměny kotlů“, který má za cíl oslovit co nejširší část laické i odborné veřejnosti, které se tato problematika týká, a upozornit je na to, že čas neúprosně běží. V projektu lze nalézt informace o legislativě spojené s provozem spalovacích zdrojů. Pro provozovatele starého zdroje je zcela zásadní otázkou, čím jej nahradí. Zda zůstat u pevných paliv, ale spalovaných v moderních kotlích, nebo zda zvolit jiný moderní zdroj vytápění. Ať již jde o plynový kotel, tepelné čerpadlo, či vytápět pomocí elektřiny. Většinu odpovědí by měl nalézt právě v projektu „výměny kotlů“ na TZB-info.cz. A pokud odpověď na konkrétní otázku nenalezne, lze přímo prostřednictvím poradny oslovit odborníky, kteří by si měli vědět rady.

Zaujal vás rozhovor?

Podívejte se na další videa redakcí TZB-info a ESTAV.cz z veletrhu Aquatherm 2020, nebo na videa na našem Youtube kanálu.

 
 
Reklama