Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Statistika dokazuje, že zájem o vytápění domácností biomasou roste

Více jak 41 % veškeré energie, která byla u nás v roce 2019 získána z obnovitelných zdrojů, bylo vyprodukováno v lokálních zdrojích tepla spalujících biomasu, které jsou určeny pro vytápění domácností. Dle statistických údajů MPO množství energie produkované těmito zdroji dlouhodobě roste.


Palivové dřevo lze kupovat i již připravené pro přikládání do kamen či kotlů

Statistické údaje dle MPO

Tým odborníků vedených Ing. Bufkou z Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vydává každoročně statistickou zprávu o využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). V září zveřejněná nová zpráva nazvaná Obnovitelné zdroje energie v roce 2019 potvrdila, že se vytápění domácností biomasou zásadním způsobem podílí na celkovém množství energie získané v České republice z OZE.

Ve zprávě je bilancována celková spotřeba palivového dřeva a ušlechtilých dřevních paliv (pelety, brikety) v lokálních zdrojích tepla za rok 2019. Do kategorie vytápění domácností biomasou jsou zahrnuty statistické údaje o spotřebě paliv v domácích teplovodních kotelnách i v lokálních topidlech na chalupách a chatách.

Více jak 41 % všech OZE tvoří biomasa spalovaná v domácnostech

Mezi všemi OZE, využívanými u nás k výrobě elektřiny a tepla, dlouhodobě jednoznačně dominuje biomasa využívaná k vytápění domácností. A statistické údaje za rok 2019 tento trend opět potvrdily. Pokud například v roce 2019 podíl vodních elektráren na celkové produkci energie z OZE činil 3,52 % a u fotovoltaických elektráren to bylo 4,06 %, podíl biomasy spalované ve velkých zdrojích byl 25,11 %, pak vytápění domácností biomasou tvořilo 41,16 % veškeré energie získané z OZE.

Z dalších OZE, využívaných pro vytápění domácností, se na celkové vyrobené energii z OZE podílela tepelná čerpadla ze 4,14 % a solární termické systémy z 0,37 %.

Dřevo a pelety rostou, brikety stagnují

Při pohledu do statistik OZE za posledních pět let vidíme, že zájem o vytápění domácností biomasou trvale roste. Zatímco v roce 2014 bylo z biomasy při vytápění domácností vyrobeno 54,2 milionů GJ tepelné energie, v roce 2017 to bylo 56,8 milionů GJ a v roce 2019 již 63,3 milionů GJ. Téměř 17 % nárůst vyrobené energie mezi léty 2014–2019 má „na svědomí“ především zvýšená spotřeba palivového dřeva (nárůst o cca 1,6 mil. prmr, tedy prostorových metrů rovnaných).

Významný individuální nárůst zaznamenala také spotřeba dřevních pelet. V roce 2014 bylo na tuzemský trh dodáno 60 tisíc tun tohoto moderního paliva, v roce 2019 to bylo již 110 tisíc tun. Z celkově vyrobené energie z biomasy pro vytápění domácností to jsou necelá 3 %, nicméně potenciál dřevních pelet v sektoru malých spalovacích zdrojů je veliký a dá se předpokládat, že jejich využívání v malé energetice bude nadále významně růst, především na úkor dosluhujících kotlů na uhlí.

Ve sledovaném pětiletém období nepatrně poklesla roční spotřeba dřevních briket, kterou významně ovlivňují průměrné venkovní teploty v otopném období. Dlouhodobě se pohybuje okolo hranice 140 tisíc tun. V roce 2019 to bylo 129 tisíc tun.

Biomasa za uhlí

Jak jsme již informovali dříve, prodej teplovodních kotlů na pevná paliva poslední 4 roky z různých důvodů klesá. Ovšem propad prodejů jde především na vrub poklesu zájmu domácností o kotle na spalování uhlí, jejichž nákup již nebyl podporován v rámci posledních výzev v programu kotlíkové dotace. Prodej spalovacích zdrojů na biomasu sice výrazně neroste, nicméně zcela jednoznačně dochází k postupné záměně uhlí za biomasu v těch zdrojích, které umožňují tato paliva vzájemně zaměňovat. Ostatně jedním z nejčastějších dotazů v poslední době v internetové poradně na TZB-info je dotaz týkající se možnosti záměny uhlí za pelety v kombinovaných automatických kotlích. Tedy v kotlích, které jsou certifikovány na spalování hnědého tříděného uhlí i dřevních pelet. Zatímco bylo v těchto kotlích doposud častěji spalováno hnědé uhlí, stále více provozovatelů přechází na spalování pelet, které zásadním způsobem zvyšují komfort vytápění. Tento pozitivní posun rovněž potvrzuje, že dotace z předchozích výzev kotlíkových dotací, které bylo možné získat i na dvoupalivový kotel uhlí-pelety, nebyly vynaloženy zbytečně. A kdo jednou vyzkouší pelety, k uhlí se již nechce vracet. Podrobná odpověď na tento dotaz bude v brzké době dopracována a zveřejněna.

 
 
Reklama