Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Vytápění peletami

Vytápíme dřevní peletou – na co se připravit před novou topnou sezónou

Dřevní peleta se stává významným alternativním palivem při náhradě plynu ve vytápění domácností. Článek shrnuje základní informace o nejdůležitějších faktorech ovlivňujících hospodárný a spolehlivý provoz peletových kotlů.

Dřevní pelety si již vybudovaly pevné postavení mezi palivy určenými pro malé spalovací zdroje. Jejich výroba v České republice neustále významně roste, k vytápění je využívají desetitisíce domácností. Coby obnovitelný zdroj energie má dřevní peleta velký potenciál stát se významnou alternativou při postupném nahrazování uhlí právě při vytápění domácností. Vzhledem k tomu, že se topná sezóna neúprosně blíží, pojďme si shrnout základní informace o tom, jak správně peletou topit a na co všechno musí být provozovatel peletového spalovacího zdroje připraven.

Kvalitní peleta je základ

Pokud je dřevní peleta vyrobena z kvalitní suroviny u kvalitního výrobce, má poměrně stabilní a „předvídatelné“ teplotechnické vlastnosti, jako jsou výhřevnost, vlhkost, či obsah popelovin. Základní vlastnosti dřevní pelety jsou definovány normou, ovšem s dodržováním normy při jejich výrobě to může být zvláště u některých importovaných pelet všelijak. Proto se rozhodně vyplatí nakupovat certifikované pelety, označené ochrannou známkou ENplus. Výroba a vlastnosti takto označených pelet je průběžně kontrolována certifikačním orgánem, což zaručuje jejich konstantní vysokou kvalitu. Někteří výrobci spalovacích zdrojů dokonce vyžadují spalování pouze „ENplus pelet“.

Ceny dřevních pelet jsou dlouhodobě stabilní a dle odborníků se nepředpokládá jejich významné zvyšování v dohledné budoucnosti. Samozřejmě platí pravidlo, že nejlevněji lze peletu nakoupit mimo topnou sezónu, tedy v létě.

Skladovat v suchu

Pokud je dřevní peleta správně skladována, lze ji mít naskladněnu po mnoho let bez toho, že by nějakým způsobem „degradovala“ její užitná hodnota. Základem je skladovat ji v suchu. Samotná peleta neabsorbuje vzdušnou vlhkost, ale musí se zabránit jejímu přímému kontaktu s vodou, například s vlhkou zdí. Stejně tak je vhodné zamezit kontaktu skladovaných pelet s přímým slunečním zářením.

Kvalitní peletu do kvalitního kotle

Nalézt na současném trhu se spalovacími zdroji pro vytápění domácností kvalitní peletový kotel či kamna není problém. Před samotnou volbou nového zdroje tepla je rozhodně dobré poradit se s odborníkem. Nejjistější je kupovat kotel u obchodníka, který si zakládá na budování dlouhodobě dobré pověsti a spolehlivosti. Pro tyto lidi, firmy, je typický vstřícný přístup k zákazníkovi, který nezačíná a nekončí jen prodejem, ale začíná odborným poradenství, prezentací snadno ověřitelných referencí u zákazníků atp. a pokračuje i v případě řešení provozních problémů a servisu. Výhodný je přímý kontakt obchodníka na výrobce (autorizovaný prodejce), který zkracuje lhůty pro získání informací, dodání výrobku. Nákup u takovéhoto prodejce může být o něco dražší jak nákup přes internet. Zvýšená jistota a garance u kotle, který je předmětem dlouhodobého využívání, se vyplácí a počáteční vícenáklady se rozhodně v budoucnu vrátí.

Nezapomenout na údržbu a kontroly zdroje i komína

Pokud je nový zdroj tepla pořízen v rámci některého z dotačních programů, je nutné, aby jej instaloval topenář, který je držitelem speciálního osvědčení pro instalaci obnovitelných zdrojů energie. Osvědčení může vydávat pouze autorizovaná osoba a doba jeho platnosti je 5 let, proto je nutné je obnovovat. Ovšem i odborně nainstalovaný zdroj tepla odvádí kvalitní práci pouze v případě, že je napojen na správně navrženou a dimenzovanou spalinovou cestu.

Aby vše fungovalo dobře i v další topné sezóně, je nutné se o kotel a komín řádně starat. Jednak zde existují povinné kontroly, vyplývající ze zákona. Každý spalovací zdroje na pevná paliva od jmenovitého příkonu 10 kW do příkonu 300 kW, napojený na teplovodní otopnou soustavu (tedy každý běžný kotel či kamna s výměníkem), je nutné nechat jednou za 36 měsíců překontrolovat technikem s příslušným oprávněním. Ten by měl ověřit, zda je zdroj provozován v souladu se zákonem o ochraně ovzduší, ovšem jako přidaná hodnota kontroly by mělo být u solidního technika také seřízení zdroje. Ovšem pravidelná zákonná kontrola nestačí. Zdroj je nutné pravidelně čistit podle pokynů výrobce také v průběhu topné sezóny.

Také komín a kouřovod je nutné pravidelně čistit. U spalovacích zdrojů na pevná paliva do výkonu 50 kW to má být dle délky ročního provozu 2× až 3× ročně a čištění si může provést provozovatel sám. Ovšem minimálně 1× za rok by ze zákona měl komín překontrolovat také kominík.

Pokud tedy máme naskladněnu kvalitní dřevní peletu, řádně vyčištěný a seřízený zdroj a vyčištěný komín, můžeme bez obav a starostí přivítat novou topnou sezónu.

 
 
Reklama