Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

KOTLÍKOVÉ DOTACE 21+: peníze na výměnu kotlů na pevná paliva budou pro všechny zájemce, s výměnou můžete začít již nyní

Každý provozovatel starého neekologického kotle na pevná paliva, který si oprávněně požádá o dotaci na jeho výměnu do 1.9.2022, peníze dostane. Započíst lze náklady vynaložené na výměnu již od počátku letošního roku.

Dlouho očekávané pokračování kotlíkových dotací se kvapem blíží. Základní informace o programu „Kotlíkové dotace 21+“ prezentoval na tiskové konferenci dne 15.7.2021 přímo pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Pojďme si projít ty nejdůležitější informace, které na „tiskovce“ zazněly. Zaměříme se na informace týkající se podpory výměny starých neekologických kotlů na pevná paliva, jejichž provoz musí být podle zákona o ochraně ovzduší ukončen nejpozději do 31.8.2022 (dále jen „staré kotle“), protože první fáze programu „Kotlíkové dotace 21+“ je zaměřena především na ně.

Zrekapitulujme si základní informace sdělené na tiskové konferenci. Na podrobnější rozbor a analýzy je ještě čas, protože finální technické podmínky dotací budou definitivně upřesněny do konce prázdnin.

Každý provozovatel starého kotle, který si oprávněně požádá o dotaci na jeho výměnu do 1.9.2022, peníze dostane

Pro mnohé provozovatele starých kotlů je asi nejdůležitějším sdělení pana ministra, že garantuje dostatek financí pro všechny žadatele, kteří splní podmínky dotace a podají žádost o dotaci do 1.9.2022. Měl by tudíž odpadnout strach a stres z toho, že alokované finanční prostředky budou “vyčerpány“ již několik hodin po zahájení příjmu žádostí a na většinu žadatelů se tudíž nedostane. Tato skutečnost u předešlých „kotlíkovek“ mnohé odrazovala, navíc dávala příležitost mnohým spekulantům, kteří za nemalý příplatek garantovali podaní žádosti a její přijetí.

Přečtěte si také Výměny kotlů Požadavky, termíny, povinnosti, poradna

Výjimka na provoz starého kotle do doby jeho výměny, pokud požádám o dotaci do konce srpna 2022

Podle zákona o ochraně ovzduší musí být provoz starých kotlů na pevná paliva tříd nižších jak 3 ukončen do 1.9.2022. Za jejich provozování po tomto datu hrozí jejich provozovateli pokuta až do výše 50 tisíc korun. Pokud si ale provozovatel starého kotle podá včas žádost o dotaci na jeho výměnu, bude provoz kotle „tolerován“ až do okamžiku realizace výměny. Odpadne tak mimo jiné také strach z toho, že zcela vytížené topenářské firmy nestihnou provést výměnu kotle včas, popřípadě ji provedou s patřičným „expresním“ příplatkem.

Nově podporovány také rekreační objekty s trvalým bydlením a byty v bytových domech

Doposud byly podporovány pouze výměny starých kotlů v objektech zapsaných (kolaudovaných) jako rodinný dům. Nově bude možné žádat o dotaci také na výměnu kotle v rekreačním objektu (chatě), pokud má provozovatel kotle v tomto objektu nahlášen trvalý pobyt. Stejně tak bude nově podporována výměna starých kotlů v bytových domech, a to jak jednotlivých kotlů (etážové vytápění), tak i kotlů pro centrální vytápění celého objektu.

Přečtěte si také Regenerace domů Rekonstrukce a provoz bytových domů, informace, pozvánka na konferenci

Zpětně lze získat dotaci i na výměny realizované od 1.1.2021

O dotaci na výměnu starého kotle si budou moci požádat i ti zájemci, kteří výměnu provedli již před vyhlášením programu v průběhu roku 2021. Způsobilost výdajů bude totiž posunuta na datum 1.1.2021. Kdo chce, může začít s výměnou již nyní a nemusí čekat na poslední chvíli.

Rodiny s nižšími příjmy získají až 95% z celkových nákladů, ostatní 50%

Již nějakou dobu bylo zřejmé, že nové kotlíkové dotace budou zvýhodňovat rodiny s nižšími příjmy, pro které je výměna starého kotle finančně náročná. Problém byl v tom, jak objektivně stanovit hranici „nízkopříjmovosti“. Po široké diskuzi byla stanovena hranice čistého ročního příjmu na člena rodiny na 170 900 Kč. Příjmy dětí do věku 26 let se nezapočítávají. U důchodců, kteří žijí sami (bez dětí) se velikost příjmu vůbec nezohledňuje a automaticky budou počítáni mezi nízkopříjmovou domácnost.

Nízkopříjmové rodiny budou moci získat až 95 % nákladů na výměnu starého kotle (maximálně 130 tisíc korun podle typu nového zdroje), ostatní rodiny 50 % (maximálně 100 tisíc opět podle typu zdroje).

Příjem žádostí od podzimu na SFŽP v rámci Nové zelené v úsporách, nízkopříjmové domácnosti počátkem roku 2022 na krajských úřadech

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti budou administrovat (přijímat žádosti a vyplácet) opět krajské úřady. Z tohoto důvodu se předpokládá zahájení příjmu žádostí až počátkem roku 2022.
Naopak ostatní žadatelé se budou obracet přímo na Státní fond životního prostředí, který by měl zahájit příjem prvních žádostí v rámci programu NZÚ (Nová zelená úsporám) již na podzim (září, nejpozději říjen 2021).

Přečtěte si také Nová zelená úsporám v živém vysílání v září 2021 Živé vysílání, rozhovory, komentáře. Dejte si do kalendáře.

Podporovány stejné typy nových zdrojů tepla, jako doposud, nově TČ vzduch/vzduch

Jako nové zdroje tepla budou podporovány stejné typy zdrojů jako doposud. Tedy kotle na biomasu (ruční i automaty), tepelná čerpadla vzduch/voda, plynové kondenzační kotle. Nově se podpory dočkají tepelná čerpadla vzduch/vzduch. U peletových kotlů bude nově možné žádat o „bonus“ na pořízení centrálního skladu pelet v případě, že jsou pelety naváženy cisternou (bezobalové skladování). Velikost dotací na jednotlivé zdroje byly uvedeny na tiskové konferenci. Dotované zdroje budou muset být opět zapsány do Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vedle povinnosti plnit požadavky ekodesignu jsou nové zdroje limitovány také dosažením minimální předepsané energetické třídy (u většiny zdrojů A+, u plynových kotlů pouze A). Podle předběžných informací se předpokládá, že stávající SVT bude aktualizován a zpřehledněn.

 
 
Reklama