Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktuální výzvy a stav trhu s tepelnou technikou

Do konce minulého století byly členy Asociace podniků topenářské techniky především české firmy. V současnosti sdružuje již všechny významné hráče působící na českém trhu, včetně zahraničních. To zvyšuje význam asociace při jednáních o nové legislativě, význam a dopad informací, které sumarizuje od svých členů.

Po spuštění videa se přehraje příslušný rozhovor

Asociace podniků topenářské techniky (APTT) sdružuje již od roku 1992 výrobce zdrojů tepla pro vytápění domácností, výrobce otopných těles a výrobce a prodejce měřící a regulační techniky pro vytápění. Jejími členy je většina domácích významných firem z oboru. Blíže o členech asociace, Ing. Zděnek Lyčka, člen představenstva APTT, uvádí: „Do konce minulého století byly jejími členy především české firmy, v současnosti APTT sdružuje již všechny významné hráče působící na českém trhu, včetně velkých zahraničních firem, které u nás založily své dceřiné společnosti.

I když jsou členové APTT na trhu přímými konkurenty, mají mnoho společných zájmů, díky kterým má význam být členem tohoto profesního sdružení. Hlavním cílem APTT je hájit a podporovat zájmy členů v technické, hospodářské a legislativní oblasti za účelem zvyšování technické úrovně a jakosti topenářské techniky a dále organizovat vzdělávací činnost a zastupovat členy na národní a mezinárodní úrovni. „APTT dlouhodobě aktivně spolupracuje s ministerstvy, zejména s MŽP a MPO v oblasti legislativy a norem, je členem Hospodářské komory České republiky a Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení a má svoje zástupce v technických normalizačních komisích při ÚNMZ,“ souhrnně charakterizuje činnost asociace Zdeněk Lyčka. „APTT také dlouhodobě spolupracuje se Strojírenským zkušebním ústavem v Brně. Všichni členové jsou o aktivitách v těchto směrech informování a mohou do nich vstupovat. Je to především možnost společně ovlivňovat připravovanou legislativu spojenou s topenářskou technikou.

Vzhledem k tomu, že členové asociace jsou na trhu s topenářskou technikou zastoupeni ve velké šíři sortimentu, získávají tak informace přesahující náplň činnosti každého jednotlivě,“ doplňuje k významu členství v APTT Zdeněk Lyčka. „Tento trh se nyní vyvíjí velice dynamicky. V posledních letech se i díky kotlíkovým dotacím mění struktura poptávky po nových zdrojích tepla pro vytápění domácností. Vedle spalovacích zdrojů na pevná paliva a plyn se stále více začínají prosazovat tepelná čerpadla a elektrokotle. Tyto moderní zdroje tepla začínají být pro domácnosti zajímavé především díky jejich neustále se snižují energetické náročnosti. V roce 2019 překonaly v celkových prodejích tepelná čerpadla a elektrokotle dokonce kotle na pevná paliva. U těch se významně snižují prodeje obyčejných odhořívacích kotlů na uhlí a dříve velice oblíbených litinových prohořívacích kotlů. Naopak roste zájem o vytápění dřevem a velký komfort poskytovaný vytápěním dřevními peletami.

Nezadržitelně se také blíží termín povinného ukončení provozu starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva, tedy 1. září 2022. Dle analýzy, kterou APTT vypracovalo pro MŽP, bylo na počátku roku 2020 v provozu ještě více jak 350 tisíc kotlů nižších tříd, než 3. Již nyní je zřejmé, že není v silách topenářských a kominických firem stihnout výměnu všech nevyhovujících kotlů v řádném termínu.
Zástupci APTT proto apelují na všechny provozovatele těchto kotlů, aby neváhali a naplánovali si výměnu co nejdříve. A především, aby nespoléhali na to, že provozování nevyhovujících kotlů po 1. září 2022 projde bez povšimnutí a případných následků,“ varuje Zdeněk Lyčka. „Dle informací, které má APTT k dispozici, by výměnu mělo podpořit i pokračování oblíbených kotlíkových dotací v létech 2021 a 2022. Zásadní je, že ten, kdo výměnu nestihne do zákonem daného termínu 1. září 2022, nebude moci počítat s podporou. Protože stát nemůže podporovat výměnu něčeho, co již nesmí být v provozu.

 
 
Reklama