Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotle potřebují pravidelný a dobrý servis. Pak budou dlouho a dobře sloužit

Pravidelná kontrola topného zařízení i spalinových cest je klíčová pro bezpečné a efektivní fungování kotle a může významně prodloužit dobu životnosti topného zařízení. Ale není kontrola jako prohlídka. Údržba a servis jdou ruku v ruce. Prohlídka už může být zavádějící pojem.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Zavítali jsme do topenářské firmy T-TOP v Kostelci nad Labem a zkušeného topenáře Vladimíra Těšínského jsme se ptali na provoz a údržbu plynových kotlů. Pravidelná kontrola topného zařízení i spalinových cest je totiž klíčová pro bezpečné a efektivní fungování kotle a může významně prodloužit dobu životnosti topného zařízení a samozřejmě u nového kotle pro záruku. Kontrola a údržba plynového kotle by měly být prováděny kvalifikovaným technikem nebo servisním technikem, který má odborné znalosti a dovednosti v oblasti plynových zařízení.

Kontrola a údržba je důležitá pro bezpečný a úsporný provoz plynového kotle

Důležité je ujasnit si pojmy. Co je prohlídka, kontrola, servis? Jak se liší? Protože důležité jsou jednotlivé úkony v rámci služby. Co to přesně je, jak dlouho trvá, kolik stojí, ale i dopad do záruky, protože tady není slovo jako slovo. Poplést si dojmy s pojmy může znamenat velké starosti. Pro jistotu si řekněme, že budeme hovořit o kategorii kotlů pro byty a rodinné domy.

Údržba a servis jdou ruku v ruce. Prohlídka už může být zavádějící pojem. Plynový kotel je vyhrazené technické zařízení, servis musí dělat odborník,“ říká Vladimír Těšínský a připomíná důležité záruční a pozáruční podmínky, které stanovuje výrobce kotle a také se musí dodržovat. „Obvykle v době záruky dělá servis technik, který kotel uváděl do provozu. Ten kotel vyčistí, změří, seřídí, zjistí závady a odstraní je. Je to komplexní služba včetně měření spalin. Ideální je, když tento technik také dělá pravidelnou odbornou kontrolu i v pozáruční době,“ upřesňuje Vladimír Těšínský.

Pokud je zákazníkovi nabízena prohlídka, zejm. pokud je taková služba nabízena zdarma, je na místě opatrnost. Je třeba vědět, co je přesně součástí nabídky a zda to je to, co očekáváme a co potřebujeme. Je to prohlídka nového kotle nebo kotle již v provozu? Prohlídka, která nahradí péči původního servisního technika? A co se stane, když v nejnevhodnější dobu pak kotel vypoví službu? Obrátíme se zpět na svého původního topenáře? I takové otázky z praxe pokládá ve videu Vladimír Těšínský.

  • Analyzátor spalin testo 300 NEXT LEVEL
    Efektivní, bezdrátové paralelní měření spalin až se čtyřmi bezdrátovými chytrými sondami testo současně. Do analyzátoru testo 300 je přes Bluetooth© konektor integrována chytrá sonda testo Smart Probe 115i pro měření teplot, chytrá sonda testo Smart Probe 510i pro měření průtoku a tlaku plynu a chytrá sonda Smart Probe testo 915i pro měření teploty spalovacího vzduchu. Měření lze provádět paralelně s analýzou spalin.
  • NOVINKA: Analyzátor spalin Testo 310 II
    Současné, individuální měření a zobrazení všech relevantních měřených veličin (O2, CO, CO2, teplota spalin a okolní teplota, CO v okolním prostředí, tah a tlak). Konfigurovatelné zobrazení v aplikaci testo Smart.

Nutnou součástí předsezónní přípravy kotle není jen čištění

Je třeba ověřit správnou činnost systému zapalování, zkontrolovat opotřebení elektrod, jednou za dva roky musí být u kondenzačních kotlů kontrolován přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, a velmi důležité pro energetickou efektivitu kotle je ověření parametrů spalování. To znamená především přebytku vzduchu, koncentrace emisí CO, CO2, případně NOx ve spalinách aj. Kotel zpravidla obsahuje i expanzní nádobu. Proto komplexní příprava na topnou sezónu může zahrnovat i kontrolu správného natlakování expanzní nádoby, neboť jak čištění výměníku, ověření a úprava parametrů kotle, tak kontrola a tlakování expanzní nádoby probíhá na vyhrazeném technickém zařízení a laik k tomu nemá oprávnění. Součástí přípravy kotle je samozřejmě i případné odkalení nečistot z filtru na otopné vodě. Na detail prací se můžete podívat v reportáži.

Přečtěte si také Příprava plynového kotle na topnou sezónu s vizuální kontrolou výměníku Přečíst článek
 
 
Reklama