Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise z kotle. Instruktážní film TZB-info

Vlhkost spalovaného dřeva zásadním způsobem ovlivňuje ekonomiku provozu a účinnost spalovacího zdroje, potřebu čistění komínů, ale i množství emisí, které tento zdroj vypouští do ovzduší.

Pusťte si film Má vaše palivové dřevo správnou vlhkost?

Vlhkost spalovaného dřeva zásadním způsobem ovlivňuje spalování

Vytápění domácností biomasou se v České republice podílí více jak 40 % na celkové výrobě energie z obnovitelných zdrojů energií. Nejvýznamnější biomasou využívanou pro vytápění domácností je bezesporu palivové dřevo. Vlhkost spalovaného dřeva zásadním způsobem ovlivňuje ekonomiku provozu (účinnost) spalovacího zdroje, potřebu čistění komínů, ale především i množství emisí, které tento zdroj vypouští do ovzduší. Spalování palivového dřeva o optimální vlhkosti je proto jak v zájmu provozovatele zdroje tepla, tak i v zájmu jeho blízkého i vzdáleného okolí.

Odborný portál TZB-info.cz se v rámci projektu „Čisté vytápění domácností s Norskými fondy“ zaměřuje i na informační podporu v oblasti zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve spalovacích stacionárních zdrojích při vytápění domácností. Proto v redakci portálu vznikl instruktážní film “Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise z vašeho kotle“. Film nenásilnou formou přístupnou široké veřejnosti ukazuje, že vlhkost dřeva ovlivňuje kvalitu spalovacího procesu, a proto je nutné, aby dřevo před jeho přiložením do kamen, krbu nebo kotle mělo vlhkost v doporučeném rozmezí. Film ukazuje, že vlhkost se dá změřit i běžně dostupnými hrotovými vlhkoměry, pokud však měření provádí poučený člověk.

Použití hrotových vlhkoměrů je na první pohled jednoduché

Zarazit hroty měřidla do dřeva a odečíst hodnotu. Ve skutečnosti to však není tak jednoduché, jak se na první pohled jeví. Před samotným měřením vlhkosti je nutné si připravit vhodné kusy dřeva, ale především si uvědomit, co chci měřit, čím to chci měřit a jak to chci měřit. A právě na tyto otázky ve filmu odpovídá soudní znalec se specializací na pevná biopaliva Ing. Zdeněk Lyčka. Na praktických příkladech společně s kolegou Ing. Josefem Hodboděm ukazují, že existuje více druhů vlhkosti dřeva, že ne každý vlhkoměr poskytne požadovanou informaci, že je nutné zohlednit měřicí rozsah vlhkoměru, jinak jsou výsledky falešné atd. Nechybí ani informace o zásadách správného skladování a spalování kusového dřeva.

Instruktážní film je určen jak pro laickou veřejnost spalující kusové dřevo, tak i pro doplnění vzdělání odborníků z oboru spalovacích zdrojů tepla na biomasu, zástupců státní správy, kteří mají na starosti dohled nad dodržováním zákona o ochraně ovzduší atp.

Asociace podniků topenářské techniky se dlouhodobě věnuje osvětě laické i odborné veřejnosti v oblasti vytápění domácností biomasou. Zásadním tématem je v této oblasti v současnosti zdůrazňování významu spalování kvalitního palivového dřeva v malých zdrojích tepla pro ochranu ovzduší. Instruktážní film ‚Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise vašeho kotle‘, který je dostupný nejširší veřejnosti na kanále youtube, bude bezesporu vítaným a mimořádně cenným pomocníkem v této naší osvětové činnosti,“ řekl k filmu výkonný ředitel APTT, Ing. Mojmír Krátký.

Instruktážní film o délce 44 minut je bezplatně dostupný na youtube kanálu TZB-info. Přejeme vám příjemné a užitečné poučení.

 
 
Reklama