Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Podmínky pro druhou výzvu kotlíkových dotací zatím nejsou jasné

Nastavení druhé výzvy na „kotlíkové dotace“ bude kromě jiného předmětem jednání s Evropskou komisí, a to na základě vyhodnocení efektů první výzvy. V žádném případě tak není potvrzeno, že by měly být v druhé vlně podporovány pouze zdroje využívající OZE.


První výzva kotlíkových dotací podpořená částkou 3 miliard Kč byla natolik zajímavá pro zájemce o výměnu starých neekologických a neúčinných zdrojů tepla za moderní, že v některých krajích se na dotaci přidělený finanční limit naplnil již během několika hodin po zahájení příjmu žádostí.

MŽP se následně u Evropské komise podařilo vyjednat navýšení financí v první vlně o dalších 300 milionů Kč.

Těchto nově získaných 300 mil. Kč však bylo určeno podle podmínky Evropské komise pouze na zdroje využívající obnovitelné zdroje energie, tedy na tepelná čerpadla nebo kotle na čistou biomasu, nikoliv na plynové kondenzační kotle a kotle umožňující spalování uhlí.
Tato skutečnost vyvolala nejen mezi výrobci a dovozci, ale i u dalších potenciálních zájemců o využití dotace otázku, jaký rozsah bude mít druhá výzva. Zda do ní budou zařazeny plynové kondenzační kotle a kotle umožňující spalování uhlí tak, jako ve výzvě první.

Ing. Mojmír Krátký, Výkonný ředitel Asociace podniků topenářské techniky, která sdružuje mimo jiné i řadu výrobců kotlů na uhlí splňujících technické požadavky pro dotaci v rámci kotlíkových dotací, se proto s pověřením od představenstva asociace obrátil na MŽP se žádostí o vyjádření. Na jeho dotaz odpověděla Ing. Barbora Holková, vedoucí oddělení monitoringu a evaluací fondů EU, takto:

„Vážený pane řediteli,

z pověření Ing. Jaroslava Michny, ředitele odboru fondů EU, si dovoluji reagovat na Vaše dotazy níže.

Jak již dříve uváděl pan náměstek Kříž, nastavení druhé výzvy na „kotlíkové dotace“ bude kromě jiného předmětem jednání s Evropskou komisí, a to na základě vyhodnocení efektů první výzvy. V žádném případě tak není potvrzeno, že by měly být podporovány pouze zdroje využívající OZE a takové nastavení ani nepředjímáme.

Co se týká zapojení APTT do procesu přípravy další výzvy, v první řadě bychom uvítali Vaše konkrétní připomínky ve vztahu k využití seznamu způsobilých výrobků a technologií, se kterými bychom při nastavování dále pracovali.“

Z uvedeného vyjádření tedy nelze vyvozovat skutečnost, že by z druhé výzvy kotlíkových dotací měly být vyřazeny zdroje tepla využívající neobnovitelné zdroje tepla, tedy plynové kondenzační kotle a kotle spalující uhlí, pokud splní předepsané technické požadavky. APTT má své připomínky již rozpracovány a po jejich schválení představenstvem budou MŽP předány.

Ve druhé výzvě kotlíkových dotací se uvažuje s částkou 3 miliard a výzva by měla být vyhlášena během 1. čtvrtletí 2017.