Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Povinné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva podle platné legislativy

Povinné kontroly teplovodních kotlů zavedl již zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v roce 2000. Ovšem tyto kontroly se týkají pouze kotlů od jmenovitého výkonu 20 kW a pouze zdrojů provozovaných právnickými či fyzickými podnikajícími osobami. Účelem kontroly teplovodních kotlů na pevná, kapalná a plynná paliva a rozvodů tepelné energie je především zajistit energeticky efektivní výrobu a distribuci tepelné energie.

Plošné kontroly teplovodních kotlů na pevná paliva i u běžných občanů zavedl zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Cílem této kontroly je především zajištění ekologického provozu spalovacích zdrojů.
Všichni provozovatelé spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají podle zákona o ochraně ovzduší povinnost provádět pravidelně nejméně 1x/3 roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.


K tématu

DALŠÍ KAPITOLY TÉMATU VÝMĚNY KOTLŮ:
  • Úvodní část – do kdy je čas na výměnu kotle, obsah tématu, odborný garant
  • Legislativa - 3 základní zákony, jakých zdrojů se výměna týká a pravomoci obcí
  • Jak na výměnu - jak poznat zda je výměna nutná, základní požadavky pro nový zdroj
  • Zdroje tepla - za co vyměnit starý kotel, odkazy na informace k jednotlivým zdrojům
  • Kotlíkové dotace – dotace sledujeme od spuštění v r. 2015, proto zde najdete poslední aktuality i historii
  • Potřebuji poradit – stránka, kde vytváříme prostor pro dotazy a rady
 
 
Reklama