Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příprava plynového kotle na topnou sezónu s vizuální kontrolou výměníku

Příprava plynového kotle na topnou sezónu je zásadní součástí jeho energetické efektivity. Možnost vizuálně kontrolovat důkladnost čištění výměníku kotle, provedení všech prací a protokol o nastavených parametrech dá majiteli skutečnou záruku.

REPORTÁŽ Z ROČNÍ KONTROLY KOTLE

Kondenzační kotel Intergas je třeba každoročně nechat zkontrolovat a vyčistit, a to výhradně autorizovaným technikem. Proto prosím neberte toto video jako návod ke kontrole svépomocí. Vždycky se obraťte na zkušeného odborníka. Pojďme se ale tedy podívat přes rameno autorizovanému technikovi Aleši Snížkovi, jak taková kontrola probíhá.


Plynové kondenzační kotle se spalinovým výměníkem tepla ze slitin hliníku využívají vyšší tepelnou vodivost slitiny oproti výměníkům z ušlechtilé oceli. Aby tato výhoda mohla být trvale využívána, musí být povrch výměníku udržován trvale čistý. Toto platí obecně, a proto všichni výrobci kotlů, bez ohledu na jejich konstrukci a použité materiály podmiňují záruky každoroční kontrolou, čistěním, seřízením. U výměníků z hliníkové slitiny se počítá s velmi mírnou oxidací povrchu působením kyselého kondenzátu ze spalin. Proto je pro tento druh kotlů zásadní, aby celá plocha výměníku byla snadno a kontrolovatelně čistitelná. Jak je ukázáno ve videu, tak kotle Intergas tuto podmínku bezezbytku plní.

Nutnou součástí předsezónní přípravy kotle není jen čištění. Je třeba ověřit správnou činnost systému zapalování, zkontrolovat opotřebení elektrod, jednou za dva roky musí být u kondenzačních kotlů kontrolován přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin, a velmi důležité pro energetickou efektivitu kotle je ověření parametrů spalování. To znamená především přebytku vzduchu, koncentrace emisí CO, CO2, případně NOx ve spalinách aj. Kotel zpravidla obsahuje i expanzní nádobu. Proto komplexní příprava na topnou sezónu může zahrnovat i kontrolu správného natlakování expanzní nádoby, neboť jak čištění výměníku, ověření a úprava parametrů kotle, tak kontrola a tlakování expanzní nádoby probíhá na vyhrazeném technickém zařízení a laik k tomu nemá oprávnění. Součástí přípravy kotle je samozřejmě i případné odkalení nečistot z filtru na otopné vodě.

 
 
Reklama