Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyjádření Strojírenského zkušebního ústavu, s.p. na téma kotlíkové dotace

Vyjádření k reportáži ČT z 22. 1. 2016

Jak je to s osvědčením kotlů o splnění Ekodesignu? Co všechno mohou výrobci u svých kotlů deklarovat bez posouzení nezávislou akreditovanou zkušebnou? Na otázky odpovídá Zkušebna tepelných a ekologických zařízení v Brně.

Ve dne 22. 1. 2016 uvedla ČT reportáž na téma „Kotlíkové dotace i na naprosto nevyhovující topidla“.

První poptávka po doložení splnění požadavků nových předpisů tzv. Ekodesignu přišla po zveřejnění informace regulačního výboru EU pro Ekodesign v říjnu 2014. Dále v červenci 2015 byly publikovány nové předpisy - konkrétně jde o Nařízení Komise (EU) 2015/1185 a 2015/1189.

SZÚ v souvislosti s tímto vývojem legislativy získal nejprve akreditaci na tyto nové předpisy a následně začal vydávat Osvědčení, tedy finální dokument osvědčující splnění specifických parametrů Ekodesignu. Toto osvědčení má jasný účel - transparentní dokladování splnění vybraných kritérií Ekodesignu s vyznačením dosažených hodnot a hodnot požadovaných pro dané výrobky takzvanou třetí, nezávislou osobou, tedy akreditovanou zkušebnou SZÚ.

Certifikát je pouze určitou nástavbou běžného procesu posouzení výrobku pro jeho legální uvedení na trh EU včetně ČR

Výše popsané osvědčení je v reportáži uvedeno jako Certifikát, který si nyní, od 4. 12. 2015, kdy došlo ke změně pravidel v programu Nová zelená úsporám, může výrobce „vyhotovit“ sám.

Je potřebné říci, že tento Certifikát je pouze určitou nástavbou běžného procesu posouzení výrobku pro jeho legální uvedení na trh EU včetně ČR a tento proces je pro kotle na tuhá paliva stále vyžadovaný od třetích stran, tedy od akreditovaných/autorizovaných zkušeben. Neznamená to tedy, že by bylo možné, aby si výrobce sám odzkoušel všechny vlastnosti kotle a následně prohlásil soulad těchto vlastností s požadavky a legálně takto uvedl výrobek na trh.

Nyní (od 4. 12. 2015) může ovšem výrobce/dovozce sám deklarovat, že jsou splněna nadstavbová kritéria podle požadavků na Ekodesign, a na základě této deklarace, která nebyla ověřena nezávislou a nestrannou zkušebnou, zažádat o zapsání do seznamu výrobků, na které jde čerpat národní dotace z programu Nová zelená úsporám, resp. z tzv. kotlíkových dotací. SZÚ, konkrétně Zkušebna tepelných a ekologických zařízení v Brně, se věnuje nejen standardnímu zkoušení a posuzování výrobků tak jak to vyplývá z požadavků legislativy, ale také rychle reaguje na další potřeby trhu, např. nabízí služby v souvislosti s kotlíkovou dotací.

SZÚ je podnik, který působí v oblasti zkoušení tepelných spotřebičů již více jak 50 let. Jako nejdéle působící zkušebna na tomto trhu v ČR máme potřebu i povinnost, poskytovat odborné služby, nestranné a nezávislé, nicméně s vysokou přidanou hodnotou výrobcům tepelné techniky, tedy i výrobcům a dovozcům kotlů na tuhá paliva.

V Brně 26. 1. 2016 Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Hudcova 424/56b, Brno 62100
www.szutest.cz

Redakce TZB-info děkuje Cechu topenářů a instalatérů za zprostředkování výše uvedeného stanoviska.

 
 
Reklama