Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konec dotací na plynové kotle dostává reálnou podobu

Z podporovaných zdrojů tepla v rámci připravovaných podmínek Kotlíkových dotací zřejmě vypadnou plynové kotle.

ILustrační obrázek: Výše podpory na tepelná čerpadla se zvýší (Zdroj: Brilon a.s.)
ILustrační obrázek: Výše podpory na tepelná čerpadla se zvýší (Zdroj: Brilon a.s.)

V pátek 25. 3. 2022 proběhl Monitorovací výbor k Operačnímu programu životní prostředí 2021–2027. Výbor mimo jiné řešil i mimořádné úpravy podmínek pro Kotlíkové dotace, které mají kraje vyhlásit v průběhu jara letošního roku. Projednávané zásadní změny v závazných pokynech pro tento dotační program se by se měly týkat navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 tisíc korun, tedy na celkových 180 tisíc korun, ale především se projednávalo omezení podpory plynových kondenzačních kotlů.

Ministerstvo životního prostředí podle upravených podmínek bude garantovat úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že výměna starého kotle na pevná paliva za nový plynový kondenzační kotel již byla realizována v době od 1. 1. 2021, případně byla vystavena závazná objednávka v termínu do 30. 4. 2022. Otázka podpory plynových kotlů po tomto termínu zůstává otevřená a je závislá na jednáních s Evropskou komisí, která poskytuje finanční prostředky na OPŽP.

Pokud by bylo ze strany EK umožněno podporovat plynové kondenzační kotle i nadále, je připraveno Ministerstvo životního prostředí plynové kondenzační kotle v nabídce podporovaných zdrojů ponechat a nechat na žadateli, aby si vyhodnotil, zda je to pro něho vhodný zdroj tepla. Současná geopolitická situace však naznačuje, že podpora instalací nových plynových kotlů bude s velkou pravděpodobností trvale ukončena.

Navýšení maximální výše dotace na pořízení tepelného čerpadla bylo zdůvodněno tím, že se v posledním roce zvýšily průměrné náklady na nákup a instalaci tohoto zdroje tepla pro rodinné domy, které byly postaveny za dříve platných tepelně technických standardů s tepelnou ztrátou pohybující se mezi cca 15 až 20 kW, na 250 až 300 tisíc korun.

Zatím navržená maximální výše dotace na instalaci nových kotlů na biomasu zůstává na úrovni 130 tisíc Kč, i když také u těchto zdrojů tepla se po výrazném navýšení vstupních nákladů pohybují náklady na pořízení a instalaci nad hranicí 250 tisíc korun. O případné změně, jak věřím, bude ještě diskutovat.

Uvedené navrhované změny se primárně týkají pravidel chystaných Kotlíkových dotací, tedy dotací určených pro domácnosti s příjmy pod vymezenou hranicí, případně pobírajících důchod. Lze předpokládat, že diskuze o omezení dotací na vytápění zemním plynem se bude týkat i již provozovaného programu Nová zelená úsporám.

Závěrečné rozhodnutí zatím nepadlo, ale bude provedeno v blízké době.

 
 
Reklama