Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontroly kotlů na pevná paliva – rozhovor o zásadních změnách s Pavlem Gadasem z MŽP

Povinné výměny starých kotlů na pevná paliva, kontroly kotlů, jejich cena, registr protokolů z kontrol aj. stále poutají zájem. V rozhovoru se k nim vyjadřuje zástupce MŽP.

Od září 2019 je účinná novela vyhlášky č. 415/2012 Sb., která přináší významné změny pro provádění kontrol technického stavu a provozu teplovodních kotlů na pevná paliva podle zákona o ochraně ovzduší. Většina těchto spalovacích zdrojů tepla do jmenovitého příkonu 300 kW musí projít povinnou kontrolou do konce letošního roku, podrobněji se těmto kontrolám věnujeme zde.

Novela vyhlášky přinesla stanovení dlouho očekávaného referenčního finančního limitu pro kontroly kotlů. Dále byly stanoveny náležitosti, které budou ohlašovat odborně způsobilé osoby provádějící kontrolu do systému ISPOP (elektronické oznamování výsledků kontroly do centrální databáze) a byly provedeny drobné změny v náležitostech „papírového“ dokladu o kontrole kotle, který kontrolor předává provozovateli zdroje.

O výše uvedených změnách jsme hovořili ve on-line studiu TZB-info na veletrhu ForArch s Mgr. Pavlem Gadasem, který je vedoucím oddělení spalovacích zdrojů a paliv na Ministerstvu životního prostředí. Dalšími tématy rozhovoru byly otázky, co je to referenční finanční limit a může být kontrola dražší, než je tento limit? Jak bude probíhat komunikace provozovatele s výrobcem kotle prostřednictvím systému ISPOP? Co všechno bude kontrolorem ohlašováno, nebude to další práce, která se projeví v ceně za provedení kontroly?

 
 
Reklama