Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Máme dost dřeva pro vytápění? Co musíme dodržovat při jeho spalování?

Palivové dřevo je oblíbeným zdrojem tepla pro vytápění kotlem, kamny nebo krbem. Kolik ho však máme a je to dost? Odpověď podává redakce TZB-info.

Vytápění domácností biomasou se v České republice podílí více jak 40 % na celkové výrobě energie z obnovitelných zdrojů energií. Nejvýznamnější biomasou využívanou pro vytápění domácností je bezesporu palivové dřevo.

V rozhovoru se dozvíme, že se nemusíme obávat nedostatku palivového dřeva, a to ani v budoucnosti. Roční spotřeba palivového dřeva pro vytápění domácností se u nás dlouhodobě pohybuje mezi 4 až 6 miliony plnometrů, což představuje méně jak 15 % z celkové roční těžby dříví. Jako palivové je dodáváno především dřevo, které nelze dále využít pro dřevozpracující průmysl. Před kůrovcovou kalamitou byl podíl listnatého a jehličnatého dříví na celkové spotřebě palivového dřeva řádově stejný. V posledních létech výrazně převažuje podíl dříví jehličnatého, které díky „nadbytku“ kůrovcového dříví významně zlevnilo. V přiložené tabulce je vidět změnu vývoj změny podílu listnatého a jehličnatého dříví na dodávkách palivového dřeva od roku 2014. Jsou zde zpracována data od firem s počtem zaměstnanců od 20 osob s převažující činností lesnictví a od ekonomických subjektů hospodařících na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů. Statistika tedy nezahrnuje veškeré palivové dřevo spalované v domácnostech, nicméně má dostatečnou vypovídací hodnotu o stavu na trhu s touto komoditou.


Co je potřeba dodržovat při spalování palivového dřeva

Druhá část rozhovoru je zaměřená na popis nejdůležitějších zásad při spalování kusového dřeva v malých zdrojích tepla tak, aby bylo spalování nejen ekonomické, ale také ekologické. Základem je moderní spalovací zdroj tepla, řádně napojený na funkční spalinovou cestu (komín). Ovšem aby mohl tento zdroj řádně spalovat, je nutné k němu přivést dostatek spalovacího vzduchu, udržovat ve spalovací komoře dlouhodobě vysokou provozní teplotu a především, používat vhodné palivo. Vedle vhodného rozměru (délky, vhodné velikosti stěpin) je to především správná vlhkost paliva.

Rozhovor je součástí komplexního filmu zaměřeného na problematiku palivového dřeva, jeho vlhkosti a jejího zjišťování vlhkoměry. Celý film viz upoutávka níže.

Přečtěte si také Vlhkost palivového dřeva ovlivňuje emise z kotle. Instruktážní film TZB-info Přečíst článek
 
 
Reklama