Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pohledem znalce: Prohořívací kotel Ferroli a kotlíkové dotace

Znalec nabízí odpověď na otázku, zda lze poskytnout kotlíkovou dotaci na kotel, který jedním palivem podmínku třídy 1 nebo 2 splňuje a druhým nikoliv.


© Fotolia.com

Kotlíkové dotace jsou významným nástrojem v boji s klimatickou změnou a jejich prioritou je odstranění čmoudících komínů. Ne vždy je to ovšem tak jednoduché.

Několikrát jsem byl z krajských úřadů dotazován referenty vyřizujícími kotlíkové dotace, zda lze dotaci poskytnout na výměnu litinového prohořívacího kotle Ferroli GF N. A ve stejné věci se na mne obracejí i individuální tazatelé prostřednictvím poradny na TZB-info v rámci projektu Výměny kotlů.

Obr. Návod k obsluze je legislativně zásadní dokument
Obr. Návod k obsluze je legislativně zásadní dokument

Na první pohled je zcela zřejmé, že se v případě kotle Ferroli řady GF N jedná o prohořívací kotel klasické konstrukce, která se prakticky víc jak století od svého vynalezení nezměnila. Původně byly tyto kotle konstruovány pro spalování černého uhlí a koksu, při jejichž spalování dosahovaly přijatelné účinnosti a emisních parametrů na úrovni tříd 1 a 2. Ovšem tato paliva se v malých zdrojích při vytápění domácností již téměř 30 let nepoužívají, respektive zcela minoritně. Proto byly a doposud jsou kotle této konstrukce poměrně hodně používány pro spalování kusového dřeva. Korozi odolnější litina umožňuje spalování i dřeva s vyšší vlhkostí, než je přípustné u ocelových kotlů. A popularitu takových litinových kotlů bezesporu podstatně umocňuje schopnost spalovat cokoliv, co se v domácnosti najde a je hořlavé, přestože je to ze zákona i výrobcem zakázané.

Z pohledu ochrany ovzduší je bezesporu žádoucí kotle této koncepce co nejrychleji poslat do kotlářského důchodu. K tomu slouží mimo jiné i kotlíkové dotace. V jejich rámci již byly vyměněny desítky tisíc kotlů obdobné konstrukce, jako například Dakon FB, Viadrus U22, U26 a další.

V kotlíkových dotacích se však objevil právě u italského kotle Ferroli GF N problém. Ten byl v Itálii uveden na trh před notnou řádkou let pro spalování koksu a dřeva. Mezitím se koks i v Itálii stal historií a na kusové dřevo Italové, ale i Němci, Rakušané, Češi aj. začali preferovat více účinné zplyňovací kotle. Pro kotlové těleso Ferroli se však našlo počátkem století nové uplatnění. Po doplnění vhodného hořáku vznikly nové kotle na LTO či pelety.

Obr. S tímto certifikátem (výřez) byly kotle Ferroli řady GF N dodávány na český trh. Tedy jako kotle na dřevo a koks s ruční dodávkou paliva.
Obr. S tímto certifikátem (výřez) byly kotle Ferroli řady GF N dodávány na český trh. Tedy jako kotle na dřevo a koks s ruční dodávkou paliva.

Po roce 2000 se začaly kotle Ferroli řady GF N dovážet také do České republiky. Ve Strojírenském zkušebním ústavu byly přezkoušeny dle ČSN EN 303-5:2000 a zařazeny do třídy 3 pro spalování koksu a do třídy 2 pro spalování kusového dřeva. Takto je to také uvedeno v českém návodu k montáži a obsluze. Toto zařazení do různých tříd pro různá paliva zmíněná norma umožňuje. Kotle se u nás samozřejmě v základní verzi (bez hořáků) prodávaly pro spalování kusového dřeva, protože koks je pro maloodběratele prakticky již nedostupný a z ekonomického hlediska nezajímavý. Tedy zákazník přišel za obchodníkem a chtěl po něm kotel na spalování dřeva, a ten mu byl také prodán. Ale „cejch“ třídy 3 mu pro kotlíkovou dotaci zůstal.

Jak je všeobecně známo, dotovat lze pouze kotle, které nebude možné provozovat od 1. září 2022, tedy kotle tříd 1 a 2 nebo tzv. bezejmenné kotle. Kotel Ferroli GF N po roce 2022 provozovat lze. Ovšem pouze na koks, nikoliv na dřevo. Pro 99,9 % jeho současných provozovatelů tak bude v brzké době nepoužitelný. Z pohledu striktního výkladu legislativy jako nedotovatelný. Nebo možná ano? Záleží na přístupu referentů, kteří dotace vyřizují.

Na obranu referentů vyřizujících kotlíkové dotace musím říct, že velice často vycházejí z neúplných či zcela zmatených informací, které jim předkládají žadatelé. Nejčastěji ze zmatečného dokladu o kontrole kotle. Prakticky nikdo z referentů, který mne oslovil, o „dvojtřídnosti“ kotle nevěděl. Je to dáno také tím, že tyto kotle u nás prodávalo několik dovozců. Návody k montáži a instalaci některých se často značně lišily od toho oficiálního a často v nich o zařazení do tříd nebylo nic uvedeno. Jediným vodítkem tak nejčastěji je výrobní štítek. Ovšem u kotlů uvedených na trh v Itálii po roce 2000 byla na výrobním štítku nejčastěji uvedena, i z marketingových důvodů, jen třída 3 platná pouze pro peletovou verzi (nebo verzi LTO). Ale to rozezná pouze specialista podle formátu štítku.

Závěr

Pokud se mohu přimluvit, tak výměna těchto litinových kotlů schopných spálit i různá rádoby „alternativní paliva“ jako piliny napuštěné vyjetým olejem nebo domovní odpad by měla být podporována. Stát by neměl nutit provozovatele těchto kotlů k tomu, aby z nich eventuálně strhávali štítek. Protože kotel dané konstrukce bez štítku kontrolor kotlů ve shodě se svou kvalifikací označí jako kotel, který musí být do 1. září 2022 vyměněn, a tím dá podklad, aby kotlíková dotace byla přiznána.

 
 
Reklama