Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám

Výměna zdrojů tepla v roce 2021 – Kotlíkové dotace vs. Nová zelená úsporám

Dotační programy Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám pokračují v nových formátech. Článek popisuje, jaké jsou rozdíly v podmínkách pro podporu výměny zdrojů tepla v rodinných a bytových domech v těchto programech.


Podobné obrázky z České republiky mizí. I díky NZÚ a Kotlíkovým dotacím. (Foto © Grzegorz Polak, Fotolia.com)

Jak sdělil pan ministr životního prostředí Richard Brabec na tiskové konferenci dne 15. 7. 2021, velice úspěšný projekt kotlíkových dotací bude pokračovat, a to minimálně až do konce léta roku 2022. Novinkou je především fakt, že se dotace soustředí i na domácnosti s nižšími příjmy (tzv. nízkopříjmové). Tedy domácnosti, jejichž čistý příjem na člena rodiny činil v roce 2020 méně jak 170 900 Kč, popřípadě domácnosti, které tvoří výhradně důchodci.

Pro nízkopříjmové domácnosti budou vyhlášeny krajskými úřady klasické Kotlíkové dotace v prvním čtvrtletí 2022. Ostatní domácnosti si mohou žádat o dotaci na výměnu svého neekologického zdroje tepla již od 12. října 2021 u Státního fondu životního prostředí (SFŽP), a to v pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ).

Tzv. nízkopříjmové domácnosti mohou využít již nyní možnost zažádat si o dotaci v rámci NZÚ. Musí ovšem počítat s tím, že jim bude proplaceno maximálně 50 % z uznatelných nákladů spojených s výměnou zdroje tepla. U Kotlíkových dotací zaměřených speciálně na nízkopříjmové domácnosti to bude až 95 % uznatelných nákladů. Nicméně v podporách na výměnu neekologického zdroje tepla v rámci NZÚ či v Kotlíkových dotacích existují ještě další zásadní rozdíly, které mohou hrát významnou roli při volbě dotačního programu. Rozdílné jsou původní zdroje tepla, jejichž výměna je podporována, rozdíl je také v podporovaných nových zdrojích tepla a v maximální výši dotace na jejich instalaci.

Další významnou novinkou v dotacích na výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění domácností v rámci zmíněných projektů je rozdělení podpor pro byty v rodinných domech (včetně chat a chalup s nahlášeným trvalým pobytem) a byty v bytových domech.

Zdroje tepla, jejichž výměna je podporována

V rámci Kotlíkových dotací bude podporována pouze výměna starých ručně přikládaných kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 (popř. nezařazených), jejichž provoz musí být podle zákona o ochraně ovzduší ukončen nejpozději do konce srpna 2022.

NZÚ lze ovšem žádat o dotaci na výměnu více typů zdrojů tepla pro vytápění. Jsou to:

  • Kotle na pevná paliva, nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5:2013, žádost o tuto podporu musí být podána do 1. 9. 2022 (později přijaté žádosti nemohou být kladně vyřízeny).
  • Kotle na topné oleje.
  • Lokální topidla na pevná paliva, sloužící společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění. Jako hlavní zdroj tepla pro vytápění je definován zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům a je pro tento účel přiměřeně dimenzován. V případě navrhovaných zdrojů musí jeho jmenovitý výkon krýt minimálně 60 % tepelné ztráty budovy. Pro novostavby (do 2 let od dokončení) je hlavní zdroj určen v platném průkazu energetické náročnosti předloženém ve stavebním řízení.
  • Elektrické vytápění.

Kotle a kamna na dřevní biomasu a kotle na topné oleje lze zaměnit za libovolný z podporovaných nových zdrojů tepla. Elektrické vytápění lze zaměnit pouze za tepelné čerpadlo s elektrickým pohonem.

Přečtěte si také 5. ročník konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů - registrace spuštěna Přečíst článek

Nové zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci

Jak jsem již uvedl, v rámci NZÚ lze získat dotaci ve výši maximálně 50 % uznatelných nákladů. U Kotlíkových dotací to bude až do výše 95 % uznatelných nákladů. Byly definovány také maximální hranice dotace pro jednotlivé zdroje tepla pro rodinný dům (RD), či bytovou jednotku v bytovém domě (BD).

Liší se také zdroje tepla, na jejichž instalaci lze v rámci těchto dotačních programů žádat. Vše je přehledně uvedeno v následující tabulce.

Kotlíkové dotace NZÚ
RD/BD RD BD
Kotel na dřevo s akumulací 130 000 80 000 25 000
Automatický kotel na dřevní biomasu 130 000 80 000 25 000
Peletový kotel a sezónní zásobník pelet 100 000
Peletová kamna teplovzdušná 30 000
Peletová kamna teplovodní 45 000 35 000
Plynový kondenzační kotel 100 000 35 000 12 000
Teplovodní TČ – jen vytápění 130 000 80 000 30 000
Teplovodní TČ – vytápění i příprava TV 130 000 100 000
Teplovodní TČ - vyt+TV+připojení na FV syst. 140 000
Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch 60 000 18 000
Napojení na CZT 40 000 10 000
Plynová kogenerační jednotka 30 000

Tabulka: Zdroje tepla a maximální výše dotace na jejich instalaci pro jednotlivé programy

  • Výše dotací v rámci NZÚ již byly definitivně zveřejněny, u Kotlíkových dotací jsou v tabulce uvedeny SFŽP predikované výše dotací (rozhodující bude stanovisko jednotlivých krajů).
  • U Kotlíkových dotací je maximální výše dotací shodná pro rodinný dům i bytovou jednotku v bytovém domě.
  • U bytových domů v rámci NZÚ je uvedena výše dotace v Kč na bytovou jednotku.
  • Sezónní zásobník pelet (pouze u rodinných domů v NZÚ) nelze dotovat samostatně, ale pouze jako součást instalace nového peletového kotle. Dotace má podpořit „bezobalovou“ distribuci pelet cisternami.
  • Peletová kamna lze dotovat pouze v NZÚ, z toho ta teplovzdušná pouze u rodinných domů.
  • U tepelných čerpadel lze v rámci NZÚ získat u rodinných domů bonusy za přípravu teplé vody a připojení na fotovoltaický systém.

To je pouze krátké seznámení se zásadními rozdíly v dotacích na výměnu zdroje tepla v rámci Kotlíkových dotací a NZÚ. V dalších článcích, které budou záhy následovat, se podrobně seznámíme s přesnými definicemi rodinného domu a bytového domu, a s technickými specifikacemi nových zdrojů tepla v těchto budovách.

 
 
Reklama