Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Výměny kotlů

Kontroly kotlů – vyhledání technika v databázi odborně způsobilých osob

Od konce roku 2019 je v provozu databáze odborně způsobilých osob, které mohou provádět povinné kontroly kotlů a topidel na pevná paliva. Prostřednictvím této databáze také mohou komunikovat provozovatelé těchto zdrojů s jejich výrobci.


© Fotolia.com

Povinné kontroly teplovodních kotlů a topidel s teplovodním výměníkem spalující pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně smí podle zákona o ochraně ovzduší (dále jen zákon) provádět pouze fyzická osoba, která byla proškolena výrobcem tohoto spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. Zákon tyto techniky označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). Podle § 17a zákona musí MŽP provozovat tzv. databázi OZO (dále jen Databáze), která má provozovatelům povinně kontrolovaných spalovacích zdrojů umožnit jednoduché vyhledávání techniků, kteří jsou oprávnění kontrolovat právě ten jejich kotel či kamna. Současně Databáze umožňuje elektronickou komunikaci provozovatele spalovacího zdroje s jeho výrobcem.

Databáze OZO

Dle zákona je Databáze informačním systémem veřejné správy, který slouží k vedení údajů o OZO a současně umožňuje komunikaci provozovatele přímo s výrobcem jeho spalovacího zdroje týkající se dostupnosti OZO. Správcem Databáze je MŽP a údaje do ní vkládají a aktualizují výrobci spalovacího zdrojů. Výrobci jsou povinni údaje o OZO do Databáze vložit nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy OZO udělili oprávnění k instalaci, provozu a údržbě stacionárního spalovacího zdroje nebo jeho změny.

Vyhledání OZO podle výrobce zdroje, typu zdroje, dojezdové vzdálenosti

Odkaz na Databázi je na webových stránkách MŽP zde nebo můžete do vyhledávače přímo zadat „ipo.mzp.cz“. Po otevření odkazu se objeví obrazovka s možností zadání základních údajů (viz. obr.1).

Klíčové je správně zadat přesnou adresu žadatele o informaci. Adresa musí souhlasit s adresou uvedenou v občanském průkaze. Systém si ověřuje existenci zadávané adresy a na neexistující nereaguje.

Dalším povinným údajem je okruh vzdálenosti v km od zadané adresy, ve kterém chcete příslušné OZO vyhledat. Pokud zadáte pouze tyto dva základní povinné údaje a kliknete „vyhledat“, zobrazí se vám všechny OZO oprávněné ke kontrolám od všech výrobců, typů, značek a modelů v zadaném okruhu. To jistě nechcete. Vyhledávání OZO si proto zpřesníte zadáním nepovinných údajů, kterými jsou jméno výrobce (databáze nabídne seznam registrovaných výrobců) a typ kotle (Databáze opět nabídne výběr z možných variant…prohořívací, odhořívací, automatický,…), a dále značku a model konkrétního kotle.

Konkrétní příklad

Vyhledávání si uveďme na konkrétním příkladu. Znám jméno výrobce (na kotli jsem našel jen Agromechanika, databáze mi dala na výběr „Agromechanika Lhenice v.o.s.“) a typ mého kotle (z výběru v Databázi jsem vybral „kotel automatický se šnekovým dopravníkem“). Zadám svoji přesnou adresu podle občanského průkazu, zvolím, že chci vyhledat OZO v okruhu 100 km a kliknu na „vyhledat“. Výsledek je na obr. 2. Zobrazí se podrobná mapa s označením sídla OZO zaregistrovaných ve zvoleném okruhu 100 km. Pod mapou je uveden seznam všech nalezených OZO. U každé OZO lze poté otevřením odkazu „zobrazit detail“ zjistit všechna oprávnění, které má udělena. Tedy které typy kotlů a od kterých výrobců je OZO oprávněna kontrolovat.

Obr.1 úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů
Obr.1 úvodní strana Databáze pro zadání základních údajů
Obr.2 Výsledek vyhledávání
Obr.2 Výsledek vyhledávání

Nejen kotle, ale i topidla s teplovodním výměníkem

I když se v Databázi dá vyhledávat pouze podle „výrobce kotle“, „typu kotle“, „modelu a značce kotle“, musí v ní být uvedena samozřejmě také lokální topidla s teplovodním výměníkem. Pokud je tento výměník napojený na otopnou soustavu a celkový příkon topidla (sálavá složka i „teplovodní“ podíl) je minimálně 10 kW, je nutné také u tohoto spalovacího zdroje provádět pravidelné kontroly podle zákona o ochraně ovzduší a na tyto zdroje musí být výrobci také zaškoleny a do Databáze zavedeny OZO.

Kontrola kotle, nikoliv revize!

Na TZB-info jsme již v mnoha článcích uvedli, že je velký rozdíl mezi revizí a kontrolou kotle. Revize se týkají tlakových zkoušek velkých spalovacích zdrojů a provádět je mohou pouze stanovení specialisté. Kontrola kotle se týká ovšem jeho vlivu na vnější ovzduší a je prováděna na základě ustanovení jiného zákona než revize kotle.

Revizní technik kotlů není automaticky oprávněn provádět kontroly kotlů jako OZO.

Jako znalec z oboru jsem se bohužel setkal již s velkým počtem případů, kdy kontroly podle zákona o ochraně ovzduší prováděli revizní technici, kteří k tomu nebyli oprávněni. Byli zákazníkem, který nezná přesný význam pojmu kontrolor a revizní techniky požádáni o revizi kotle, a tak ji provedli. Ale nemusí to být zcela jen jejich chyba, když zákazníka na jeho možný omyl neupozornili.

To vše je důsledek zaměňování pojmů revize a kontrola kotle i ze strany státních orgánů. K této záměně bohužel přispívá i MŽP, když na svých stránkách odkazuje na Databázi jako na „Revize kotlů na pevná paliva“.

 
 
Reklama