Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kauza seznamu výrobků schválených pro kotlíkové dotace

Asociace podniků topenářské techniky (dále APTT) dne 9. srpna jednala o dalším postupu, který zvolí v otázce zařazování výrobků do seznamu SVT, z něhož si zájemci vybírají kotle v rámci programů Kotlíková dotace a Nová zelená úsporám. Přinášíme vybrané zajímavosti z jednání.

Jde rovněž o reakci na pořady v televizi, diskuze na TZB-info a tiskovou zprávu SFŽP, viz například "Pyrrhovo vítězství pro kotel Attack FD Automat v kotlíkových dotacích", diskuze k článku a dále "Na seznamu doporučených výrobků pro kotlíkové dotace (SVT) není kotel, který by neplnil podmínky programu", tisková zpráva Státního fondu životního prostředí ze dne 28.7.2016 aj.

První výzva programu prakticky končí, chceme myslet především na budoucnost.

Pro první kolo v rámci kotlíkových dotací se na seznamu objevil kotel, který dle APTT, respektive výsledků měření kotle zakoupeného v obchodní síti pod značkou kotle zapsaného v seznamu, podmínky nesplňuje. Měření provedl SZÚ Brno, který je jedinou autorizovanou osobou pro tuto činnost v ČR. SZÚ Brno většině tuzemských výrobců certifikuje jejich výrobky pro export do zemí Evropské unie, ale i mimo ni a tyto certifikáty jsou plně uznávány i na nejnáročnějších trzích. Zápis napadnutého kotle do seznamu proběhl dle SFŽP ČR v souladu s pravidly, neboť výrobce dodal na vyžádání doplňující posudek, který oprávnění k zápisu potvrdil. Toto vysvětlení však APTT plně neuspokojuje.
Nelze se divit, neboť SZÚ Brno je považován ve světě za velmi hodnověrnou zkušebnu, začleněnou do mezinárodních organizací a tedy kontrolovanou jak ze strany státu, tak ze strany zkušeben konkurenčních. S nimi v případě potřeby ověřuje výsledky svých měření a tedy správnost použitých postupů, měřidel, metod.
Tím, že české orgány jako zásadního arbitra sporu nezvolily českou zkušebnu, by byla mohla být její dosud vynikající mezinárodní pověst i poškozena. Následné znejistění zahraničních zákazníků tuzemských výrobců, které by jistě zahraniční výrobci rádi podpořili, by mohlo vyústit až v negativní dopad na prodej kotlů, tedy výrobu a zaměstnanost v České republice.

APTT má zájem tuto problematiku řešit ve spolupráci s dotčenými orgány, a proto jedná jak se zástupci SFŽP ČR, tak MŽP ČR a předpokládá i jednání s MPO ČR.
"V současnosti, kdy první výzva programu prakticky končí, chceme myslet především na budoucnost. To znamená, upravit podmínky zápisu výrobků do SVT již pro druhou výzvu tak, aby byl vznik podobného problému zcela vyloučen. Podle nás by se měla zvýšit úloha SZÚ Brno. Jedna z možností může být založena na tom, že před zápisem výrobku do SVT bude mít SZÚ Brno k dispozici kompletní dokumentaci ze zkoušek a na jejím základě doporučí nebo nedoporučí zapsat daný kotel do SVT. Jako autorizovaná osoba na to má všechny kompetence, které nelze očekávat od pracovníků bez adekvátní kvalifikace," řekl po jednání APTT její prezident, Ing.Vladimír Vašica.

Nejde jen o poskytnutí dotace, kotle budou muset vyhovět pravidelným kontrolám.

Z diskuze mezi Ing. Mojmírem Krátkým, výkonným ředitelem APTT a Ing. Zdeňkem Lyčkou, členem představenstva, vyplynula další podstatná souvislost. Nejde jen o počáteční problém eventuálně sporného zápisu výrobku do seznamu SVT a oprávněnost poskytnutí dotace. Následně budou muset provozovatelé všechny kotle, tedy i ty dotované, podrobovat pravidelným kontrolám.
Pokud by se při těchto kontrolách od roku 2022, tedy jen po několika letech provozu, ale ještě dlouho před ukončením předpokládané životnosti kotle zjistilo, že kotel nesplňuje některou z podmínek vyžadovaných emisní třídou 3, tak by provozovatel musel ze zákona ukončit provoz takového kotle bez ohledu na jeho začlenění do seznamu SVT. Lze předpokládat, že se u některých typů kotlů takové problémy mohou objevit. Jejich vlastníci se pak budou oprávněně ptát, jak je to u kotle, který byl na seznamu SVT, možné. Je v zájmu státních institucí, ale i nás všech, neboť jde o naše životní prostředí, aby takových případů bylo co nejméně.

Kotlíkové dotace nejsou osamocenou akcí, budoucnost vyžaduje přísnější pravidla.

APTT jako člen evropské federace EHI upozorňuje, že na evropské úrovni se uvažuje o dalších podpůrných opatřeních, která by se mohla týkat desítek miliónů malých zdrojů tepla. I z tohoto pohledu je zřejmé, že budoucnost vyžaduje přísnější pravidla než dosud, ve kterých pouhé "prohlášení výrobce" bez doložení kompletního protokolu ze zkušebny, která je autorizovanou osobou a ověření všech dat jinou, podobně znalou osobou, nebude možné.
 
 
Reklama